Retningslinjer for indendørs- og udendørshåndbold
Del

Cookies

Vi bruger cookies til statistik og nogle indstillinger på hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores cookies her.

Ved at trykke "Ok,forstået!" giver du accept til vores brug af cookies.

Ok, forstået!

Retningslinjer for indendørs- og udendørshåndbold

På denne side finder du håndboldens fælles retningslinjerne, som Dansk Håndbold Forbund og DGI Håndbold er gået sammen om at lave. Du finder også en række gode råd til foreninger, trænere, spillere og forældre. Siden er senest opdateret den 17. september 2020.

I boksen her til højre finder du også anbefalinger og inspiration til træningsøvelser, der skal sikre en god og sjov start på håndbolden igen - uden smitte og skader. 

Fælles retninglinjer

Generelle retningslinjer for træning og kamp

Det er vigtigt at understrege, at retningslinjerne for håndbolden forudsætter, at man følger de generelle anvisninger fra sundhedsmyndighederne og politiet. De væsentligste er, at der ikke må forsamles flere personer end forsamlingsforbuddet tillader, og at spillere og trænere skal blive hjemme, hvis de er i risikogruppen eller har symptomer, der giver mistanke om, at de er smittet med Covid-19.

Retningslinjerne forudsætter også, at man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte. Det er fortsat et fælles ansvar at sikre, at spredningen af coronasmitte kan holdes under kontrol, så samfundet kan opretholde en tilstand, der minder mere og mere om det, vi kender fra før smittespredningen.

1. Symptomer? Så bliv hjemme!

Bliv hjemme, hvis du har symptomer på COVID-19, hvis du er i risikogruppen, eller hvis du har været i kontakt med eller bor sammen med en person, der er testet positiv.

2. Vask hænder tit eller brug håndsprit

Alle bør vaske eller afspritte hænder både før og efter træning, og når man har rørt ved et kontaktpunkt. Alle materialer skal rengøres efter træningen.

3. Begræns fysisk kontakt

Tilrettelæg træningen, så der veksles mellem øvelser med og uden kropskontakt. Undgå håndtryk og kram, og forsøg generelt at begrænse den fysiske kontakt – også i omklædningsrummet.

Ved øvelser uden kropskontakt anbefales det, at der holdes to meters afstand.

Ved øvelser med kropskontakt anbefales det, at man minimerer andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Øvelserne forudsætter, at der generelt er stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger vedrørende hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

4. Undgå større forsamlinger

Vær opmærksom på at overholde det gældende forsamlingsforbud og følg retningslinjerne for forsamlingstæthed gældende for din kommune. 

Der må godt være flere end forsamlingsforbuddet til stede på én idrætsfacilitet – dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig inden for forsamlingsforbuddet.

Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst to meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person.

Hold afstand og bed andre tage hensyn.

5. Brug af fælles rekvisitter

I må gerne bruge fælles rekvisitter som bolde, overtrækstrøjer, kegler osv. Men vi anbefaler, at hvert hold har egne rekvisitter og sørger for, at de bliver rengjort før og efter brug.

 

Retningslinjer for baner og gruppestørrelser

 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Alle træningssessioner skal iagttage forsamlingsforbuddet. Der må ikke være flere end 100 personer forsamlet i forbindelse med aktiviteten (med mindre der er yderligere lokale restriktioner).
 • Hvis der er flere grupper til stede i/på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person.
 • Banerne skal være tydeligt afmærket. Det kan enten gøres med kridt/maling eller ved hjælp af kegler med minebånd i mellem. Der må ikke kunne opstå tvivl om, hvor banearealet er, og derfor anbefales det ikke at bruge almindelige kegler eller toppe. Alle baner skal have minimum to meters afstand mellem hinanden. Husk, at der ikke må opholde sig forældre eller spillere mellem banerne. 
 • Vælger klubben at bruge almindelige kegler eller toppe, skal de sikre sig, at det accepteres som værende en tilstrækkelig afmærkning hos det lokale politi. Dette punkt er nyt i forhold til tidligere, hvor retningslinjen har været, at banen skulle optegnes med kridt/maling.
 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under træningen. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under træningen.
 • Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med håndbolden, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupper ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves. Ved sociale aktiviteter bør der være personale eller frivillige til stede, der har til opgave at sikre, at grupperne ikke flettes og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes.
 • Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Endvidere opfordres faciliteter, foreninger og andre aktører til at finde gode lokale løsninger vedrørende rengøring og opsyn med omklædningsrum. Det er op til de lokale facilitetsudbydere af afgøre, om omklædning skal være muligt.
 • Klubhuse mv. kan holdes åbent. Ved åbning af caféer og kantiner skal der være særlig opmærksomhed på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil være ejeren af den enkelte facilitet, som konkret beslutter, hvorvidt der tillades adgang til toiletter og klubhuse og evt. nærmere retningslinjer herfor.
 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.
Retningslinjer for afvikling af turneringskampe og stævner

Denne protokol er en række retningslinjer og praktiske anbefalinger til foreninger, bestyrelser, trænere m.m. i forhold til afvikling af turneringskampe og stævner. Den er udarbejdet af Dansk Håndbold Forbund i tæt dialog med Jydsk Håndbold Forbund, Fyns Håndbold Forbund og Håndbold Region Øst.

Noget i protokollen er retningslinjer, som skal overholdes, da de er udstukket af myndighederne, mens andet er guidelines fra Dansk Håndbold Forbund. Vi sondrer derfor i protokollen mellem guidelines, der bør og retningslinjer, der skal overholdes. Skal-retningslinjer er fx retningslinjer for forsamling, antal publikum m.m. De steder, hvor der står bør, opfordrer Dansk Håndbold Forbund alligevel på det kraftigste til, at man forsøger at efterleve anbefalingerne, da de er gode tiltag i forhold til at forhindre smittespredning.

Protokollen er et øjebliksbillede, forstået på den måde at der dagligt kan komme ændringer. Protokollen vil derfor løbende blive opdateret, og det vil fremgå øverst på denne side, hvornår den senest er revideret. 

Dansk Håndbold Forbund anbefaler desuden, at man downloader smittestop-appen. Find den på www.smittestop.dk

Sammen med denne protokol er også en tjekliste, foreninger kan bruge for at sikre sig, at protokollen efterleves. Du kan finde tjeklisten her.

Protokollen kan downloades i sit fulde format her.

Særlige guidelines og retningslinjer til foreningens bestyrelse

For at foreningens trænere, spillere og forældre kan føle sig trygge, skal eller bør følgende gælde:

 • Det er til enhver tid arrangørforeningen – og dermed bestyrelsens – ansvar, at myndighedernes retningslinjer håndhæves. Bestyrelsen bør derfor holde sig opdateret om relevante retningslinjer og anbefalinger fra myndighederne og Dansk Håndbold Forbund og gøre sit bedste for at sikre, at foreningens aktiviteter lever op til disse.
 • Bestyrelsen anbefales at udarbejde en plan for organisering og gennemførelse af håndboldaktiviteter samt udpege en corona-vejleder i foreningen.
 • Bestyrelsen anbefales at etablere et trænerforum, hvor koordinering sikres mellem bestyrelsen, trænere og frivillige.
 • Bestyrelsen bør sikre tydelig skiltning med retningslinjer på spillestedet. Som minimum bør man hænge afstands- og hygiejneplakaterne fra Dansk Håndbold Forbund op i hallen.
  Find dem her.
 • Bestyrelsen bør sikre, at håndboldaktiviteter kun afvikles, hvis foreningens bestyrelse er tryg ved, at aktiviteterne udøves med afsæt i retningslinjerne. Bestyrelsen bør løbende følge udviklingen i corona-smitte og evaluere på, om det er forsvarligt at fortsætte håndboldaktiviteter i deres forening.
 • Bestyrelsen bør gøre udehold opmærksom på anvisningerne/retningslinjerne i hallen, inden de ankommer. Brug gerne klubbens hjemmeside og Facebook og sørg også for, at anvisninger er synlige i hallerne. Informer fx om:
  • hvor man varmer op
  • hvor der er håndsprit
  • hvordan der bliver gjort rent
  • hvorvidt der er tilgængelige omklædningsfaciliteter, og hvordan retningslinjerne er for brugen af dem
  • hvor mange fra udeholdet, der kan deltage til en kamp, inkl. tilskuere.
 • Bestyrelsen bør orientere sig om retningslinjer for caféer og restauranter og sikre sig, at disse kommunikeres ud til foreningen. Retningslinjerne skal følges af alle – se specifikke retningslinjer for dette.
 • Bestyrelsen bør lave en plan, så der sikres grundig rengøring eller desinfektion af fælles kontaktpunkter, såsom udendørs håndtag, vandhaner osv. Ved kampe bør der før første kamp og efter hver kamp rengøres eller afsprittes i udskiftningsområdet, ved dommerbordet og på stolperne. Rengøring/afspritning kan foretages af kampens tidtager eller en frivillig fra arrangørforeningen. Rengøring/afspritning bør foregå, når de to hold har forladt hallen og/eller inden de næste hold gives adgang.
 • Bestyrelsen anbefales at undersøge mulighederne for at streame eller lave livescore fra kampene, så flere kan følge kampen hjemmefra.
 • Det anbefales, at bestyrelsen går i dialog med facilitetsejer eller halbestyrer og gennemgår planer og tiltag, således at der er enighed om fortolkning af regler og muligheder.

Guidelines og retningslinjer ved sygdom

 • Hvis en på holdet har symptomer eller har været i tæt kontakt med en person, der er testet positiv for Covid-19, skal personen blive væk fra træning og kamp. Tæt kontakt betyder, at man er i familie, bor sammen eller har været tættere end en meter i mere end 15 minutter, fx i skolen. I idrætssammenhæng vil nære kontakter typisk være holdkammerater, trænere mv.
 • Personen skal hurtigst muligt blive testet, og sundhedsmyndighederne vil herefter vejlede vedkommende ift. kontaktopsporing.
 • Bliver en på holdet konstateret smittet med Covid-19, afhænger foreningens håndtering af:
  • hvor tæt den smittede har været på sine holdkammerater
  • hvornår kontakten har været der
  • hvor længe den har varet.
 • Dansk Håndbold Forbund anbefaler i samråd med DIF, at man orienterer de hold, man har spillet mod eller trænet sammen med indenfor den periode, hvor man formodes at have været smittet med Covid-19, og ellers følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
 • Sundhedsstyrelsen har udgivet en række pjecer, hvor man kan læse om, hvordan man skal forholde sig, hvis man har symptomer, er smittet eller har været i kontakt med en smittet. Læs mere her:

Guidelines og retningslinjer for afvikling af kampe og stævner

Når I planlægger kampe, vil der ofte være mange lokale forhold, man skal tage hensyn til. Faciliteternes størrelse, de omkringliggende arealer, omklædningsfaciliteter m.m. er alt sammen noget, der har betydning for, hvordan afviklingen af kampe kan forløbe. Nedenfor er listet en række forhold, man enten skal eller bør tage højde for i planlægningen og afviklingen.

 • Kampplanlægningen er vigtig i forhold til at sikre tid til rengøring og udluftning efter hver kamp. Der er mange modeller til kampplanlægning, man kan fx vælge af forkorte kampene, sådan at tiden mellem kampene bliver længere, eller man kan vælge at lægge 10 min til alle kampe i systemet. Spilleminutterne forbliver dermed de samme, mens der er ekstra 10 min mellem kampene. Mere tid mellem kampene øger forbruget af haltid og skaber ventetid for dommere og tidtagere mellem kampene, men giver omvendt mulighed for tid til rengøring af kontaktflader mellem kampene, og det øger sikkerheden for deltagere og tilskuere.
 • Der bør ikke indtræde nye hold på banen, før de forrige hold har forladt banen, og der er foretaget rengøring af udskiftningsområderne, dommerbord, stolper og andre kontaktpunkter i hallen. Rengøring kan foretages af en frivillig fra arrangørforeningen eller kampens tidtager og kan foregå med vand og sæbe eller med sprit.
 • Der bør luftes ud mellem kampene hvis muligt. Tjek med hallen, at udluftning er tændt og forsøg at få åbnet døre i hallen i pauser og mellem kampe.
 • Pausen i kampen afholdes som udgangspunkt på banen. Man kan forlade hallen for toiletbesøg eller ved skader, men der skal sprittes hænder ved indgang og udgang. Hvis man bliver på banen, kan kampens deltagere ses som en samlet gruppe, og så skal der ikke rengøres på udskiftningsbænke, dommerbord, stolper mm. i pauserne mellem halvlegene.
 • Hilsepligten efter kampen er suspenderet for at undgå, at spillere og dommere, der ikke har været i nærkontakt, rør ved for mange mennesker, og for at sikre, at tiden kan holdes, så rengøring mellem kampene kan foregå, og de næste hold kan komme på banen. Hvis dommeren vurderer, at der er tid til at hilse, kan man gøre det med albuen eller foden.
 • I tilfælde af trøjelighed mellem holdene kan det ikke anbefales at låne overtrækstøjer af hjemmeholdet. Det anbefales derfor, at udeholdet selv medbringer skiftetrøjer eller overtrækstrøjer.
 • Hvis ikke der er plads på kampbanen til opvarmning, bør der anvises adskilte opvarmningsområder til begge hold og dommere. Kan dette ikke lade sig gøre, bør der henvises til udendørs opvarmning.
 • Afbud pga. Covid-19 sidestilles med vejrlig (turneringsreglement 8.5). Det betyder, at hvis man melder afbud pga. smitte med Covid-19, skal man inden 48 timer have sendt en redegørelse til forbund/kreds for afbuddet samt en dato og et tidspunkt for, hvornår en evt. ny kamp kan spilles. Ellers taber holdet, der melder afbud, kampen. Der opkræves dog ikke bøde for afbuddet, og disse afbud gør ikke, at man udgår af turneringen som beskrevet i 8.6 og 8.6.1

Webinar med spørgsmål og svar om stævner

Guidelines og retningslinjer for tilskuere til turneringskampe og stævner
 • Til alle idrætsbegivenheder, der ikke er professionelle i liga og 1. division, må der være op til 500 mennesker i hallen.
 • En idrætsbegivenhed defineres som en konkurrence, kamp, turnering eller stævne, hvor der normalt er tilskuere. Der skelnes ikke mellem alder og niveau på udøverne.
 • Der må være op til 500 mennesker samlet til en enkelt idrætsbegivenhed, inklusive aktive på banen og officials. Ved afvikling af en kamp, kan der ifølge turneringsreglementet for øvrige rækker deltage op til 40 aktive personer, herunder spillere, trænere, dommere og officials. Antallet af aktive skal modregnes de 500, så hvis man har 40 aktive på og omkring banen, kan der max. være 460 tilskuere, hvis tilskuerarealet tillader det.
 • Der opfordres til at ind- og udgang af tilskuere foregår i pauser mellem halvlege og mellem kampe, når holdene har forladt banen, og de deltagende hold til en evt. næste kamp er kommet på banen.
 • Der må gerne være flere arrangementer i samme idrætscenter samtidigt, så længe der er en tydelig adskillelse af arrangementerne og publikum – samt udøvere – ikke krydser mellem arrangementerne. Det er arrangørforeningens ansvar at sikre, at dette overholdes.
 • Til alle kampe skal tilskuere sidde ned. Tilskuere bør blive på deres plads og bør kun forlade hallen i halvlege og efter, at kampen er slut, og de to hold har forladt hallen. Hvis der er en efterfølgende kamp, anbefales det, at man venter, til de næste hold er kommet på banen, så der ikke opstår kontakt mellem tilskuere og deltagere ved adgang til og fra hallen.
 • Der må ikke være stående tilskuere eller foregå opvarmning i selve hallen under andre kampe.
 • Ved kampe i dobbelthaller må deltagere og tilskuere gerne dele indgang til faciliteten og cafeteria, men de skal adskilles i haller og på tilskuerpladser. Hvis deltagere og tilskuere i de forskellige haller ikke kan adskilles, anbefales det at tænke i at sprede kampene så meget som muligt med forskudte starttider og øget styring af faciliteter til omklædning og opvarmning.
 • Tilskuerarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i tilskuerarealerne.
 • Der skal sikres en meters afstand mellem tilskuere målt fra næse til næse, og der må maks. være en tilskuer pr. 2 m2 i tilskuerarealet. Ved faste sæder i hallen må hvert andet sæde benyttes. Nære kontakter må gerne sidde ved siden af hinanden, men for at lette opgaven for den ansvarlige i hallen, anbefales det at holde afstand, så den pågældende ikke får brug for at kontrollere dette.
 • Arrangørforeningen bør have fokus på styring af tilskuerstrømme og overvåge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå omfattende køer ved indgange og til specifikke lokaler. Hvis flere haller er i brug i samme idrætscenter, bør der være særligt fokus på styring af kapaciteten i de enkelte haller, og man bør desuden indføre kapacitetsbegrænsning ift. et maksimalt antal samtidige tilskuere, under hensyn til tilgængeligt tilskuerareal, risikoen for sammenstimling osv.
 • Der bør være ansatte eller frivillige til stede, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger og sørge for, at protokollerne overholdes.
 • Brug gerne storskærme, plakater og lydspots i hallerne, der opfordrer til at holde afstand, sidde ned, undlade at blande deltagere og tilskuere, samt at man forlader hallerne i pauserne.

Gode råd

Til foreningens bestyrelse
 • Det er foreningens ansvar at sikre, at myndighederens anvisninger bliver formidlet til jeres medlemmer.
 • Udarbejd en plan over, hvilke faciliteter der kan bruges af hvem og hvornår, og informer alle foreningens trænere, så der ikke opstår misforståelser. Vær desuden opmærksom på eventuelle restriktioner fra kommunen i forhold til brug af faciliteter.
 • Hold øje med, om der kommer nye råd fra sundhedsmyndighederne. Udpeg eventuelt en corona-ansvarlig i foreningen, som skal stå til rådighed for spørgsmål og overvåge, at alle følger anbefalingerne.
 • Sørg for, at en udvælgelse af hold og spillere, der får træningstider, kommer alle til gode. Det er vigtigt, at fordelingen af træningstider ikke alene bliver på baggrund af niveau og kompetencer. Alle hold og alle spillere skal have mulighed for at komme til træning.
 • Det er foreningens ansvar at sikre, at det gældende forsamlingsforbud formidles til jeres medlemmer (pr. 21. august 100 personer). Det skal ske i dialog og samarbejde med jeres frivillige, trænere, medlemmer o.l. Der må godt være flere end forsamlingsforbuddet foreskriver til stede på én idrætsfacilitet – dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig inden for forsamlingsforbuddet.
 • Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med håndbolden, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupper ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves. Ved sociale aktiviteter bør der være personale eller frivillige til stede, der har til opgave at sikre, at grupperne ikke flettes og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes.
Til trænere
 • Vær det gode eksempel og sørg for, at retningslinjerne overholdes før, under og efter træningen.
 • Det er længe siden, dine spillere har trænet, så start roligt op og find eventuelt inspiration til øvelser her.
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Ved øvelser med kropskontakt anbefales det, at man minimerer andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Øvelserne forudsætter, at der generelt er stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger vedrørende hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 • Det anbefales, at der veksles mellem aktiviteter med og uden kropskontakt.
 • Hvis du laver øvelser uden kropskontakt anbefaler vi, at dine spillere placeres med to meters afstand til hinanden.
 • Dine spillere må gerne bruge fælles bolde. Øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter din træning samt så hyppigt som muligt under træningen.
 • Dine spillere må gerne tage harpiks af den samme bøtte, men det forudsætter, at dine spillere sørger for god håndhygiejne (hyppig afspritning og håndvask).
 • Hvis du inddeler dine spillere i træningsgrupper, så må spillerne ikke flettes, og spillerne må ikke skifte mellem forskellige grupper under træningen.
 • Vær opmærksom på, at alle på holdet kommer til træning. Det er vigtigt, at en udvælgelse af spillere ikke alene bliver på baggrund kompetencer.
 • Bed spillerne placere tasker og andet udstyr med minimum to meter imellem.
 • Bliv hjemme, hvis du er i risikogruppen, eller hvis du har symptomer som feber, hoste og muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Det er dit ansvar, at træningen foregår inden for rammerne udstukket af sundhedsmyndighederne.
 • Husk fællesskabet og bevar relationen til spillerne ved at inkludere alle i træningen.
 • Tag en snak over telefonen med hver enkelt spiller inden træningsopstart for at afklare, hvordan spilleren forholder sig til at skulle starte op, og om spilleren selv er eller kender nogen i risikogruppen.
 • Gør opmærksom på, at al planlagt træning er frivillig og fremhæv, at det er helt i orden ikke at komme, hvis man føler sig utryg.
 • Husk, at træningen skal foregå uden alt for meget fysisk kontakt. Planlæg din træning, så der veksles mellem øvelser med og uden kropskontakt

Syv gode trænerråd til udendørs træning

 1. Informer spillere og forældre om, hvor, hvornår og hvordan I mødes til udendørstræning. 
  - Medbring egen drikkeflaske
  - Medbring håndsprit
  - Husk varmt tøj, hvis det er en kold dag
 2. Fortæl spillerne hvor de skal stå, hvor de finder håndsprit, hvor de skal stille taskerne etc. I håndboldhallen ved spillerne, hvor de forskellige ting er - det gør de ikke til en udendørs træning 
 3. Sørg for at forskellige grupper af spillere ikke overskrider retningslinjerne. Ha' gerne overtrækstrøjer med, så grupperne kan have hver deres farve 
 4. Du skal gå forrest som træner. 
  - Stå så du (og ikke spillerne) har solen i øjnene
  - Undgå at tale i modvind
  - Undgå at tale for meget - instruer og lad ellers spillerne komme i gang med træningen
 5. Ha' en genkendelig struktur på træningen
  - Vi mødes og gør klar
  - Vi opvarmer
  - Vi træner fysisk/teknisk 
  - Vi udfordrer hinanden
  - Vi afrunder træningen
 6. Lad ikke træningen blive for lang - blot fordi vi ikke har set hinanden længe. Træningspas på 45 minutter er også okay 
 7. Dyrk fællesskabet og legen - det skal være sjovt og rart at mødes (uanset om det er udenfor eller indendørs). 
Til spillere
 • Bliv hjemme, hvis du er i risikogruppen, og tal med din familie, om der er familiemedlemmer i risikogruppen.
 • Bliv hjemme hvis du har symptomer som feber, hoste og muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Respekter og efterlev alle anvisninger fra din forening og din træner.
 • Ankom til træning tidligst fem minutter før start og forlad træningsstedet umiddelbart efter træningens ophør.
 • Kom omklædt og bad hjemme efter træning.
 • Medbring din egen fyldte drikkedunk til træning.
 • Placer din taske og andet udstyr minimum to meter fra dine holdkammeraters.
 • Medbring håndklæde til at tørre sved af med.
 • Husk god håndhygiejne før, under og efter træning – medbring selv håndsprit.
Til forældre
 • Er du eller din familie i risikogruppen, så undlad at sende dit barn afsted til træning. Tal med dit barn om det.
 • Hold dit barn hjemme fra træning, hvis barnet viser symptomer som feber, hoste og muskelømhed – og forklar, at barnet straks skal blive hentet under træning, selv ved milde symptomer.
 • Respekter og efterlev alle anvisninger fra dit barns forening og træner. Sæt dig ind i retningslinjerne og forklar dem til dit barn.
 • Sørg for at dit barn er klar til træning, det vil sige, at dit barn er omklædt hjemmefra, har fyldt drikkedunk, medbringer egen bold, håndklæde til at tørre sved af med og håndsprit.
 • Sørg for at dit barn tager hjem/bliver hentet umiddelbart efter træning.
 • Hvis du kører dit barn til træning, så kør hjem og kom igen, når træningen er færdig. Hvis du bliver, så husk at holde afstand til andre spillere, trænere og forældre.
 • Husk at anerkende de frivillige med et smil, et nik eller et TAK.
Til dommere

Der er igen givet grønt lys for, at der kan afvikles kampe, og derfor må du igen dømme kampe.

Hilsepligten er suspenderet for den kommende sæson. Det betyder, at det er helt frivilligt at hilse efter kampen.

Vi ved, at nogle synes, det er lidt mærkeligt, at hilsepligten er suspenderet, når spillerne lige har spillet en kamp, hvor mange har været i nærkontakt. Men den er suspenderet af hensyn til de yngre årgange, der ikke er i så meget nærkontakt og også af hensyn til dem, der ikke spiller eller kommer tæt på andre i en kamp, fx jer dommere.

Hilsepligten er dog en vigtig og meget indgroet del af håndbolden, og derfor kan der opstå lidt forvirring efter kampen, hvis der ikke hilses. Det er derfor også helt i orden, hvis du har lyst til at sætte en hilsen i gang, hvor I ikke giver hånd. Det kan fx være en albuehilsen.

Husk, at mange kigger på dig som dommer, når der er lidt forvirring, derfor kan det være en god ide, at du har en plan for, hvad der skal ske efter kampen – uanset om I hilser eller ej. Det er en god ide at afstemme dette med de to holds officials inden kampstart, så alle er enige om rammerne.

Herudover opfordres I alle til at følge myndighedernes gældende retningslinjer og så vidt muligt undgå unødig kontakt både før, under og efter kampen. I bør udvise stor ansvarlighed omkring hygiejne og oprydning i omklædningsrum, som efterfølgende skal bruges af andre. Dette er både for jeres egen og andres sikkerhed.

De fysiske test og teorigennemgang kører indtil videre som planlagt, da de først skal afvikles i august/september. Vi følger naturligvis situationen nøje.

Har du nogle dommerrelaterede spørgsmål, skal du kontakte dommerudvalget i din kreds eller dit distriktforbund.

Vælg forbund

Luk
ANNONCE