Landshold
Del

Ungdomspolitikker i DHF

Tankerne bag DHF’s talentarbejde

o Vi vil udvikle A-landsholdsspillere
o DHF har en målsætning om deltagelse ved alle U-mesterskaber
o Vores arbejde bærer præg af, at vi ønsker at repræsentere DHF på en positiv og sportslig korrekt måde med udgangspunkt i fair-play tankegangen

Forældrekommunikation
o Forældre indkaldes til informationsmøde på de yngste landshold og i talenttræningen – dvs. både første gang spillerne stifter bekendtskab med DHF systemet og med landsholdet.
o Den håndboldfaglige dialog sker i udgangspunktet med spillerne (før trænere og forældre).
o Det skal hele vejen igennem være ”spillerens projekt”

Kommunikation med klubber og trænere
o Landstrænere har løbende dialog spillernes træner/klub
o Tanken bag denne dialog er at optimere spillerens udvikling og koordinere arbejdet her bag.
o Fysioterapeuterne har ligeledes løbende dialog med klubberne i de tilfælde hvor spilleren er skadet.

Træning, kampe og niveau
o Vi anbefaler at spillerne bliver i deres egne klubber så længe som muligt, vel at mærke hvis spillerne har adgang til de fornødne ”faciliteter”:
 - Sundhedssektor: der er adgang til faglig rådgivning/behandling i forbindelse med skader og genoptræning
 -Styrketræning: adgang til styrketræningsfaciliteter to til tre gange om ugen
 - Haltræning: tre til fire gange om ugen
 - Matchning: spillerne skal udfordres på et højt niveau flere gange om ugen. Evt. træning/kampe med klubbens ældre hold
o Træning og restitution skal afvejes rigtigt (se evt. ATK)
o Antallet af træning og kamp bør være i forholdet 3 eller 4 til 1 i træningens favør + fysisk træning. Til stævner/turneringer over flere
dages varighed anbefales det ikke at spille mere end 1½ kamp i snit pr dag.
o Landstrænerne i DHF kan foreslå spillere at skifte miljø, hvis det findes nødvendigt for udviklingen. Ligeledes kan landstrænerne stå til rådighed i forbindelse med overvejelser hos spilleren. Landstrænerne melder ikke konkrete klubber ud men forholder sig til forslag fra spilleren.
o Landsholdssamlinger går foran ferie.
o Landsholdsaktiviteter går foran klubaktiviteter. Til talenttræning gives der fri til seniorkampe i liga og 1. division.

Fysisk træning
o Til DHF’s samlinger prioriteres den fysiske træning højt, da det er grundlaget for den håndboldmæssige udvikling.
o For at kunne deltage i DHF’s træning skal spilleren være i et fysisk træningsforløb og udvikle sig løbende.
o DHF henviser til ”Fysprofil-test” og ATK i forbindelse med fysisk træning

Skadede spillere og udtagelse
o Til TD samlinger udtager vi ikke skadede spillere. Spilleren skal kunne træne mindst en gang dagligt uden begrænsninger.
o Optil turneringer og slutrunder vil der i skadestilfælde blive taget individuelle hensyn i samråd med klubben.
- Smertestillende piller
o Smertestillende piller til gængse problemer såsom fx hovedpine/tandpine/menstruation o.l. er acceptabelt.
o Smertestillende/inflammationshæmmende medikamenter, til andet formål end nævnt i foregående punkt, må ikke være aktive i kroppen under træning/kamp.
o Klubkontakt i tilfælde af problemtilfælde
o Vi følger Anti-doping Danmarks holdninger, tanker og konsekvenser omkring doping.
o Al medikamentel behandling bør være lægeordineret, og i øvrigt følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for doseringer.

Kost
o spillerne gennemgår ernæringskursus i løbet af deres tid i DHF-systemet, hvor der udover kostsammensætning også vil blive talt om evt. brug af proteinpulver og andet kosttilskud
- Alkohol under samlinger/slutrunder
o Under samlinger og turneringer er alkohol blandt spillerne på vores U-landshold ikke tilladt.
o Til banketten efter mesterskaber for det ældste U-landshold (U19/U20/U21) kan alkohol tillades.

Ludomani / spil
o Spil på egne kampe er ikke tilladt
o Se link vedr. match-fixing her og på DIF's hjemmeside
- Brug af sociale medier såsom facebook, twitter, blogs osv.
o Det tillades spillere på Dansk Håndbold Forbunds udvalgte hold at benytte sociale medier under samlinger såfremt følgende retningslinjer overholdes:
- spillerne må ikke agere på de sociale medier på kampdage – før kampstart
- spillernes ageren på de sociale medier må ikke gribe forstyrrende ind i den døgnrytme, der er fastsat på holdet
- spillernes sprogbrug og emnevalg forventes at være af en karakter, som ikke under nogen omstændigheder kan virke anstødeligt på andre, provokerende eller i strid med Dansk Håndbold Forbunds grundlæggende værdier.

Hånd om det hele menneske
o Alle spillere i DHF’s talentsystem får karrierevejledning af DHF’s Elitevejleder
o Spillerne gennemgår sportspsykologisk grundkursus i DHF systemet

Vælg forbund

Luk