Konsulenterne
Del

Konsulenterne

UDVIKLINGSKONSULENT
Benny Salling 30516711
UDVIKLINGSKONSULENT
Morten Juul 51806874
Udviklingskonsulent
Simon Guldager Christensen 27374727

HRØ - Håndbold Region Øst

Ved Håndbold Region Øst - HRØ - er der ansat tre konsulenter:
Benny Salling, Morten Juul og Simon Guldager Christensen.

Konsulenterne træffes lettest via deres mobiltelefon, men har også få ugentlige kontortimer i Idrættens Hus i Brøndby.

Konsulenten er foreningens sparringspartner

Har I brug for nye impulser, en til at se på jeres projekter og ideer fra ”sidelinien”, - ”sparring” på foreningens arbejde? Det kan være opstart af nye udvalg, - omorganisering af foreningen, - overblik og fordeling af arbejdsopgaver, så ring – lad os få en snak, er der behov for det, aftaler vi et møde. Konsulenterne kan hjælpe en forening med følgende emneområder:

  • Klub aftener
  • Debatmøder
  • Bestyrelsesmøder
  • Træner - møder
  • Forældrearrangementer
  • Skolearrangementer
  • Oprettelse af holdfællesskaber
  • Netværkssamarbejde
  • Og meget mere

Rekruttering af spillere mm:

Mange foreninger har erfaret, at en god kontakt til den lokale skole er den sikreste måde at rekruttere nye spillere til børne holdene. Er jeres forening også interesseret i at etablere et godt samarbejde med den lokale skole, fx. arrangere et skolestævne, boldaktivitetstævne eller lign.? Eller vil I høre hvad jeres forening i øvrigt kan gøre for at blive bedre til at rekruttere nye spillere. Brug konsulenten til at få ideer og inspiration til hvordan det kan gøres.

Rekruttering af ledere:

Gode og engagerede ledere er noget alle foreninger efterspørger. Hvordan sikrer vi en kontinuerlig rekruttering af nye leder i foreningen? Hvilke muligheder er der for uddannelse af ledere? Få ideer til at udvikle foreningen så det bliver mere attraktivt at være leder hos jer.

Netværkssamarbejde:

Selvom vi er modstandere på håndboldbanen om søndagen, kan vi godt samarbejde i det daglige foreningsarbejde. Flere steder på Sjælland har foreninger med støtte fra konsulenten oprettet lokale forenings – netværksgrupper. I netværkene deler man erfaringer, arrangere bl.a. interne trænerkurser og dommerkurser samt laver fælles aktiviteter for børn og unge. Det overordnede formål er, at foreningerne ved at samarbejde skal styrke de lokale håndboldtilbud. Ofte oprettes netværksgrupperne inden for grænserne af de nye kommuner.

Fremtidsværksted mm:

Skal I have en ny målsætning; vil I debattere fremtidige visioner for jeres forening, skal i etablere leveregler for at beskytte børn og trænere; vil I aftale et fælles værdigrundlag - mulighederne er mange. Konsulenten kan også bruges som inspirator og leder ved møder og debatter i foreningen.

Træneren som omdrejningspunkt:

Træneren er omdrejningspunktet i foreningen. Uden træner - intet hold. Træneren har den daglige kontakt til medlemmerne og er derfor bindeleddet mellem spillerne og lederne. Få et tjek af jeres forening - hvor gode er I til trænerpleje og trænerrekruttering. Få samtidig en masse ideer til at udvikle foreningen så det bliver mere attraktivt at være træner hos jer.

Håndboldskoler:

Rigtig mange foreninger ser DHFs håndboldskoler som en mulighed for at lave nogle gode aktiviteter i sommerferien. Håndboldskolerne kan bruges til at rekruttere nye spillere, men er først og fremmest en god aktivitet til at fastholde spillerne i håndboldsporten. Konceptet er meget tilgængeligt med en udførlig manual for aktiviteterne. Ring og hør mere om DHFs håndboldskoler.

Spørgsmål: 

Brug også konsulenten til at få svar på jeres spørgsmål omkring kurser og uddannelse, økonomi, skat, folkeoplysningsloven, moms og forsikring.

Vælg forbund

Luk