Håndbold i skolen
Del

Håndbold i skolen

Alle børn i spil

Hvordan får vi det bedst mulige ud af samarbejdet med folkeskolerne, og hvilke muligheder og udfordringer følger med den nye skolereform? "Håndbold i skolen - Alle børn i spil" er en indsats, der netop vejleder håndboldklubberne i de forskellige typer af samarbejde med skolen, og som opfordrer til at få de lokale skolebørn i spil.

Projektleder
Katrine Thoe Nielsen 26847173

 


DHF's anbefalinger til foreningen

Lav et samarbejde med skolen 

Skolereform giver muligheder for at opbygge et tæt samarbejde med den lokale skole, og dermed få chancen for blandt andet at rekruttere nye spillere. Igennem et samarbejde får I mulighed for:

 • at rekruttere nye medlemmer
 • at synliggøre jeres forening i lokalområdet
 • at inspirere lærerne til at lave boldaktiviteter i skolen
 • at nå børn, foreningen ellers ikke har mulighed for at komme i kontakt med

Forberedelse

 • Find den/de rigtige skole(r) for jer at samarbejde med.
 • Vær realistiske omkring, hvad I kan overkomme.
 • Snak igennem, hvad I kan, hvilke aktiviteter I gerne vil lave og for hvilke målgrupper - derudover ikke mindst hvor meget I kan lave (antal gange eller antal uger i forløb).
 • Hav frivillige klar- find personer, der har de rette kompetencer til at indgå i skolen.
 • Lav eventuelt en målsætning for de aktiviteter, som I vil samarbejde med skoler og SFO om. Læring er et vigtigt aspekt for skolerne – det skal være relevant for eleverne.

Kontakt

 • Find den rigtige indgang til kommunen/skolen - find den rigtige kontaktperson.
 • Sørg for at snakke igennem, hvilke forventninger skolen har, og I har.
 • Lav klare aftaler omkring de aktiviteter, I skal lave.
 • Evaluer jeres samarbejde med skolen årligt.

Hjælp

 • Brug jeres lokale Idrætsråd/Idrætssamvirke til ideudvikling
 • Find naboidrætter, som I kan samarbejde med omkring aktiviteter, og husk at koordinere jeres indsatser med jeres naboklubber.
 • Brug DIF til rådgivning og hjælp
 • Brug de lokale konsulenter 

 


Find jeres næste håndboldforløb her

Alle forløbene er bygget op ud fra tanken om, at frivillige, lærere og pædagoger skal kunne udføre og undervise i de forskellige elementer i forløbet. Forløbene bør derfor også kunne udføres uden deltagelse fra foreningen og kun med skolens lærere og/eller pædagoger. Det er derfor ikke en forudsætning, at de frivillige, lærerne eller pædagogerne har en håndboldfaglig viden for at kunne gennemføre et eller flere af forløbene.

0. - 1. Klasse

Leg og boldtilvænning
DHF anbefaler, at foreningerne ikke laver længerevarende forløb for 0.-1. klasse, da rekrutteringen af nye spillere fra skolen til foreningen her er begrænset. Derfor handler det primært om at vænne eleverne til bolden og til legen med bolden. 

Læs mere om aktiviteterne for 0.-1.klasse her

Download beskrivelser af aktiviteterne her

2. - 3. Klasse

Boldbasis og boldteknik

DHF sætter ind med materialer og kortere forløbsplaner for 2.-3. klasse. Foreningernes største rekruttering sker på disse årgange. Fokus vil være rettet mod at hjælpe elevernes basisfærdigheder på vej og introducere grundlæggende teknikker med variationer for de øvede eller mindre øvede elever. Derudover er det et fokus at vise, at Totalhåndbold og Street Handball begge er spil med høj intensitet.

Læs mere om forløbet her

Download beskrivelser af aktiviteterne her:

Boldtilvænning og boldteknik

Kast, spring og løb

Totalhåndbold

4. - 6. Klasse

Spillet i centrum

I 4.-6. klasse kommer spillet nu endnu mere i centrum med udgangspunkt i, at eleverne har tillært sig de basale færdigheder inden for blandt andet skud, kast og grib, både stående og i løb.

Fokus for forløbets opbygning og indhold er, at eleverne i disse klassetrin skal opnå kendskab og færdigheder indenfor regelbaseret boldspil. Derudover at eleverne introduceres for og opnår grundlæggende tekniske færdigheder med bolden.

Det er vigtigt at få alle børn i spil. I lektionerne beskrives aktiviteter, hvori overvejelser omkring bane og boldvalg medvirker til at udfordre både uøvede og øvede elever. Forløbet tager udgangspunkt i en præsentation af spillet Totalhåndbold.

Læs mere om forløbet her

Download beskrivelser af aktiviteterne her

7. - 9. Klasse

Håndboldteknik og strategi

I 7.-9. klasse er rekrutteringsgrundlaget af håndboldspillere meget begrænset. Til gengæld kan I med kortere eller længere forløb fokusere på at rekruttere hjælpetrænere til klubbens børnehold. Der kan fortsat benyttes Totalhåndbold eller Match-spil som udgangspunkt for spil med høj intensitet.

Her kan der være mulighed for længere forløb, hvor mindre løbebaner introduceres
- såsom indløb eller kryds i spil på minibane. 

Læs mere om forløbet her

Download beskrivelser af aktiviteterne her


 

Skriv aftalerne med skolen ned

Samarbejdsaftale/Partnerskab
Samarbejdsaftale/Partnerskabaftalen er med til at klarlægge de grundlæggende aftaler omkring samarbejdet.
Hent den redigerbare Samarbejdsaftale her

Samarbejdsaftalen/Partnerskabaftalen består af en generel side med kontaktinformationer på de ansvarlige fra foreningen og skole. De ansvarlige kan for eksempel være ledere fra skolen og ungdomsformand fra foreningen. Dette behøver ikke at være de ansvarlige for selve aktiviteterne. Der er lavet plads til, at der kan være flere kontaktpersoner fra skolens side. På nogle skoler varetages aftalerne med foreningerne muligvis af én person på skolen og på andre skoler af flere forskellige personer.

Der er ligeledes lavet plads til, at udviklingskonsulentens kontaktoplysninger eller Dansk Håndbold Forbunds kontaktperson kan skrives på, hvis de har været involveret i jeres proces, for eksempel Håndboldkaravanen.

På side 2 i Samarbejdsaftalen/Partnerskabaftalen er det muligt at krydse af inden for hvilken model, foreningen og skolen påtænker at samarbejde. Der er ligeledes mulighed for at tilføre egen model, hvis ingen af modellerne virker dækkende.

Aktivitetsbeskrivelse
Aktivitetsbeskrivelsen er et redskab til, at skolen og foreningen sammen kan afklare betingelserne for de aktiviteter, som foreningen skal være en del af i skolen.
Hent den redigerbare aktivitetsbeskrivelse her

Aktivitetsbeskrivelsen er på mange områder også en forventningsafstemning imellem skolen og foreningen. Her afstemmes blandt andet, hvem der sørger for redskaber til aktiviteten, hvis foreningen er ansvarlig for dette, kan dette noteres under skolens ansvar og distriktsforbundets/kredsens ansvar. Der kan også afklares, hvor mange trænere eller frivillige, der stilles med fra foreningens side, og hvordan og hvem der sørger for at reklamere med aktiviteten.

Her er det muligt at anføre en kontaktperson fra skolen og foreningen, som er ansvarlig for afviklingen af den enkelte aktivitet.

DHF anbefaler, at foreningsrepræsentanterne altid sikrer sig, at der er en lærer fra skolen til stede, hvis aftalen indebærer, at foreningsrepræsentanten skal forestå aktiviteten - hvad enten det er på skolen eller i hallen. Det skal altid være læreren, der er ansvarlig for eleverne og aktiviteten overordnet.

 

 


DHF's anbefalinger til skolen

Spil Totalhåndbold og street handball 
Den gode oplevelse er en af grundpillerne i børnehåndbold. Der skal være plads til begejstring over egne færdigheder.

Street Handball
Street Handball er en helt oplagt aktivitet i skolegården. Aktiviteten kræver blot en bold og måske noget kridt til at optegne bane og/eller et mål. Street Handball kan spilles både på græs og i skolegården og giver eleverne mulighed for at afprøve tricks og finter og giver et godt udgangspunkt for leg med bolden og et højt aktivitetsniveau.

Bliv inspireret til øvelser med Street håndbolden her

Totalhåndbold
Også Totalhåndbold er garant for et højt aktivitetsniveau. Spillet foregår på små baner og med en blød bold, så eleverne nemmere kan få greb om bolden og skyde præcist i aflevering og skud på mål.

DHF har udarbejdet et hæfte med information om de to spil:

Sådan spiller I Totalhåndbold og Street Handball


 

Inspiration

På youtube finder du finde små videoer af aktiviteter til lige fra 0.-9.klasse. Skriv "KK-Håndbold i skolen" i søgefeltet og du finder frem til playlisten med inspiration. 

 
Her ser du tre eksempler på generelle videoer. 

Håndbold i skolen

Totalhåndbold og street handball

Skudbane

Vælg forbund

Luk