Foreninger og uddannelse
Del

Knæk Kurven

Hvad er Knæk Kurven?

Knæk Kurven er et fire-årigt projekt, der er igangsat i januar 2014. Projektet slutter med udgangen af 2017. I projektet bliver der arbejdet for at vende den medlemsnedgang, dansk håndbold gennem de seneste mange år har oplevet.

Projektet er båret af midler fra Danmarks Idræts-Forbund og Dansk Håndbold Forbund.

 

De fire indsatsområder i Knæk Kurven er:

 • Klub-Building - udviklingsforløb i foreningen
 • Håndbold i skolen - til lærere og foreningen
 • Mentoruddannelse - uddannelse i foreningen med fokus på breddetrænere
 • Årgang 00/01 - vidensindsamling på årgangen, der skal gøre os klogere på de unges valg

 

Klub-Building er kernen i Knæk Kurven-projektet og handler om foreningsudvikling.

 

Det er en af DHF's udviklingskonsulenter, der forestår forløbet af cirka et års varighed i de enkelte klubber, og der arbejdes ud fra følgende trin:

 • Step 1: fokus på driften
 • Step 2: fokus på frivilligheden
 • Step 3: fokus på udvikling

 

KLUB-BUILDING sætter fokus på følgende ting din klub

 • hvordan har udviklingen af hold i jeres klub været de seneste 3 år?
 • hvordan holder I styr på opgaverne i klubben?
 • hvordan jeres klub får en strategi for hvordan I tiltrækker og fastholder frivillige?
 • hvad jeres medlemmer mener om det håndboldprodukt, der tilbydes i klubben?
 • hvilke indsatser I som klub bør udvikle?
Lars Brønserud
Lars Brønserud 43262443(Arbejdstelefon) 22821843(Arbejdsmobil)

Gennem den nye skolereform har foreningen mulighed for at opbygge et tæt samarbejde med den eller de lokale skoler. Her kan I danne grundlag for rekruttering af nye spillere, såvel som nye trænere. Foreningen står ikke alene. DHF støtter og vejleder jer på bedste vis og ønsker, at hver forening får det bedst mulige ud af potentielle partnerskaber med skolerne.

 

Din forening får:

 • Mulighed for rekruttering af nye medlemmer
 • Mulig indtægtskilde til foreningen.
 • Lokalt netværk (åbne og udadvendte foreninger har lettere ved at rekruttere frivillige)
 • Mulighed for at rekruttere unge trænere
 • Viden og støtte fra DHF og de lokale forbund
 • Mulighed for et øget samarbejde med kommunen
 • Produktudvikling (tilpassede aktiviteter)

 

Anbefalinger 

DHF anbefaler, at vi spiller Totalhåndbold i skolerne, som det primære spil i undervisningen og til særlige håndboldforløb. Street Handball eller Beach Handball kan anvendes til udendørs forløb, såvel som Totalhåndbold på græs kan være en mulighed.

Trine Lykke Vind
Trine Lykke Vind 27626907(Arbejdsmobil)

Formålet med en mentoruddannelse for breddetrænere: 

 • En indsats med fokus på det gode håndboldtilbud for bredden
 • En indsats målrettet breddeklubberne
 • En måde at ramme et led længere ude end de trænere, som bruger tid på uddannelse
 • En ny ressource i foreningen

 

Hvem vil vi uddanne?

 • Personer, der har hjerte i klubben
 • Personer, der har interesse for at udvikle sig selv
 • Personer, der har interesse for at udvikle andre igennem mentorproces

 

Uddannelsen vil blandt andet indeholde viden om:

 • Ungdomsliv, voksenliv og livsfaser
 • Spørgeteknik – mentor og coach, ikke mesterlærer.
 • DHF’s aldersrelateret træning.
 • Oplevelser på og uden for banen.
 • DHF’s uddannelsessystems opbygning.
 • Forslag til, hvordan man kan virke som mentor i klubben
 • Netværk
Katrine Thoe Nielsen
Katrine Thoe Nielsen 43262415(Arbejdstelefon) 26847173(Arbejdsmobil)

Årgang 00/01 er vidensindsamling på ungdomsårgangene. Særligt blandt de unge opleves et stort medlemsfrafald, og via blandt andet større spørgeskemaundersøgelser, vil projektet sætte fokus på følgende områder for at blive klogere på de unges motivation:

 

 • Hvad skaber trivsel?
 • Hvad skaber motivation?
 • Hvad skaber tilfredshed?

 

Derudover vil projektet undersøge de unge spilleres kendskab og brug af de nuværende muligheder, de har til rådighed, samt be- og afkræfte de teser, der på forhånd er opstillet omkring årgangens prioriteringer.

Se nedenstående eksempel på Årgang 00/01 rapport fra juni 2016.

Vælg forbund

Luk