FHF
Del
FHF

Årets repræsentantskabsmøde i ord og billeder

En legende takkes og takker af

Årets repræsentantskabsmøde blev midlertidigt suspenderet, da DIFs formand Niels Natorp overtog talerstolen. Vores formand gennem 20 år skulle anerkendes og fik overdraget DIFs ærestegn for godt arbejde i forbundet.

Brenderup IF kåret som årets forening

Under covid-19 har Brenderup lavet en ihærdig indsats for deres medlemmer. Det har resulteret i en fin medlemsfremgang. Oveni det er Brenderup rigtigt dygtige, når det kommer til at mobilisere frivillige kræfter.

Per Tørslev er ny formand

Per blev valgt til opgaven som formand for FHF. Han kommer med en lang erfaring som konsulent og selvstændig, samt med erfaring fra flere forskellige lederstillinger.

Per er i dag aktiv i Faaborg ØH, hvor han har sit daglige virke som træner og foreningsleder.

Tak for godt arbejde og en stor indsats

På årets møde har der også været lidt udskiftning i vores udvalg.

Vi takker Rikke Stendahl og Martin Bønløkke for deres indsats i børne- og unge udvalget. Dennis Lassen for arbejdet i dommerudvalget. Jesper Nørgaard for indsatsen i turneringsudvalget og Allan Lund for et mangeårigt bidrag som revisor.

Vælg forbund

Luk