Propositioner
Del

Cookies

Vi bruger cookies til statistik og nogle indstillinger på hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores cookies her.

Ved at trykke "Ok,forstået!" giver du accept til vores brug af cookies.

Ok, forstået!

HRØ propositioner 2018/2019

Generelle propositioner.

0.0. Opdatering af propositionerne.

Propositionerne findes kun i en udgave via Regionens hjemmeside. Den elektroniske udgave vil derfor altid være den aktuelle.

0.1. HRØ propositioner og DHF’s propositioner for øvrige rækker.

Hvis et forhold omfattet af propositionerne ikke er beskrevet i HRØ’s propositioner, vil DHF’s propositioner for øvrige rækker være gældende.

1.0. Hilsepligt

I alle turneringsrækker gælder en hilsepligt, hvor deltagerne efter nærmere fremsendte retningslinjer siger hinanden tak for kampen. Bortviste og diskvalificerede spillere er ikke tvunget til at deltage i hilsepligten. Ligeledes er skadede spillere ikke tvunget til at deltage i hilsepligten.

Såfremt der sker indberetning af usportslig opførsel eller manglende deltagelse i denne hilsepligt, kan foreningen idømmes en advarsel eller bøde jf. gebyrlisten

2.0. Tilføjelse til spillereglernes § 2.8 a:

Dommeren skal som udgangspunkt ikke lave time-out i forbindelse med ikendelse af udvisning.

Ved ikendelse af udvisning til hold, som allerede er i gang med afsoning af udvisning, skal time-out dog anvendes.

3.0. Flytning af kampe:

Flytning af kampe meddeles via kampændringsjournal samt via HåndOffice. Manglende reaktion inden for 72 timer efter flyttet kamp bliver betragtet som accept af kampen.

Anmodning om flytning af kampe pålægges et flyttegebyr jf. gebyrlisten. Bemærk at der er forskellige gebyrer afhængigt af, hvor tæt på spilletidspunktet ansøgningen fremsendes.

3.1. Flytning af kampe uden gebyr.

Kampe kan flyttes uden gebyr, når mindst to af holdets ungdomsspillere skal deltage i studietur eller lejrskole, under forudsætning af, at der foreligger en skriftlig dokumentation om turen fra uddannelsesinstitutionen.

En sådan dokumentation skal foreligge med flyttebegæring, ny kampdato, underskrevet af begge foreninger, senest en måned før fastsat spilledato.

Med samme tidsfrist kan kampe flyttes, såfremt det pågældende hold skal deltage i kampe i udlandet.

Ny kamp skal være afviklet senest 21 dage efter oprindelig kampdato, dog aldrig senere end sidste spillerunde i den pågældende række.

3.3. Flytning af døm-selv-kampe i ungdomsrækkerne.

For alle døm-selv-kampe i ungdomsrækkerne kan flytning af kampe aftales direkte mellem de implicerede foreninger. Sådanne flyttede kampe skal afvikles senest 21 dage efter oprindelig fastsat kampdato. Der kan ikke flyttes kampe længere frem end sidste spillerunde i rækken. Regionen skal senest 5 dage før den oprindelige kampdato orienteres om flytningen.

Sådanne flytninger belægges ikke med flyttegebyr.

3.4. Op- og nedspil, pulje- og finalekampe.

Fastsatte opryknings‑, nedryknings‑, pulje ‑ eller finalekampe kan ikke flyttes. Kampene afvikles umiddelbart efter turneringsafslutning, dog ikke i weekends, der har forbindelse med skoleferier. Afbud til eller udeblivelse fra pulje- og/eller finalekampe kan medføre bøde på kr. 3.000,00. 

4.0. Turneringen og dens afvikling:

4.1. Dommerpåsætning.

Administrationen i samarbejde med Turnerings- og Dommerudvalget beslutter, hvilke kampe/rækker, der skal påsættes én henholdsvis to dommere og rækker der skal være døm-selv.

4.2. 

Hvis der opkræves entre i hallen, er der kun adgang uden betaling for det antal spillere, der er opført på holdkortet samt op til fire ledere, og adgangen gælder kun en kamp før og en kamp efter de(n) kamp(e), man deltager i. For finalekampe gælder særlige regler.

Der udsendes ikke deltagerkort, men spillerne skal, hvis arrangørforeningen forlanger dette, påføre deres navn på de fremlagte holdsedler ved indgangen.

4.3. Indplacering af nye hold.

Administrationen bestemmer, hvor nye hold skal indplaceres. Administrationen forbeholder sig ret til, i tilfælde af ændrede spillebetingelser, at ændre rækker og spilletid.

4.4. Ansøgning om fortsat oprykningsberettigelse.

I det tilfælde at en forening udebliver fra en kamp, men fortsat ønsker at være oprykningsberettiget, skal begrundet ansøgning fremsendes til administrationen senest 14 dage efter at udeblivelsen har fundet sted, dog senest 3 dage efter sidste turneringskamp.

Senere ansøgninger vil ikke blive behandlet.

4.5. Brug af B-spillercertifikat.

Ved kampe i rækker begrænset til Bornholm kan spillere deltage med et B-spillercertifikat samtidigt med deltagelse i rækker dækkende hele HRØ samt i seniordivisionen via et A-spillercertifikat.

Hold med spillere med B-spillercertifikat kan ikke rykke op.

B-spillercertifikat søges via mail til regionen med angivelse af spillernavn, hold der spilles på med hvilket spillercertifikat.

4.5.1. 

Turneringsform for hold alene på Bornholm kan variere fra det øvrige HRØ-område.

4.5.2. 

Øverste lokale række på Bornholm er for seniorer serie 1.

5.0. Placering af trukne hold.

Hold der trækkes ud af turneringen efter den første kamp i rækken, anses for dårligst placeret i deres respektive række (r)

Trukne hold tæller således med blandt de hold, der rykker til underliggende række.

Hold der trækkes ud af turneringen efter den første kamp i rækken, anses for dårligst placeret i deres respektive række (r)

Trukne hold tæller således med blandt de hold, der rykker til underliggende række.

6.0. Spilletider. 

Spilletider fremgår af propositionerne for den enkelte række.

7.0. Årgange.

Old girls alle der er født i 1987 eller tidligere
Old Boys veteran masters alle der er født i 1969 eller tidligere
Old boys veteran  alle der er født i 1977 eller tidligere
Old boys   alle der er født i 1985 eller tidligere
U-19 alle der er født i 1999
U-18 alle der er født i 2000-2001
U-16 alle der er født i 2002-2003
U-14 alle der er født i 2004-2005
U-12 alle der er født i 2006 eller senere
U-10 alle der er født i 2008 eller senere
U-9  alle der er født i 2009 eller senere
U-8 alle der er født i 2010 eller senere
U-7   alle der er født i 2011 eller senere
U-6 alle der er født i 2012 eller senere
U-5 alle der er født i 2013 eller senere

7.2. Præmier.

Hvor det fremgår af propositionerne, at der spilles frem til mesterskabskampe, er det jf. nedenstående:

Ved 1 pulje får nr. 1 præmie - der spilles ikke mesterskabskampe.

Ved 2 puljer får nr. 1 og 2 præmie - Nr. 1 og 2 fra hver pulje går til mesterskabskampe.

Ved 3 puljer får nr. 1, 2 og 3 præmie- Nr. 1 fra hver pulje går til mesterskabskampe.

Ved 4 eller flere puljer får nr. 1 og 2 præmie - Nr. 1 fra hver pulje går til mesterskabskampe.

Alle modtager Regionens præmie i et antal af max. 14 pr. hold samt en pokal til ejendom.

 

Dame senior

8.0. Dame-senior.

8.0.1
I samtlige rækker modtager det vindende hold mesterskabsbevis. 

Foreninger under HRØ kan deltage i åbne A- og B- rækker samt oldiesrækker.

8.1 Kvalifikationsrækken
Kvalifikationsrækken Damer (KVD) består af 36 hold.

Holdene fordeles ligeligt i 3 puljer efter geografiske hensyn.

Turneringen afvikles i hver pulje som en dobbeltturnering med enkeltkampe med alle mod alle.

Direkte oprykning.

Det bedst placerede oprykningsberettigede hold i hver pulje rykker direkte op i 3. division.

Det næstbedst placerede oprykningsberettigede hold i hver pulje spiller oprykningskampe mod nr. 10 i 3. division, puljerne 4, 5 og 6, som to kampe med EC-afgørelse iht. DHF’s Turneringsreglement før øvrige rækker, § 8.15. Holdene fra 3. division har hjemmebane i sidste kamp.

Oprykningsspillet foregår efter følgende plan:

KVD næstbedstplacerede oprykningsberettigede, pulje 1 – 3. division, pulje 4, nr. 10,

KVD næstbedstplacerede oprykningsberettigede, pulje 2 – 3. division, pulje 5, nr. 10 og

KVD næstbedstplacerede oprykningsberettigede, pulje 3 – 3. division, pulje 6, nr. 10

Direkte nedrykning.

De i hver pulje på en plads som nr. 12 og nr. 11 placerede hold rykker automatisk ned i underliggende række.

De i hver pulje på en plads som nr. 10 placerede hold indgår i et nedrykningsspil med først en intern pulje og dernæst kampe med EC-afgørelse mod hold fra serie 1. Der spilles efter følgende plan:

Nr.10/pulje 1, nr. 10/pulje 2 og nr. 10/pulje 3 spiller i en pulje med enkelt kampe alle mod alle. Disse kampe fastlægges mod slutningen af sæsonen og afvikles over en weekend. Vinderen forbliver i KVD

Nr. 2 og 3 i dette puljespil, spiller nedrykningskampe mod hold fra S1 – se § 8.1.

Særlige forhold.

Turneringsreglement Øst, § 8.4 tillæg, b, d, e og f er ikke gældende i denne række.

En forening kan kun have et hold i Kvalifikationsrækken Damer.

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

En forenings hold er oprykningsberettiget til 3. division under forudsætning af:

a). At foreningens højere rangerede hold er placeret som nr. 9 eller bedre i 2. division eller er placeret i en højere række, eller

b).  En forenings andet- eller trediehold må uanset egen placering i en af Kvalifikationspuljerne rykke ned i S1, hvis det umiddelbart højere rangerende hold fra samme forening har placeret sig som nr. 10 eller ringere i sin pulje i 3. division. Ved nedrykning vil holdet blive placeret på rækkens nederst, direkte nedrykningsgivende plads.

c). Hvis et hold er placeret til oprykning, men ikke er oprykningsberettiget, overtages holdets placering af næste oprykningsberettigede hold i forhold til direkte oprykning og oprykningsspil.


9.1 Serie 1 
Serie 1 Damer (S1D) består af 46 hold, der efter geografiske hensyn deles i 5 puljer.

Direkte oprykning.

Det bedstplacerede oprykningsberettigede hold i puljen rykker direkte op i Kvalifikationsrækken.

De i hver pulje næstbedst placerede oprykningsberettigede hold indgår i et oprykningsspil med hold fra Kvalifikationsrækken efter følgende plan – alle kampe efter EC-afgørelse:

Når turneringen slutter i et lige år:

-         P.1/nr. 2 – P.2/nr.2 og P.3/nr. 2 spiller en enkelt turnering alle mod alle. Nr. 1 i dette puljespil er i KVD. Nr. 3 er i S.1. Nr. 2 går videre til op/nedrykningsspillet med hold fra KVD og S1 om de evt. ledige pladser puljen. 

-         P.4/nr. 2 og P.5/nr.2 mødes i en enkeltkamp. Nr. 1 i dette puljespil er i KVD. Nr. 2 går videre til op/nedrykningsspillet med hold fra KVD og S1 om de evt. ledige pladser i rækken. 

Med hensyn til kampene mod puljespil KVD, nr. 2 og nr. 3, se under Kvalifikationsrækken Damer.

Når turneringen slutter i et ulige år:

- P.1/nr. 2 og P.2/nr.2 mødes i en enkeltkamp. Nr. 1 i dette puljespil er i KVD. Nr. 2 går videre til op/nedrykningsspillet med hold fra KVD og S1 om de evt. ledige pladser i rækken. 

- P.3/nr. 2 – P.4/nr.2 og P.5/nr. 2 spiller en enkelt turnering alle mod alle. Nr. 1 i dette puljespil er i KVD. Nr. 3 er i S.1. Nr. 2 går videre til op/nedrykningsspillet med hold fra KVD og S1 om de evt. ledige pladser puljen. 

Med hensyn til kampene mod puljespil KVD, nr. 2 og nr. 3, se under Kvalifikationsrækken Damer.

Direkte nedrykning.

De som nr. 10. og nr. 9 placerede hold i pulje 1 til 4 samt nr. 6 i pulje 5 rykker direkte i serie 2.

De som nr. 8 placerede hold i pulje 1 til 4 indgår i et puljespil med indtil yderligere 8 hold fra serie 2. Puljespillet meddeles medio januar 2018.

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene.

En forenings hold er oprykningsberettiget til kvalifikationsrækken under forudsætning af:

a). At foreningens højere rangerede hold er placeret som nr. 9 eller bedre i 3. division eller er placeret i en højere række, eller

b).  En forenings andet- eller trediehold må uanset egen placering i en af Kvalifikationspuljerne rykke ned i S1, hvis det umiddelbart højere rangerende hold fra samme forening har placeret sig som nr. 10 eller ringere i sin pulje i 3. division. Ved nedrykning vil holdet blive placeret på rækkens nederst, direkte nedrykningsgivende plads.

c).  Hvis et hold er placeret til oprykning, men ikke er oprykningsberettiget, overtages holdets placering af næste oprykningsberettigede hold i forhold til direkte oprykning og oprykningsspil.


10.1 Serie 2
Serie 2 Damer (S2D) består af indtil 80 hold, der efter geografiske hensyn deles i indtil 8 puljer.

Rækken afvikles med ombrydning.

Puljeinddeling før ombrydning.

Hold inddeles i puljer á 10 hold. Der spilles en enkelt turnering.

Ved afslutning af turneringen opdeles puljerne på følgende måde:

Nr. 1 – 6 i puljen overgår til en ny selvstændig pulje. Nr. 1 tager 2 point med over i ny pulje. Nr. 2 tager 1 point med over i ny pulje. Nr. 3 – 6 tager 0 point med over i ny pulje. Puljen benævnes serie 2, pulje x, hvor x udgør puljens nummer.

Nr. 7 – 10 i puljen overgår til en pulje, hvori nr. 1 – 3 fra en pulje i serie 3 indgår.

Puljen benævnes serie 2B, pulje x, hvor x udgør puljens nummer.

Puljeinddeling efter ombrydning.

Serie 2:  
Afvikles som dobbeltturnering, der spilles alle mod alle med enkeltkampe.

Ved sæsonafslutning rykker nr. 1 i serie 1. Nr. 2 indgår i et kvalifikationsspil med hold fra serie 1 om oprykning til serie 1. Nr. 3 – 6 forbliver i serie 2.

Med hensyn til oprykningsspil for nr. 2, se under serie 1.

Serie 2B:  
Afvikles som dobbeltturnering, der spilles alle mod alle med enkeltkampe.

Ved sæsonafslutning forbliver nr. 1 – 4 i serie 2. 

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene.


11.1 Serie 3.
Serie 3 damer-rækken (S3D) har fri tilmelding

Puljeinddeling før ombrydning.

Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter Administrationens planlægning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Nr. 1 – 3 i puljen overgår til en pulje, hvori nr. 7 – 10 fra serie 2 indgår. Puljen benævnes serie 2 B, pulje x, hvor x udgør puljens nummer.

Nr. 4 – 6 i puljen overgår til egen ny selvstændig pulje. Puljen benævnes serie 3 A, pulje x, hvor x udgør puljens nummer.

Puljeinddeling efter ombrydning.

Serie 2 B:

Se under serie 2.

Serie 3 A:

Holdene inddeles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter Administrationens planlægning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene. 


12.1 Serie
4
Serie 4 Damer-rækken (S4D) har fri tilmelding

Puljeinddeling før ombrydning.

Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter Administrationens planlægning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Nr. 1-2(3) indgår efter ombrydningen i Serie 4 A1.  
Nr. 3-4(6) indgår efter ombrydningen i Serie 4 A2. 

Puljeinddeling efter ombrydning. 

Serie 4 A1:

Holdene inddeles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter Administrationens planlægning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Serie 4 A2:

Holdene inddeles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter Administrationens planlægning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe.

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

 

Dame Oldies.

13.0 Old Girls Elite.

Old Girls Elite - rækken (OGE) består af det antal hold, der tilmelder sig, og opdeles i puljer af 4-6 hold efter geografiske hensyn.

Før ombrydning:

Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter Administrationens skøn før ombrydning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe før ombrydning.

Efter ombrydning:

Der niveaudeles efter ombrydning, således de 4 bedst placerede hold fra hver pulje indgår i en ny Elite 1-række med 4-6 hold. Øvrige hold placeres i A1.

A1-række.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe.

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

 

13.1 Old Girls A

Old Girls A - rækken (OGA) består af det antal hold, der tilmelder sig, og opdeles i puljer af 4-6 hold efter geografiske hensyn.

Før ombrydning:

Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter Administrationens skøn før ombrydning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe før ombrydning.

Efter ombrydning:

Der niveaudeles efter ombrydning, således de 2 bedst placerede hold fra hver pulje indgår i en ny E1-række med 4-6 hold Øvrige hold placeres i A1.

A1-række.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe.

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

 

14.1 Old Girls B.

Old Girls B - rækken (OGB) består af det antal hold, der tilmelder sig, og opdeles i puljer af 4-6 hold efter geografiske hensyn.

Før ombrydning:  
Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter administrationens skøn.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Efter ombrydning:

Der niveaudeles, således at de 2 bedst placerede hold fra hver pulje indgår i en A1-række med 4-6 hold sammen med hold fra A-rækken.

B1-række

Nr. 3 til nr. 6 fra B-rækken indgår i rækken. Der er mulighed for at tilmelde hold til den nye B1-række.

Holdene inddeles i et antal puljer med 4 til 6 hold

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe.

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

Herre Senior.

15.0 Herresenior

15.0.1
I samtlige rækker modtager det vindende hold mesterskabsbevis. 

Foreninger under HRØ kan deltage i åbne A- og B- rækker samt oldiesrækkerne.

15.1 Kvalifikationsrækken
Kvalifikationsrækken Herrer (KVH)består af 36 hold.

Holdene fordeles ligeligt i 3 puljer efter geografiske hensyn.

Turneringen afvikles i hver pulje som en dobbeltturnering med enkeltkampe med alle mod alle.

Direkte oprykning.

Det bedst placerede oprykningsberettigede hold i hver pulje rykker direkte op i 3. division.

Oprykningsspil.

Det næstbedst placerede oprykningsberettigede hold i hver pulje spiller oprykningskampe mod nr. 10 i 3. division, puljerne 4, 5 og 6, som to kampe med EC-afgørelse iht. DHF’s Turneringsreglement før øvrige rækker, § 8.15. Holdene fra 3. division har hjemmebane i sidste kamp.

Oprykningsspillet foregår efter følgende plan:

KVH næstbedstplacerede oprykningsberettigede, pulje 1 – 3. division, pulje 4, nr. 10,

KVH næstbedstplacerede oprykningsberettigede, pulje 2 – 3. division, pulje 5, nr. 10 og

KVH næstbedstplacerede oprykningsberettigede, pulje 3 – 3. division, pulje 6, nr. 10

Direkte nedrykning.

De i hver pulje på en plads som nr. 12 og nr. 11 placerede hold rykker automatisk ned i underliggende række.

Nedrykningsspil.

De i hver pulje på en plads som nr. 10 placerede hold indgår i et nedrykningsspil med først en intern pulje og dernæst kampe med EC-afgørelse mod hold fra serie 1. Der spilles efter følgende plan:

Nr.10/pulje 1, nr. 10/pulje 2 og nr. 10/pulje 3 spiller i en pulje med enkelt kampe alle mod alle. Disse kampe fastlægges mod slutningen af sæsonen og afvikles over en weekend. Vinderen forbliver i KVH

Nr. 2 og 3 i dette puljespil, spiller nedrykningskampe mod hold fra S1 – se § 18.1.

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

Oprykningsberettigelse.

En forenings hold er oprykningsberettiget til 3. division under forudsætning af:

a). At foreningens højere rangerede hold er placeret som nr. 9 eller bedre i 2. division eller er placeret i en højere række, eller

b).  En forenings andet- eller trediehold må uanset egen placering i en af Kvalifikationspuljerne rykke ned i S1, hvis det umiddelbart højere rangerende hold fra samme forening har placeret sig som nr. 10 eller ringere i sin pulje i 3. division. Ved nedrykning vil holdet blive placeret på rækkens nederst, direkte nedrykningsgivende plads.

c). Hvis et hold er placeret til oprykning, men ikke er oprykningsberettiget, overtages holdets placering af næste oprykningsberettigede hold i forhold til direkte oprykning og oprykningsspil.


16.1 Serie 1
Serie 1 Herrer (S1H) består af 40 hold, der efter geografiske hensyn deles i 4 puljer.

Direkte oprykning.

Det bedstplacerede oprykningsberettigede hold fra de fire rykker direkte op i Kvalifikationsrækken.

Oprykningsspil.

De i hver pulje næstbedst placerede oprykningsberettigede hold indgår i et oprykningsspil med hold fra Kvalifikationsrækken efter følgende plan – alle kampe efter EC-afgørelse:

Ved turneringsafslutnnig i ulige år:

-         P.1/nr. 2 og P.2/nr.2 spiller en enkelt turnering alle mod alle. Nr. 1 i dette puljespil er i KVH. Nr. 2 går videre til op/nedrykningsspillet med hold fra KVH og S1 om de evt. ledige pladser. puljen. 

-      P.3/nr. 2 og P.4/nr.2 spiller en enkelt turnering alle mod alle. Nr. 1 i dette puljespil er i KVH. Nr. 2 går videre til op/nedrykningsspillet med hold fra KVH og S1 om de evt. ledige pladser rækken.  

Direkte nedrykning.

Nr 9 og nr. 10 fra hver pulje rykker direkte i serie 2.

Nedrykningsspil.

De som nr. 8 placerede hold indgår i et puljespil med indtil yderligere 8 hold fra serie 2. Puljespillet meddeles medio februar 2019.

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

Oprykningsberettigelse.

En forenings hold er oprykningsberettiget til kvalifikationsrækken under forudsætning af:

a). At foreningens højere rangerede hold er placeret som nr. 9 eller bedre i 3. division eller er placeret i en højere række, eller

b).  En forenings andet- eller tredjehold må uanset egen placering i en af Kvalifikationspuljerne rykke ned i S1, hvis det umiddelbart højere rangerende hold fra samme forening har placeret sig som nr. 10 eller ringere i sin pulje i 3. division. Ved nedrykning vil holdet blive placeret på rækkens nederst, direkte nedrykningsgivende plads.

c).  Hvis et hold er placeret til oprykning, men ikke er oprykningsberettiget, overtages holdets placering af næste oprykningsberettigede hold i forhold til direkte oprykning og oprykningsspil.


17.1 Serie 2
Serie 2 Herrer (S2H) består af 56 hold, der efter geografiske hensyn deles i 6 puljer.

Rækken afvikles med ombrydning.

Puljeinddeling før ombrydning.

Hold inddeles i puljer á indtil 10 hold. Der spilles en enkelt turnering.

Ved afslutning af turneringen opdeles puljerne på følgende måde:

Nr. 1 – 6 i puljen overgår til en ny selvstændig pulje. Nr. 1 tager 2 point med over i ny pulje. Nr. 2 tager 1 point med over i ny pulje. Nr. 3 – 6 tager 0 point med over i ny pulje. Puljen benævnes serie 2, pulje x, hvor x udgør puljens nummer.

Nr. 7 – 10 i puljen overgår til en pulje, hvori nr. 1 – 3 fra en pulje i serie 3 indgår.

Puljen benævnes serie 2B, pulje x, hvor x udgør puljens nummer. Der dannes 6 pulje.

Puljeinddeling efter ombrydning.

Serie 2: 
Afvikles som dobbeltturnering, der spilles alle mod alle med enkeltkampe.

Ved sæsonafslutning rykker nr. 1 i serie 1. Nr. 2 indgår i et kvalifikationsspil med hold fra serie 1 om oprykning til serie 1. Nr. 3 – 6 forbliver i serie 2.

Med hensyn til oprykningsspil for nr. 2, se under serie 1.

Serie 2B: 
Afvikles som dobbeltturnering, der spilles alle mod alle med enkeltkampe.

Ved sæsonafslutning forbliver nr. 1 – 4 i serie 2. 

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene.


18.1 Serie 3
Serie 3 herre-rækken (S3H) har fri tilmelding

Puljeinddeling før ombrydning.

Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter administrationens planlægning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Nr. 1 – 3 i puljen overgår til en pulje, hvori nr. 7 – 10 fra serie 2 indgår. Puljen benævnes serie 2 B, pulje x, hvor x udgør puljens nummer.

Nr. 4 – 6 i puljen overgår til egen ny selvstændig pulje. Puljen benævnes serie 3 A, pulje x, hvor x udgør puljens nummer.

Puljeinddeling efter ombrydning.

Serie 2 B:

Se under serie 2.

Serie 3 A:

Holdene inddeles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter administrationens planlægning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe.

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene. 


19.1 Serie 4
Serie 4 Herre-rækken (S4H) har fri tilmelding

Puljeinddeling før ombrydning.

Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter Administrationens planlægning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Nr. 1-2(3) indgår efter ombrydningen i Serie 4 A1. 
Nr. 3-4(6) indgår efter ombrydningen i Serie 4 A2. 

Puljeinddeling efter ombrydning. 

Serie 4 A1:

Holdene inddeles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter administrationens planlægning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Serie 4 A2:

Holdene inddeles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter administrationens planlægning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe.

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

 

Herre Oldies.

20.1 Old Boys Elite.

Old Boys Elite - rækken (OBE) består af det antal hold, der tilmelder sig, og opdeles i puljer af 4-6 hold efter geografiske hensyn.

Før ombrydning:

Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter Administrationens skøn før ombrydning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe før ombrydning.

Efter ombrydning:

Der niveaudeles efter ombrydning, således de 4 bedst placerede hold fra hver pulje indgår i en ny Elite 1-række med 4-6 hold. Øvrige hold placeres i A1.

A1-række.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe.

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

 

20.2 Old Boys A.

Old Boys A - rækken (OBA) består af det antal hold, der tilmelder sig, og opdeles i puljer af 4-6 hold efter geografiske hensyn.

Før ombrydning:

Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografiske hensyn og efter administrationens skøn før ombrydning.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe før ombrydning.

Efter ombrydning:

Der niveaudeles efter ombrydning, således det bedst placerede hold fra hver pulje indgår i en ny E1-række med 4-6 hold. Øvrige hold placeres i A1.

A1-række.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe.

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

 

20.3 Old Boys B.

Old boys B–rækken (OBB) består af det antal hold, der tilmelder sig, og opdeles i puljer af 4-6 hold efter geografiske hensyn..

Før ombrydning:  
Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter Administrationens skøn.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Efter ombrydning:

Der niveaudeles, således det bedst placerede hold fra hver pulje indgår i en A1-række med 4-6 hold sammen med hold fra A-rækken. De nederst placerede hold indgår i en B1-række på 4-6 hold.

B1-række. 
Der er mulighed for at tilmelde hold til den nye B1-række.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe.

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

 

21.1 Old Boys Veteran B.

Old Boys Veteran B (OBVB) består af det antal hold, der tilmelder sig, og opdeles i puljer af 8-10 hold efter geografiske hensyn.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

 

22.1 Old Boys Veteran Master.

Old Boys Veteran Master (OBVM) består af det antal hold, der tilmelder sig, og opdeles i puljer af 4-6 hold efter geografiske hensyn.

Før ombrydning:  
Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografiske hensyn og efter administrationens skøn.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Efter ombrydning:

Der niveaudeles, således de 2-3 bedst placerede hold fra hver pulje indgår i en M1-række med 4-6 hold.

De nederst placerede hold indgår i en M2-række på 4-6 hold.

M1-række.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe.

M2-række. 
Der er mulighed for at tilmelde hold til den nye M2-række.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Se 7.0 om mesterskabskampe.

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

 

 

U-18, U-16 og U-14 Piger

26.1 U-18 piger.

 

Før ombrydningen:

Første halvdel af turneringen afvikles med 15 hold, der inddeles i 3 puljer med 5 hold i hver efter styrke.

Liga og 1. division A

Ved ombrydning:

Pulje 1                                 Pulje 2                                 Pulje 3

1 Liga                                           6 Liga                                          11 1. division A

2 Liga                                           7 spiller kval                                12 1. division A

3 Liga                                           8 spiller kval                                13 1. division B

4 spiller kval                                  9 1. division A                              14 1. division B

5 spiller kval                                  10 1. division A                            15 1. division B

Nr. 4 spiller kval mod nr. 8. Nr. 5 spiller kval mod nr.  7. Kampene afvikles efter EC-afgørelse.

Nr. 1 og 2 fra ligaen går til DM.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 10 minutters pause mellem halvlegene

 

1.division B

Nr. 3, 4 og 5 fra pulje 3 i 1. division indplaceres sammen med nr. 1 og 2 fra hver pulje i 2. division A. Endvidere kan FHF deltage med indtil 3 hold.

I rækken kan 2. hold deltage.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 10 minutters pause mellem halvlegene

 

26.2 U-18 pige 2. division.

Før ombrydning:

 1. division A:

Holdene inddeles I 3 puljer efter styrke og geografi.

Efter ombrydning:

 1. division A:

Nr. 1 og 2 fra 2. division A indplaceres i 1. division B.

Nr. 3, 4 og 5 fra 2. division A, samt nr. 1 fra hver pulje i A-rækken indplaceres 2. division A i puljer af 5 til 6 hold.

I rækken kan 2. hold deltage.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

 

26.3 U-18 pige A:

Før ombrydning:

Holdene indplaceres i 2 puljer af 4 – 5 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Nr. 1 fra hver pulje indplaceres i 2. division A. Øvrige hold forbliver i A1.

Efter ombrydning:

Øvrige hold samt ny-tilmeldte hold indplaceres i puljer af 4 - 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

 

27.1

U-16 piger 1. division.

Før ombrydning:

 1. division:

Rækken afvikles med 17 hold.

Første halvdel af turneringen, afvikles med to puljer i HRØ og en pulje på Fyn. Nr. 1 og 2 fra hver pulje indplaceres i ligaen i anden halvdel af turneringen. Øvrige hold indplaceres i 1. og- eller 2. division.  

Efter ombrydning:

Liga

Nr. 1 og 2 fra hver pulje indplaceres i Ligaen.

Nr. 1 og 2 fra ligaen går til DM.

1.division A

Nr. 3 og 4 fra hver pulje indplaceres i en pulje.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe.

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 10 minutters pause mellem halvlegene

1.division B

Nr. 5 og 6 fra 1. division, nr. 1 og 2 fra 2. division samt et hold fra FHF indplaceres i puljer á 6 hold.

I rækken kan 2. hold deltage.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 10 minutters pause mellem halvlegene

 

27.2  2. division

Der deltager indtil 18 hold inddelt i 3 puljer. 

Før ombrydning:

 1. division A:

Holdene inddeles I 3 puljer efter styrke og geografi.

Efter ombrydning:

2.division A:

Nr. 1 og 2 fra 2. division A indplaceres i 1. division B sammen med 1 hold fra FHF.

Nr. 3 og 4 fra 2. division A indplaceres i puljer á 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

I rækken kan 2. hold deltage.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

 2. division B:

Nr. 5 og 6 fra 2. division A, samt nr. 1 og 2 fra hver pulje i A-rækken indplaceres i 2. division B i puljer á 5-6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

27.3 A-rækken.

Holdene indplaceres i puljer af 5 - 6 hold ud fra geografiske hensyn.

Før ombrydning:

A-rækken:

Holdene indplaceres i puljer á 5 til 6 hold.

Efter ombrydning:

Nr. 1 og 2 fra hver pulje i A-rækken indplaceres i 2. division B i puljer á 5 - 6 hold.

A1:

Øvrige hold samt nye hold, indplaceres i puljer á 5 til 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

 

28.1 U-14 pige

Før ombrydning:

 1. division.

Rækken afvikles med 21 hold. Som inddeles i puljer med 5 – 6 hold i forhold til styrke og geografi.

Efter ombrydning:

1.division A

Nr. 1 fra hver pulje i 1. division indplaceres i 1. division A sammen med de 2 bedst placeret i 2ére spillet.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Nr. 1 er direkte kvalificeret til DM.

 1. division A, nr. 2 møder FHF i 2 kampe henholdsvis på hjemme og udebane med EC afgørelse jf. HRØ´s turneringsreglement § 9.15.

Vinderen af disse kampe deltager til DM.

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

1.division B

De 2 dårligst placeret i 2ére spillet samt nr. 3 i 1. division indplaceres i 1 pulje á 6 hold.

Nr. 4, 5 og 6 fra 1. division indplaceres i 2. division A

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

28.2 2. division.

2. division

Før ombrydning:

Holdene indplaceres i 6 puljer i forhold til styrke og geografi.

Efter ombrydning:

2. division A.

Nr. 4, 5 og 6 fra 1. division samt nr. 1 og 2 fra hver pulje i 2. division indplaceres i puljer á 5-6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

I rækken kan 2. hold deltage.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

2. division B

Nr. 3, 4, 5 og 6 fra 2. division samt nr. 1 og 2 fra A-rækken indplaceres i puljer á 5-6 hold.

I rækken kan 2. hold deltage.

Holdene indplaceres geografisk.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

28.3 U-14 pige A

Før ombrydning:

Holdene inddeles i puljer á 5 til 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

Efter ombrydning:

A-rækken:

Nr. 1 og 2 indplaceres  i 2. division B.

A1:

Nr. 3, 4 og 5 fra A-rækken samt nr. 1 fra B-rækken indplaceres i A1 i puljer med 5 til 6 hold.

Nr. 6 fra A-rækken indplaceres i B1. 

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

 

28.4 U-14 pige B:

Før ombrydning:

Holdene inddeles i puljer á 5 til 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

Efter ombrydning:

B1:

Nr. 6 fra A-rækken samt nr. 2 og 3 fra B-rækken indplaceres i puljer af 5 til 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

B2:

Øvrige hold fra B-rækken samt ny tilmeldte hold indplaceres i puljer af 5 til 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

U-18, U-16 og U-14 drenge

29.1 U-18 drenge.

Før ombrydningen:

Første halvdel af turneringen afvikles med 15 hold, der inddeles i 3 puljer med 5 hold i hver efter styrke.

Liga og 1. division A

Ved ombrydning:

Pulje 1  Pulje 2 Pulje 3
1 Liga 6 Liga    11 1. division A
2 Liga  7 spiller kval  12 1. division A
3 Liga  8 spiller kval  13 1. division B
4 spiller kval  9 1. division A  14 1. division B
5 spiller kval  10 1. division A  15 1. division B

Nr. 4 spiller kval mod nr. 8.

Nr. 5 spiller kval mod nr.  7.
Kampene afvikles efter EC-afgørelse.

Nr. 1 og 2 fra ligaen går til DM.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 10 minutters pause mellem halvlegene

1.division B

Nr. 3, 4 og 5 fra pulje 3 i 1. division indplaceres sammen med nr. 1 og 2 fra hver pulje i 2. division A. Endvidere kan FHF deltage med indtil 3 hold.

I rækken kan 2. hold deltage.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 10 minutters pause mellem halvlegene

 29.2 U-18 drenge 2. division.

Før ombrydning:

2. division A:

Holdene inddeles I 3 puljer efter styrke og geografi.

Efter ombrydning:

2. division A:

Nr. 3, 4 og 5 fra 2. division A, samt nr. 1 fra A-rækken indplaceres i puljer á 5 til 6 hold.

I rækken kan 2. hold deltage.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

A1:

Nr. 6 fra hver pulje i 2. division A samt øvrige hold fra A-rækken og eventuelt ny tilmeldte hold indplaceres i puljer á 5 til 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

30.1 1. division

Før ombrydning

Rækken afvikles med 18 hold.

Første halvdel af turneringen, afvikles med to puljer i HRØ og en pulje på Fyn. Nr. 1 og 2 fra hver pulje indplaceres i ligaen i anden halvdel af turneringen. Øvrige hold indplaceres i 1. og- eller 2. division.  

Efter ombrydning:

Liga

Nr. 1 og 2 fra hver pulje indplaceres i Ligaen. Nr. 1 og 2 fra ligaen går til DM.

1.division A

Nr. 3 og 4 fra hver pulje indplaceres i en pulje.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe.

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 10 minutters pause mellem halvlegene

1.division B

Nr. 5 og 6 fra 1. division, nr. 1 fra 2. division samt 1 hold fra FHF indplaceres i puljer á 5-6 hold.

I rækken kan 2. hold deltage.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 10 minutters pause mellem halvlegene

30.2 division

Før ombrydning:

2. division A:

Holdene inddeles I 3 puljer efter styrke og geografi.

Efter ombrydning:

2. division A:

Nr. 2 og 3 fra 2. division indplaceres i en pulje á 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

I rækken kan 2. hold deltage.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

2. division B:

Nr. 4, 5 og 6 fra 2. division A, samt nr. 1 og 2 fra hver pulje i A-rækken indplaceres i puljer á 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 30 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

30.3 A-rækken.

Før ombrydning:

A-rækken:

Holdene indplaceres i puljer á 5 til 6 hold.

Efter ombrydning:

A1:

Øvrige hold samt nye hold, indplaceres i puljer af 5 til 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

31.1 U-14 drenge  

Før ombrydning:

1. division.

Rækken afvikles med 12 hold som inddeles i puljer á 6 hold i forhold til styrke og geografi.

Efter ombrydning:

1.division A

Nr. 1, 2 og 3 fra hver pulje i 1. division indplaceres i rækken.

Der spilles alle mod alle i en dobbeltturnering med enkeltkampe.

Nr. 1 er direkte kvalificeret til DM.

 1. division A, nr. 2 møder FHF i 2 kampe henholdsvis på hjemme og udebane med EC afgørelse jf. HRØ´s turneringsreglement § 9.15.

Vinderen af disse kampe deltager til DM.

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 5 minutters pause mellem halvlegene

1.division B

Nr. 4, 5 og 6 fra hver pulje i 1. division samt nr. 1 fra hver pulje i 2. division indplaceres i 1. division B i puljer á 5-6 hold.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

31.2 2. division

Før ombrydning:

Holdene indplaceres i 6 puljer i forhold til styrke og geografi.

Efter ombrydning:

Nr. 2, 3 og 4 fra 2. division indplaceres i 2. division A i puljer á 5-6 hold.

Nr. 5 og 6 fra 2. division samt nr. 1 og 2 fra hver pulje i A-rækken indplaceres i puljer á 5-6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

I rækken kan 2. hold deltage.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

31.3 U-14 drenge A

Før ombrydning:

Holdene inddeles i puljer á 5 til 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

Efter ombrydning:

A1:

Nr. 3, 4, 5 og 6 fra A-rækken samt nr. 1 fra B-rækken indplaceres i puljer med 5 til 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

31.4 U-14 drenge B:

Før ombrydning:

Holdene inddeles i puljer á 5 til 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

Efter ombrydning:

B1:

Øvrige hold fra B-rækken indplaceres i puljer af 5 til 6 hold.

Holdene indplaceres fortrinsvis geografisk.

Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med enkeltkampe.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 25 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

 

U-12 piger og drenge

U-12 pige/drenge A.

Der er fri tilmelding til rækken.

Før ombrydning:

Tilmeldte hold deles i puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter administrationens skøn.

Efter ombrydning:

A1-række.

De 2-3 bedst placerede hold fra hver pulje indgår i A1-rækken med 4-6 hold, der spiller alle mod alle i en dobbeltturnering.

Se 7.2 om mesterskabskampe

A2-række.

De nederst-placerede hold fra hver pulje indgår i A2-rækken med 4-6 hold, der spiller alle mod alle i en dobbeltturnering.

Se 7.2 om mesterskabskampe.

Spilletid: 2 halvlege á 20 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

U-12 pige/drenge B.
Der er fri tilmelding til rækken.

Før ombrydning

Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter Administrationens skøn.

Efter ombrydning:

B1-række.

De 2-3 bedst placerede hold fra hver pulje indgår i B1-rækken med 4-6 hold, der spiller alle mod alle i en dobbeltturnering.

Se 7.2 om mesterskabskampe

B2-række.

De nederst-placerede hold fra hver pulje indgår i B2-rækken med 4-6 hold, der spiller alle mod alle i en dobbeltturnering.

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 20 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

U-12 pige/drenge C.
Der er fri tilmelding til rækken.

Før ombrydning:

Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter Administrationens skøn.

Efter ombrydning:

C1-række.

De 2-3 bedst placerede hold fra hver pulje indgår i C1-rækken med 4-6 hold, der spiller alle mod alle i en dobbeltturnering.

Se 7.2 om mesterskabskampe

C2-række.

De nederst-placerede hold fra hver pulje indgår i C2-rækken med 4-6 hold, der spiller alle mod alle i en dobbeltturnering.

Der er mulighed for at tilmelde nye hold

Se 7.2 om mesterskabskampe

Spilletid: 2 halvlege á 20 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

 

U-10 pige og drenge

U-10 piger og drenge:

Det er tilladt at benytte pigespillere på drengehold.

Der spilles efter de almindelige håndboldregler med følgende undtagelser:

·         Der spilles med nedsænket overligger

·         Der spilles med 5 markspillere og 1 målvogter på banen ad gangen

·         Det er ikke tilladt for målvogteren at overskride midterlinien, ej heller at skyde straffekast

·         Der må maksimalt benyttes 9 spillere pr. kamp

·         Der spilles med bold str. 0 af læder.

Der offentliggøres ikke stillinger for puljerne. Resultater registreres til brug for opdeling ved 2. halvdel.

Efter endt turnering indbydes holdene til afsluttende medaljestævne.

U-10 pige/drenge A.

U-10 pige/drenge A udskrives for øvede spillere, der opfylder aldersbetingelserne. Under disse betingelser er der fri tilmelding.

Før ombrydning:

Tilmeldte hold deles i puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter administrationens skøn.

Efter ombrydning:

A1-række.

De 2-3 bedst placerede hold fra hver pulje indgår i A1-rækken med 4-6 hold, der spiller alle mod alle i en dobbeltturnering.

A2-række.

De nederst-placerede hold fra hver pulje indgår i A2-rækken med 4-6 hold, der spiller alle mod alle i en dobbeltturnering.

Spilletid: 2 halvlege á 20 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

U-10 pige/drenge B.
Der er fri tilmelding til rækken.

Før ombrydning

Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter administrationens skøn.

Efter ombrydning:

B1-række.

De 2-3 bedst placerede hold fra hver pulje indgår i B1-rækken med 4-6 hold, der spiller alle mod alle i en dobbeltturnering.

B2-række.

De nederst-placerede hold fra hver pulje indgår i B2-rækken med 4-6 hold, der spiller alle mod alle i en dobbeltturnering.

Spilletid: 2 halvlege á 20 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

U-10 pige/drenge C.
Der er fri tilmelding til rækken. Rækken er for ny-begyndere.

Før ombrydning:

Tilmeldte hold deles i et antal puljer med 4-6 hold i hver pulje efter geografisk hensyn og efter Administrationens skøn.

Efter ombrydning:

C1-række.

De 2-3 bedst placerede hold fra hver pulje indgår i C1-rækken med 4-6 hold, der spiller alle mod alle i en dobbeltturnering.

C2-række.

De nederst-placerede hold fra hver pulje indgår i C2-rækken med 4-6 hold, der spiller alle mod alle i en dobbeltturnering.

Der er mulighed for at tilmelde nye hold

Spilletid: 2 halvlege á 20 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene

U-9 piger og drenge

U-9 pige/drenge A.

U-9 pige/drenge A udskrives for øvede spillere, der opfylder aldersbetingelserne. Under disse betingelser er der fri tilmelding.

Det er tilladt at benytte pigespillere på drengehold.

Der spilles efter de almindelige håndboldregler med følgende undtagelser:

 • Der spilles med nedsænket overligger
 • Der spilles med 5 markspillere og 1 målvogter på banen ad gangen
 • Det er ikke tilladt for målvogteren at overskride midterlinien, ej heller at skyde straffekast
 • Der må maksimalt benyttes 9 spillere pr. kamp
 • Der spilles med bold str. 0 af læder.

Tilmeldte hold inddeles i puljer efter administrationens skøn.

Kampe i U-9 er døm-selv-kampe.

Efter endt turnering indbydes holdene til afsluttende medaljestævne.

Spilletid: 2 halvlege á 20 minutter med 2 minutters pause mellem halvlegene.

Vælg forbund

Luk