Håndboldfitness
Del

Seniorhåndboldfitness 60+

Seniorhåndboldfitness er DHF's træningskoncept til aktive seniorer 60+, der ønsker at træne kroppen og spille håndbold på mere funktionstilpassede vilkår, så alle kan deltage uanset forkundskaber.

DHF har i samarbejde med en række seniorer i alderen 60-80 år udviklet et træningsmateriale, som landets håndboldklubber kan erhverve til opstart af senior træning. Materialet danner grobund for en sjov og udbytterig træning baseret på håndbold i tilpasset form og fysisk træning.

Materialet består af en træningsmanual med konkrete øvelsesforslag og træningsplaner til mange ugers træning, både i forhold til den fysiske træning og til håndboldtræningen.

Seniorhåndboldfitness træningen består af to elementer: 

Håndbold med bolden i centrum, som et sjovt og bevægelsesfremmende puls-boldspil - i kombination med fysisk træning af kroppen. Træningen er målrettet og tilpasset, så alle modne seniorer i 60+ alderen kan deltage uanset forudsætninger.

Senior-Håndboldfitness er således sjov senioridræt med træning i håndboldklubben og med mulighed for efterfølgende socialt samvær.

På denne måde kan håndboldklubben være det naturlige samlingspunkt for seniorer i lokalområdet, hvilket samtidig giver gode perspektiver i at inddrage seniorernes ressourcer aktivt i klubarbejdet generelt.

Projektmedarbejder
Anna Katrine Sand 43262431(Arbejdstelefon)

Træningen

Træningen kan tilrettelægges forskelligt, men en model kunne se sådan ud:

9.00 Fysisk grundtræning
9.40 Pause
9.50 Håndbold
10.30 Udstrækning
10.45 3. halvleg

Den fysiske træning arbejder udelukkende med øvelser med egen krop som belastning eller elastikker. Øvelserne tilgodeser følgende træningsområder: styrketræning - balance og koordination - stræk og bevægelighed.

Håndbold delen består af forskellige bold øvelser, småspil samt håndbold på små baner ("MATCH" - minispil) og håndbold på ½ bane ("På buen"-spil).

Det hele er samlet i en instruktørguide med tilhørende øvelseskort, så det er meget praktisk anvendeligt for instruktørerne at bruge det i træningen, hvilket gør det nemmere at være instruktør.

Bestil seniorhåndboldfitness materialer

Pakken med Seniorhåndboldfitness materialer består af følgende:

1 instruktørmanual
1 sæt træningskort
3 streetbolde
3 plakater
50 'smilet tilbage' invitationer

Materialerne kan købes på to forskellige måder - med og uden en DHF/DGI samarbejdsaftale.

Uden samarbejdsaftale er prisen kr. 2.000,-
Med samarbejdsaftale er prisen kr. 1.000,-

Bestil senior-håndboldfitness materialer

Sådan kommer din klub i gang

Det er forholdsvis enkelt, at starte Senior-Håndboldfitness op, de fleste steder, idet træningen typisk afvikles i dagtimerne.

Overvejelser før opstart

  • Hvor skal I træne? (hvilken hal)
  • Hvor ofte? (som regel en formiddag om ugen)
  • Tidspunkt? (eks. 1½-2 timer, så der også er plads til 10 min. pause)
  • Pris? (eks. et billigt grundkontingent + 10,- kr. pr. gang eller et alm. kontingent for ½ år ad gangen)
  • Instruktørteam? (hvem kan hjælpe med den fysiske træning (eks. kommunen) - og gå forrest med håndbold delen? Lav en liste med flere navne på - det er nemmere, hvis man er flere)
  • Socialt liv efter træning? (eks. et fast socialt samlingspunkt efter hver træning)
  • Involvering i klubben - hvordan? (er der opgaver i klubben, hvor I med fordel kunne inddrage seniorernes ressourcer til løsningen af?)
  • Andre aktiviteter? (er der i forvejen andre senior aktiviteter i jeres lokal område, kunne et samarbejde være oplagt. Alternativt kan I udbyde med andre selvkørende aktiviteter hos jer)
  • Omtale i medierne? (hvilke medier kontakter I?)
  • Seniorgruppe? (hvilke 3-5 seniorer kan indgå i en arbejdsgruppe som klubbens tovholdere?)

 Den lokale udviklingskonsulent er klar til at blive kontaktet for yderligere hjælp.

Markedsføring og presse

I skal huske at fortælle om jeres gode træningstilbud for seniorer. Men hvordan gør man det...?

1. Vi har lavet et forslag til en pressemeddelelse, som I nemt kan tilpasse og efterfølgende sende til jeres lokale medier.
Pressemeddelelse

2. En anden mulighed er naturligvis at invitere en journalist med til Åbent Hus eller til jeres træning. Det virker bedst, hvis I også medsender et billede, da det giver endnu bedre opmærksomhed i medierne.

3. Den bedste reklame er mund-til-mund reklamen. Derfor kunne en idé til gratis reklame være, at finde 10 seniorer, der vil være Ambassadører for jer, der hver inviterer eks. 5 seniorer med til træningen, så de kan prøve hvad det er. Til dette formål har vi produceret et invitationskort, som Ambassadørerne kan runddele blandt deres netværk.

4. Plakater giver synlighed på offentlige steder (butikker, bus el. togstationer, hallen, ...), så sørg for at få jeres senioridræts træningstilbud gjort synligt.

Vælg forbund

Luk