Info til foreninger
Del

Protester og indberetninger

Nedlæggelse af protest

Protester over hændelser i kampen, skal nedlægges umiddelbart i forbindelse med hændelsen. Dog vil foreningen have op til 72 timer til at indberette protesten. 

Protester over brug af ulovlig spillere skal ske senest 10 dage efter kampen, dog senest 3 dage efter sidste spillerunde.

Såfremt foreningen ikke får medhold i protesten, vil der blive opkrævet et protestgebyr for behandlingen.

 

Indberetninger

Alle indberetninger i forbindelse med kampe vil blive indberettet til administrative forbund. Karantæner i forbindelse med indberetningerne vil blive offentliggjort torsdage kl. 14.00, og være tilgængelige på klubbens håndoffice.

Anke af afgørelser

Afgørelser, der medfører bøder på indtil 5.000,- kr. og/eller karantæne på indtil og med to kampe, er inappellable.

Alle øvrige afgørelser kan inden fem dage efter modtagelsen af protestafgørelsen, anke til Disciplinærinstansen for øvrige rækker.

Udfyld protestskema her

Forenings navn
hold navne
  • Dommerkendelse
  • Tidtagning
  • Ulovlig spiller
  • Andet
Klokkeslet
Klokkeslet
Navn og hverv
  • Dommer
  • Tidtagerbord
Kort og klart
Navn
Navn
E-mail
Vi har nu modtaget din forenings protestskema

Vælg forbund

Luk