Nye spilformer
Del

Intro til spilformer

spilformer i børne- OG UNGDOMShåndbold

I 2019 indførte Dansk Håndbold Forbund de første af en række løbende ændringer i spilformerne i børne- og ungdomshåndbold. Ændringerne berører både spilformer, årgangsstruktur, bolde og baner. 

Sæsonen 2020/2021 er år 2 i implementeringen, og der vil ikke være nye, store ændringer til denne sæson. Dog kan der komme mindre ændringer i turneringsreglementet, når DHF's turneringsudvalg har evalueret første sæson.  

I skemaet her får du en oversigt over, hvordan det kommer til at se ud i den kommende sæson 2020/2021.  

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige spilformer, der spilles i dansk børne- og ungdomshåndbold. 


Struktur for sæsonen 2020/2021

 


DYK NED I ANALYSERNE


Kontakt os

Projektleder - Børnehåndbold
Katrine Thoe Nielsen 26847173

U6, U7 og U8: totalhåndbold

Fra U6 til og med U8 spiller man Totalhåndbold, som ikke er et turneringstilbud, men afvikles som stævneform.

Totalhåndbold spilles på en minibane, der måler 20x13 meter med minimål, der måler 160 cm i højden og 240 cm i længden.

I totalhåndbold har hvert hold fire spillere på banen: tre spillere og en målvogter. Målvogteren skal ikke have en særskilt trøje på, da vi opfordrer til, at målvogteren går med i angrebet, så det angribende hold kommer i overtal. Overtalsspillet er en vigtig del, da det bidrager positivt til denne aldersgruppes udvikling. Flere afslutninger og scoringer giver flere succesoplevelser for børnene.

I totalhåndbold tælles der ikke mål, og efter en scoring sættes spillet i gang fra mål. Ved indkast og målkast sættes bolden i spil på samme måde, som vi kender det fra spillet på stor bane (40x20).

Når det angribende hold har afsluttet, skal holdet tilbage og røre eget målfelt inden det må bevæge sig fremad og forsvare. På den måde får det hold, som nu er i boldbesiddelse, plads og tid til at bygge spillet op.

I totalhåndbold spiller U6 og U7 med den grønne streetbold, mens U8 spiller med den blå gummibold str. 0.

 


 

Download materiale

Dansk Håndbold Forbunds børnefaggruppe har produceret hæftet Totalhåndbold for U6, U7 og U8. Hæftet, som skal være med til at ensarte produktet i hele landet, er en god vejledning og guideline for lokale administrationer og foreninger, som afvikler Totalhåndboldstævner.

Download "Totalhåndbold for U6, U7 og U8"

Hæftet findes også i en lettere udgave, som er nem at tage med i baglommen. Her er de vigtigste pointer og regler i Totalhåndbolden fremhævet, så du altid har det lige ved hånden.

Download "Totalhåndbold i korte træk"

U9: Kortbane (Og U11 fra sæsonen 2021/2022)

Den håndbold, der spilles som U9, er karakteriseret ved at foregå på en kortbane. Kortbanen skaber en god og glidende overgang fra totalhåndbold på minibane til spil på den store 40x20-bane. Formålet med denne spilform er at gøre spillernes første møde med den større bane til en god oplevelse for alle. 

Fra sæsonen 2019/2020 er U9 begyndt at spille på kortbane, mens U11 først fra sæsonen 2021/2022 begynder at spille på kortbane. I kommende sæson for 2020/2021 spiller U11 altså på stor bane, medmindre der lokalt kan oprettes enkeltårgang for U10, som kan fortsætte med at spille på kortbane. Læs mere i afsnittet om U11 herunder. 

Kortbanen måler 20 meter i bredden og mellem 25,5 og 26 meter i længden. Banens størrelse gør spillerummet større, mens den korte længde lægger op til, at spillerne hele tiden skal orientere sig og tage del i spillet. Banens størrelse gør også, at spillerne skal bevæge sige mere både som angriber og forsvarsspiller. Forsvarsspillerne kan begynde at bryde bolden, og dermed lave bolderobringer. Det betyder, at angriberne skal bevæge sig mere for at undgå at miste bolden. 

U9 spiller med fire markspillere og en målvogter. Vi anbefaler, at der ofte roteres på alle pladser, særligt målmandspladsen, så alle prøver at spille de forskellige pladser.

Når U11 begynder at spille kortbane, spiller de med fem markspillere og en målvogter. Antallet af spillere er forsat mindre end ved det færdige spil (40x20), hvilket forsat gør spillet mindre komplekst og dermed nemmere at overskue. 

Der er ikke længere tale om overtalsspil som i totalhåndbold, da målvogteren ikke må gå ud af feltet. Spilformen fordrer i stedet et mere løbepræget spil med mange afslutninger, hvor tempoet generelt vil være højere. Derudover vil spillerne i højere grad kunne løbe på hullerne og søge på kant med henblik på gennembrud eller viderespil. Da spillet sættes i gang fra mål, vil spillerne kunne udnytte den lange ankomstfase til at komme i høj fart og ofte komme til en god skudmulighed tidligt i angrebet.

Udskiftning sker på den midterste zone af sidelinjen, som eventuelt kan markeres med en kegle.

U9 spiller med en læderbold i størrelse 0. 

U9 spiller i sæsonen 2020/2021 med sænket overligger. 

Resultatformidling: 
I Håndbold-appen og Håndboldinfo vises, om resultatet er indtastet (Res.OK). Der vises ikke stilling. 

 

Vær opmærksom på, at i kampe, der afvikles på kortbane, gælder følgende særregler:

a. Der spilles på en kortbane (25,5 x 20 meter)

- Der kan dispenseres fra banens mål og bredde (turneringsledelsens afgørelse)

- Der er ikke krav om markering af straffekastlinje, 3-meter linje, fuld baglinje eller midterlinje.

b. Bolden gives op ved målfeltet såvel ved scoring som opgiverkast. 

c. Når spillet vender (tabt bold eller mål), skal spillerne fra det angribende hold tilbage mod området omkring eget målfelt, før de kan deltage i spillet igen. Helbanepres er ikke tilladt. Det vil dog være tilladt at modtage en returbold efter skud i parade eller på stolper uden at være tilbage ved eget målfelt. Ligeledes må man gerne samle en ”løs” bold op uden at have været tilbage ved eget felt. Man må gerne udføre en forsvarsaktion på vej tilbage mod eget målfelt.

d. Der spilles uden udskiftningszone – spillerne må skifte ud på sidelinjen i området fra midt på banen og til baglinje ved eget mål i samme side som dommerbordet. Marker midten med en kegle.

e. Alle spillere kan agere som målmand, og målvogteren skal ikke markeres i form af anden trøjefarve.

f. Der skal altid være en målmand i målfeltet.

g. Der må ikke skydes direkte på mål fra målfeltet.


 

U11 (og U10):

Fra sæsonen 2021/2022 skal U11 spille på kortbane, men i den kommende sæson for 2020/2021 spiller U11 på stor bane. Det giver en udfordring med de nye U11-spillere (årgang 2010), der sidste sæson har spillet på kortbane som U9. De skal nu spille en sæson på stor bane for i sæsonen 2021/2022 igen at spille på kortbane. 

Det er en udfordring, som Dansk Håndbold Forbund sammen med JHF, FHF og HRØ er opmærksomme på. Løsningen vil nogle steder være at udbyde enkeltårgange for U10, så førsteårsspillerne kan fortsætte med at spille på kortbane. Det er op til de lokale turneringsudvalg at vurdere, hvad der er den bedste løsning lokalt, da der er flere hensyn at tage, fx hvor mange hold, der er i området. Hvis det vurderes, at der er volumen nok i området til at udbyde enkeltårgange, vil det være at foretrække for årgang 2010. 

I de områder, hvor der udbydes enkeltårgange for U10, spiller man derfor på kortbane med samme regler som på U11, det vil sige med fem markspillere og en målvogter. 

U10 og U11 spiller efter følgende særregler:  

Alder: En U11 spiller er fyldt 9 år, men er ikke fyldt 11 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder. U11 opdeles i drenge og piger og kan opdeles i A-, B- og C-rækker. 

En U10 spiller er fyldt 9 år, men er ikke fyldt 10 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder. U10 opdeles i drenge og piger og kan opdeles i A-, B- og C-rækker. 

Regler: I alle U10 og U11 rækker spilles der efter de almindelige håndboldregler, men med følgende undtagelser: 

  • der spilles med nedsænket overligger  
  • der spilles med 5 markspillere og 1 målvogter på banen ad gangen 
  • målvogteren må ikke overskride midterlinjen (jf. særregel 3) i kampe på stor bane 
  • målvogteren må ikke forlade målfeltet i kampe på kortbane 
  • man må maksimalt må benytte 9 spillere pr. kamp.  


Boldstørrelse: Der spilles med kunstlæderbold i str. 0. 
 I supplerende kamptilbud, især for nybegyndere, kan der spilles med enten den grønne streetbold, den blå gummibold str. 0 eller kunstlæderbold i str. 0. 

Målstørrelse: Når den ekstra overligger er sat på, skal målets ”åbning” være 178 x 300 cm.

Banestørrelse: Der spilles på en almindelig bane på 40 x 20 meter.

Resultatformidling:
I Håndbold appen vises, om resultatet er indtastet (Res.OK),  og i stillingen vises antal kampe og point, men ikke måldifference.

I HåndboldInfo vises, om resultatet er indtastet (ROK), og i stillingen vises antal kampe, antal vundne, antal uafgjorte og antal tabte og point, men ikke måldifference.

 


 

FÅ hjælp til Etablering af Kortbane

Ændringerne i dansk børne- og ungdomshåndbold betyder, at flere børn i fremtiden skal spille på kortbane. Desuden spilles det nye motionshåndboldspil Five-a-side Håndbold for både unge og voksne også på kortbane. Det stiller krav til, at der bliver etableret flere kortbaner i de danske haller. 

Har din forening ikke en kortbane?

Læs mere om etablering, ansøgning om tilskud med mere.

INDSLUSNINGSSTÆVNER FOR NYE U9-spillere

Nye U9-spillere, der kommer til i løbet af sæsonen, bør ikke kastes ud i kamp mod mere øvede håndboldspillere lige fra start. Derfor udbydes der indslusningsstævner, hvor der er fokus på ekstra vejledning, da man ikke forventer, at spillerne har kendskab til alle reglerne endnu. 

Læs mere om indslusningsstævner her.

U13, U15, U17 og U19

Fra U13 og opefter spiller man på den store 40x20-bane. På den store bane spilles der med seks markspillere og en målmand, og til forskel fra de andre spilformer i børnehåndbold sættes spillet altid i gang fra midten efter en scoring.

I ungdomshåndbold må der ikke mandsopdækkes, og udskiftninger skal ske, når ens eget hold er i boldbesiddelse.

På den store bane spilles der med flere forskellige boldstørrelser. U13 piger og drenge spiller med en læderbold i størrelse 1 og bruger ikke harpiks. U15 piger og drenge spiller med en læderbold i størrelse 2 og bruger harpiks. Hos U17 og U19 spiller pigerne med en læderbold i størrelse 2 med harpiks, mens drengene spiller med boldstørrelse 3 med harpiks.

 

Ungdoms-DM
Med overgangen til ulige årgange fra sommeren 2019 har Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse besluttet, at de kommende U15 årgange ikke skal deltage i ungdoms-DM som hidtil for U14 og opefter, men i stedet skal deltage i forbundsmesterskaber.

Det er endnu ikke besluttet, i hvilken form U15 skal afvikle mesterskaber, men der bliver lagt op til drøftelser mellem distriktsforbundene og Dansk Håndbold Forbund i forhold til af afholde regionale mesterskaber med deltagelse af flere hold.

Først fra U17 spiller man finalestævner under Dansk Håndbold Forbund, men Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse ser gerne, at det kommer til at foregå i et nyt format, som ikke nødvendigvis er ens for U17 og U19.

Vælg forbund

Luk
ANNONCE