Nye spilformer
Del

Ulige årgange

ULIGE ÅRGANGE

I 2019 blev årgangsstrukturen i dansk børne- og ungdomshåndbold ændret fra lige til ulige årgange, samtidig med at der blev indført enkeltårgange til og med U9. Ændringen sker for at imødekomme nogle af de udfordringer, som den nuværende struktur står overfor, og som koster et fortsat tab af aktive håndboldspillere i ungdomsrækkerne. Lokalt har man yderligere mulighed for at udbyde enkeltårgang i U10, hvis man lokalt vurderer, at man har børn nok til at lave endnu en enkeltårgang.

Ulige årgange og enkeltårgange til og med U9 skal blandt andet skabe de bedste forudsætninger for jævnbyrdig matchning på alle niveauer for de yngre årgange, ligesom det skal skabe større sammenhænge mellem skole- og håndboldliv hos de ældre årgange. 

Ved at ændre strukturen til ulige årgange forskydes sammensætningen af aldersgrupperne med ét år, hvilket giver en anderledes timing i forhold til de skift, der i dag er i et almindeligt skoleforløb. U18, U16, U14 og U12 er derfor ændret til U19, U17, U15, U13 og U11. Desuden er der indført enkeltårgange fra U9 og ned. 

For de ældre årgange er ulige årgange tiltænkt at skabe bedre balance hos spillere på efterskole og ungdomsuddannelserne, så ungdomsuddannelsen for de fleste afsluttes inden seniorårene begynder, og for at det bliver lettere at sikre en tilbagevenden til klubberne efter endt efterskoleophold. 

Eksempelvis vil en U15-årgang bestå af 8. og 9.-klasses elever. Dermed får en U15-årgang mulighed for at afslutte folkeskolen sammen, modsat i dag hvor der er stor spredning og uensartet sammensætning af U16-årgangen. Skiftet til U17 vil nu i stedet falde sammen med det brud, der samtidig vil være til enten erhvervsskole, gymnasie, 10. klasse eller efterskole. Til gengæld kommer spillerne tilbage til klubberne som andetårsspillere og ikke som i dag, som førsteårsspillere – hvilket vi vurderer, vil gøre det nemmere at komme i gang i egen klub igen. Der påhviler dog fortsat et stort fokus og stykke i arbejde for både efterskoler og foreninger for at dette kan lykkedes – lige som der gør i dag. 

Overgangen fra ungdom til senior er også en udfordring, som ændringen forsøger at imødekomme. Mange oplever, at skiftet ligger i deres sidste år på en ungdomsuddannelse, og springet fra at spille med jævnaldrende til pludselig at møde helt andre, meget ældre aldersgrupper vil opleves voldsomt for de fleste. På den ene side lever man fortsat sit ungdomsliv i skolen, men på håndboldbanen kastes man ind i en mere voksen verden, hvor kravene til modenhed og fysik er helt anderledes. 

Ulige årgange løser dog ikke alle problematikker i forhold til målsætningen om at fastholde spillere. For at belyse, hvor der ellers skal sættes ind, har Dansk Håndbold Forbund siden 2015 fulgt en gruppe unge tæt for at få viden om, hvad der er vigtigt for de unge i sport og foreningslivet. 

Læs mere om projektet ’Årgang 00/01’ eller download vores 'Efterskolefolder'.

 

Enkeltårgange til og med U9

Fra sommeren 2019 blev der indført enkeltårgange for alle årgange op til og med U9. 

For børn er glæde og tryghed noget af det allervigtigste ved håndboldspillet. Ved at sikre, at børnene spiller sammen med jævnaldrende kammerater, også fra skolen, skabes de bedste forudsætninger for en tryg introduktion til sporten. 

Efterhånden som børnene bliver ældre, stiger forskellen på deres færdigheder. For at skabe de bedste forudsætninger for jævnbyrdig matchning på alle niveauer og samtidigt have acceptable køreafstandene, arbejdes der fortsat med dobbeltårgange fra U11 til U19, med mindre der i særlige geografiske områder er så mange børn, så man med fordel kan fortsætte med enkeltårgange uden at gå på kompromis med jævnbyrdig matchning og mindre køreafstande. 

 Oversigt over årgangsstrukturen for sæson 2023/24

DYK NED I ANALYSERNE


Kontakt os

Projektleder - Børnehåndbold
Katrine Thoe Nielsen 26847173

Vælg forbund

Luk