Om HRØ
Del
Børn og unge
Uddannelse
Bredde

Udskiftninger i "Besætningen"

27. okt 2022Kl. 17:04

Håndbold Region Øst ændrer både på broen og i maskinrummet.

Gennem den seneste måned er der sket nogle ændringer i besætningen ved Håndbold Region Øst. Det kan altid diskuteres, hvad der er broen og hvad der er maskinrummet, så det kommer vi ikke nærmere ind på.

Til gengæld vil vi gerne nærmere ind på det faktiske ændringer, så du som bruger af ydelser fra HRØ måske lettere kan forholde dig til kontaktmulighederne.

Indledningsvis skal det præciseres, at det altid er muligt at kontakte Administrationen i Brøndby med et spørgsmål, en undren, en forespørgsel. I langt de fleste situationer vil det betyde en afklaring af henvendelsen. Og hvor det ikke er tilfældet, vil medarbejderne på kontoret kunne besvare dit spørgsmål eller din undren.

 

Fra bestyrelsen er udtrådt Martin Plugge Kristensen, der har siddet som valgt formand for Seniorudvalget og dermed haft sæde i bestyrelsen. Martin udtræder godt nok som formand af udvalget, men han har til gengæld ønsket at få muligheden for at indtræde i Børneudvalget i stedet. Dette har bestyrelsen nikket ja til, og Martin er umiddelbart indtrådt i Børneudvalget. Frem til næste repræsentantskabsmøde varetager HRØ’s formand, Troels Hansen, hvervet som formand for Seniorudvalget.

 

Fra Talentudvalgets gruppe af trænere udtræder Peter Jørgensen, der har valgt at stoppe som træner og i stedet alene fokusere på virket som foreningstræner.

Fra Håndbold Region Øst skal lyde en stor tak for den store, frivillige indsats hver enkelt har bidraget med. Den frivillige indsats er rygraden i den danske foreningskultur, og her siger vi farvel til kulturbærere – og måske på gensyn.

 

I Børneudvalget er indtrådt Martin Plugge Kristensen jf. ovenstående.

Ligeledes i Børneudvalget er indtrådt Marianne Folkersen, der har rykket teltpælene op fra Nordvestsjælland til det københavnske.

 

I Turneringsudvalget er indtrådt Stefan Nordlund. Stefan har primært slået sine folder som spiller i det Nordvestlige Sjælland. Med sine 34 år tilfører han udvalget den yngre vinkel på turneringen og udvikling af turneringen. Samtidigt tilhører han med den alder også den gruppe af spillere, hvor vi p.t. har sværest ved at rekruttere og fastholde.

 

I Dommerudvalget er indtrådt Ove Nielsen. Ove er en god kending af dommerområdet, hvor han efter en aktiv karriere som divisionsdommer de seneste år har helliget sig gerningen som dommerudvikler. Udvalget har spurgt Ove, om han kunne være interesseret i at komme ind i udvalget og arbejde med netop udviklingerne på et regionalt plan. Det har Ove sagt ja til og er derfor allerede i gang med arbejdet.

 

I Uddannelsesudvalget er det Nicolai Hoxer Larsen, der er nyt medlem. Nicolai slår til hverdag sine folder i Ølstykke HD som træner og kursusansvarlig. Også her er der tale om yngre kræfter, der kommer til, og som kan bidrage med viden og udfordringer fra hverdagen i foreningsregi.

Fra Håndbold Region Øst en stor og varm velkomst til ”det nye kuld”. Vi vil forstå at bruge jer, uden at misbruge jer. Vi glæder os til samarbejdet og til sammen at skabe gode resultater til glæde og gavn for håndbolden øst for Storebælt og for Dansk Håndbold generelt. Tak fordi du sagde ”JA”.

 

I administrationen er vi lige nu ramt af langtidssygdom. Det betyder, at spørgsmål og opgaver vedr. Uddannelse og Talent varetages af administrationschefen p.t.

 

Vælg forbund

Luk