Turneringer & Stævner
Del

Cookies

Vi bruger cookies til statistik og nogle indstillinger på hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores cookies her.

Ved at trykke "Ok,forstået!" giver du accept til vores brug af cookies.

Ok, forstået!

Turneringsnyt

Til samtlige foreninger ved Håndbold Region Øst

 

Landspokal.

Serie 1, 2, 3 og 4 skal tilmeldes via haandoffice.

Ved tilmelding til landspokalturneringen er alle førstehold automatisk tilmeldt, såfremt de spiller i kval-rækken eller bedre. Det er foreningens eget ansvar at afmelde holdet via haandoffice senest den 12. august 2019 som ligeledes er sidste tilmeldingsmulighed for øvrige førstehold.

 

Seriepokal.

Turneringen spilles i følgende rækker:

Række 1: Kvalifikationsrækken, serie 1 og serie 2.

Række 2: Serie 3 og 4-rækken.

Deltagelse af spiller på et hold i seriecuppen tager udgangspunkt i spillerens deltagelse i sidste turneringskamp Dette er således afgørende for spillerens op/nedrykning på hold i serie cuppen

Det er en betingelse for afvikling af en række i HRØ´s Øst Pokalturnering, at der er tilmeldt mindst 16 hold i rækken.

 

Ungdomspokalturneringer.

Ungdomspokalturneringerne er ændret, således ungdomspokal 1 er en turnering som løber frem til den 4. januar 2020. Ungdomspokal 2 afvikles med start i november og slutter den 14. marts 2020. Alle kampe afvikles som Cup kampe.

Det er en betingelse for afvikling af en række i HRØ´s ungdomspokalturnering, at der er tilmeldt mindst 8 hold i rækken.

 

Spillere som har deltaget i pokalturnering 1 efter 1. runde, kan ikke deltage i pokalturneringen 2.

 

Niveaustævner.

Se brev om procesbeskrivelse for niveaustævner.

Op/nedrykning af spillere:  

 Det er muligt at rykke op/ned på spillere til Niveaustævnerne uden hensynstagen til de normale op/nedrykningsbestemmelser.

 Dog er det ikke muligt at spille på to hold samme dag

Dispensationer:

Der skal ikke søges dispensationer, men der må max. benyttes 3 spillere som er et år for gammel pr. kamp.

Vinterturneringen.

Når foreningerne skal tilmelde hold til sæson 2019-20, skal foreningerne være opmærksomme nedenstående.

Med indførelse af bl.a. ulige årgange og kortbane fra sæsonen 2019-2020 synes vi, at vi vil give dig muligheden for et samlet overblik over konsekvenserne. Det er vigtigt også at gøre opmærksom på, at der også i DHF’s Turneringsreglement for øvrige rækker bliver foretaget ændringer. Dette er betinget af både ovennævnte tiltag og som en justering på baggrund af erfaringer indhøstet.

 

Nedenfor har vi oplistet nogle væsentlige områder. Det er dog ikke ensbetydende med, at det er en udtømmende oversigt. Derfor: Husk at se hele turneringsreglementet igennem, når det lægges på hjemmesiden i en ny udgave.

 

Række

Årgang

Bane

Antal

 spillere

Spilletid

Overlægger

Antal

rækker

Bold

damer

Bold

herrer

U-9

2010

Kortbane

4+1

2x20

Ja

3

0

0

U-10

2009

Stor bane

5+1

2x20

Ja

3

0

0

U-11

2008

Stor bane

5+1

2x20

Ja

3

0

0

U-12

2007

Stor bane

6+1

2x20

Nej

3

1

1

U-13

2006

Stor bane

6+1

2x25

Nej

3

1

1

U-15

2004-05

Stor bane

6+1

2x25 og 2X30

Nej

4

2

2

U-17

2002-03

Stor bane

6+1

2x25 og 2X30

Nej

3

2

3

U-19

2000-01

Stor bane

6+1

2x25 og 2X30

Nej

3

2

3

Senior

1999

Stor bane

6+1

2x25 og 2X30

Nej

5

2

3

Old Girls

1986

eller før

Stor bane

6+1

2x25

Nej

3

2

-

Old Boys

1984

eller før

Stor bane

6+1

2x25

Nej

3

-

3

Old Boys Veteran

1974

eller før

Stor bane

6+1

2x25

Nej

1

-

3

Old Girls

Veteran

1976

eller før

Stor bane

6+1

2x25

Nej

1

2

-

Old Boys Veteran Master

1966

eller før

Stor bane

6+1

2x25

Nej

1

-

3

 

Bemærk:

Fra U-15 spilles der med harpiks.

I sæson 2019-2020 er det kun U-9, der spiller på kortbane. Alle øvrige årgange er på stor bane.

Dispensation til brug af 2. års-spiller i underliggende årgang vil kun blive givet i ganske særlige tilfælde. Det ikke at have hold i den pågældende årgang, er ikke ”et ganske særligt tilfælde” og en sådan ansøgning vil ikke blive imødekommet.

Det vil nu igen blive muligt at spille med ”ulovligt hold”. Ny benævnelse bliver ”Anmeldt ulovligt hold”. Markering på holdet som tidligere før kampstart. Nærmere tilgår når turneringsstart nærmer sig.

Reglements-ændringer:

Herunder anføres den gældende ordlyd i det kommende reglement. Du kan derfor ikke umiddelbart se ændringen med mindre, du selv sidder med det ”gamle reglement” foran dig.

Der skal også gøres opmærksom på, at der er flere ændringer end de her anførte. Her er alene medtaget på områder, hvor der forventes indflydelse på holddannelse og –tilmelding til kommende sæson. Enkelte områder kan være uafklarede. Så er det anført

Så snart DHF’s Turneringsreglement for øvrige rækker er godkendt i sin helhed, vil det blive lagt på regionens hjemmeside, og der vil blive udsendt en orienteringsmail om dette.

 

3.2

Spiludvikling til ældre årgang

 

a.     Spillere, omfattet af 2.1. c-m kan benyttes i den nærmest følgende ældre årgang, uden at man dermed spærres for deltagelse i egen årgang.

 

b.     Spillere, omfattet af 2.1 c-m, der har deltaget alene i kampe i en ældre gruppe, kan senere i samme turnering benyttes i egen aldersgruppe under overholdelse af stk. 5.8

 

c.     Ved evt. karantæne er man ikke spilleberettiget før dagen efter at man har udstået karantænen på det hold, hvor man har fået karantænen - se § 9.15.a.1

 

3.3

Spiludvikling i egen årgang:

 

a.     Spillere, omfattet af 2.1. a-m kan benyttes i op til to kampe i egen årgang (også samme dag), uden at spilleren skal spilles fri af de normale op- og nedrykningsregler.

 

b.     Piger må deltage på drengerækker

 

c.     Der må benyttes indtil 3 spillere pr. kamp.

 

d.     Ved evt. karantæne er man ikke spilleberettiget før dagen efter at man har udstået karantænen på det hold, hvor man har fået karantænen - se § 9.15.a.1

 

 

3.4

Dispensationsregler:

a.     I alle rækker kan 1. års spillere søge om navngiven dispensation til at spille på hold i den nærmest underliggende årgang.

 

b.     Dispensationen gælder til hele årgangen. Når spilleren har deltaget på et hold, vil holdet blive markeret med oprykningsforbud.

 

c.     Der kan søges og benyttes op til 3 spillere pr. årgang

 

d.     En dispensationsspiller kan dog først benyttes, når dispensationsanmodningen er godkendt

 

e.     Hold med dispensation kan vinde sin pulje og rykke op i forbindelse med ombrydning

 

f.      Hold med dispensation kan ikke vinde række efter ombrydning, eller deltage i afsluttende mesterskaber

 

g.     2. års U-17 spillere kan ved ansøgning (navngiven) få dispensation til at spille på seniorrækkerne op til og med øverste lokale række.

 

En forening kan kun få dispensation, hvis foreningen ikke har et U-17/U-19 hold.

 

h.     Ved evt. karantæne er man ikke spilleberettiget, før dagen efter at man har udstået karantænen på det hold, hvor man har fået karantænen - se § 9.15.a.1

                                                        

i.      Dispensationen kan ophæves i forbindelse med ombrydningen, dog vil §3.5 f være gældende, selv om dispensationen ophæves efter ombrydning.

 

j.      De almindelige op- / nedryknings- regler mellem seniorholdene er gældende

 

k.     I særlige tilfælde kan der meddeles dispensation til brug af 2. års spillere i en underliggende række.

 

l.      Konstateres en dispensation overflødig, kan den inddrages (Turneringsledelsens afgørelse)

 

 

3.5

Anmeldt ulovligt hold:

 

Der vil for hold fra i alle rækker og aldersgrupper være muligt at gennemføre en kamp med spillere, der ikke er spilleberettiget i kampen. Holdet vil blive taberdømt i kampen.

 

Der er muligt at benytte følgende spillere i anmeldt ulovligt hold

 

a.     Spillere fra nærmest ældre årgang

b.     Spillere fra de to nærmest yngre årgange

c.     De benyttede spillerne skal overholde §2.4 samt §5.10

d.     Brug af karantæneramte spiller, vil medføre yderligere straf jf. stk. 8.15.a

e.     For at anmeldt ulovligt hold kan benyttes, skal det meddeles modstander inden kampens start og der skal ligeledes være markering på holdkortet før kampstart.

 

Anmeldt ulovligt hold vil i DHF rækker tælle som afbud jf. stk. 8.6.

 

5.12

Til en ansat kamp skal der altid udfyldes et elektronisk holdkort.

 

Et fremmødt hold skal altid udfylde et elektronisk holdkort før kampen, uanset om modstanderholdet stiller op eller ej.

 

En forening, der ikke møder rettidigt op til en ansat kamp, skal udfylde et elektronisk holdkort inden 6 timer efter kampens ansatte tidspunkt.

 

Såfremt en forening modtager meddelelse om, at en forestående kamp ikke vil blive spillet, skal foreningen inden 6 timer efter kampens ansatte tidspunkt udfylde et elektronisk holdkort for at kunne erklæres for vinder af kampen. De anførte spillere anses for at have deltaget i kampen, som om den var gennemført, med mindre kampen nyansættes.

 

En forening, der af transport- eller vejrmæssige årsager ikke når frem til en ansat kamp, skal udfylde et elektronisk holdkort senest 6 timer efter kampens ansatte tidspunkt.

 

Såfremt kampen ikke spilles til ende, anses de anførte spillere for at have deltaget i kampen med mindre kampen nyansættes, idet ingen af de anførte spillere anses for at have deltaget i den annullerede kamp.

 

Spillere, der ikke fremgår af det elektroniske holdkort, er spilleberettiget på et lavere rangerende hold samme spilledag.

 

Sidstnævnte gælder ikke for spillere, som udstår karantæne.

 

9.6

Udebliver et hold eller benytter holdet sig af anmeldt ulovligt hold jf. §3.5 i 2. og 3. division senior og U-17/U-19 1. division /Liga – med eller uden afbud - fra to kampe under en turnering, udgår holdet af turneringen.

 

Hvis dette sker inden for de sidste 3 kampe fastholdes holdet teknisk set i turneringen, men taberdømmes i resterende kampe.

 

9.6.1

Udebliver eller benytter holdet sig af anmeldt ulovligt hold jf. § hold i øvrige rækker fra 3 kampe – med eller uden afbud – under en turnering udgår holdet af turneringen.

 

Hvis dette sker inden for de sidste 3 kampe fastholdes holdet teknisk set i turneringen, men taberdømmes i resterende kampe.

 

 

Dispensations-muligheder jf. styk 3.5:

 

Egen årgang

Oprykning til:

Dispensation til:

 

Veteran

-

Nej

Master

 

Oldies

-

Nej

Veteran

 

Senior

-

Nej

Oldies

 

U-19

2.års

Senior

Nej

 

U-19

1.års

Senior

U-17

 

U-17

2.års

U-19

Senior

Op til KV hvis ingen hold i U-17/U-19

U-17

1.års

U-19

U-15

 

U-15

2.års

U-17

Nej

 

U-15

1.års

U-17

U-13

 

U-13

2.års

U-15

U-12*

*=U-11 hvis ingen hold i U-12

U-13

1.års

U-15

U-12*

*=U-11 hvis ingen hold i U-12

U-12

-

U-13

U-11

 

U-11

-

U-12**

U-10

**=U-13 hvis ingen hold i U-12

U-10

-

U-11

U-9

 

U-9

-

U-10

U-8

 

 

Afsluttende bemærkninger:

Som skrevet, så er ovenstående ikke en udtømmende oversigt. Vi vil meddele når alle ændringer er vedtaget i alle instanser og dermed når der er sket en opdatering af hele reglementet.

Vi er stadig i gang med at registrere kortbaner. Hvis du har haft en kortbane i ”din hal” i længere tid, så er det ikke sikkert, vi har dette registreret. Så du må gerne sende os en mail om det – bare for en sikkerheds skyld.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til de nævnte ændringer og tiltag. Også konsulenterne står gerne til rådighed, hvis du synes der er behov for assistance til f.eks. foreningsudvikling, rekruttering og fastholdelse

Med venlig hilsen

Håndbold Region Øst

 

Søren Petersen

 

navn:
navn:
navn:
Aftale er lavet med (Navn, tilknytning til holdet, telefonnummer)
Dato og tid: (Sikre jer at hallen er ledig)
Eller øvrige bemærkninger:
Vi har nu modtaget din VM flytning og kampen vil blive flyttet eller I vil blive kontaktet senere.

Protestskema

Hvis foreningen ønsker at protestere jf. Turneringsreglement for øvrige rækker, §§ 9.16 og 9.17, skal protestskema anvendes. Dette findes via dette link!

Vedrørende tilmelding af hold til turneringer og pokalturneringer

Tilmeldingsmuligheder

Holdfællesskaber og klubfællesskaber

Husk at fremsende holdfællesskabsblanketter for hold i de lukkede seniorrækker senest den 1. juni 2018. Fristen skal overholdes.

Frister på øvrige holdfællesskaber er samtidig med tilmeldingsfristen for den enkelte turnering. Tilmeldingsfristen for de åbne rækker er den 16. september 2018.

Alle nye klubfællesskaber skal meddeles senest den 1. juni 2018, ligesom gamle klubfællesskaber skal opsiges senest den 1. juni 2018.

 

Blanketter kan findes her. Find blanketterne nederst på siden. 

 

 

 

Godkendte dispensationer

Oversigt over godkendte dispensationer pr. 16. marts 2018 kan ses her.

Vinterturneringen 2017-18

Vinterturneringen starter snart, og søndag den 17. september 2017 er sidste frist for tilmelding af hold via haandoffice.

Vi har fået ny hjemmeside , hvilket betyder, at vi ikke benytter blanketter mere til kampflytninger og fastsættelse af pokalkampe, samt ansøgninger af dispensationer.

Med hensyn til pokalkampe, kan foreningerne som har hjemmebane, indtaste spilletidspunktet på det aftalte spilletidspunkt, som de 2 foreninger indbyrdes har aftalt.

Flytning af kampe, når turneringen er endelig, er under test, og forventes at være klar til turneringsstart, men indtil det kommer til at virke, skal I indsende en mail om flytning af kamp.

Dispensationer for 1 års skal fremover søges via haandoffice, denne mulighed er klar fra torsdag den 21. september 2017 kl. 18.00.

Øvrige dispensationer som 2 års og 2 års U-16 spillere til senior, skal søges via mail eller brev, som herefter behandles af HRØ´s administration.

 Dispensationsregler:

  1. 2. års U-16 spillere kan ved ansøgning (navngiven) få dispensation til at spille på seniorrækkerne op til og med øverste lokale række. Spilleren er låst til seniorholdene og kan ikke bruges på U-18 og U-16.

En forening kan kun få dispensation, hvis foreningen ikke har et U-16/U-18 – hold i

rækkerne under 1. division. Spillernes årstal skrives på holdkortet. Dispensationen

kan ophæves i forbindelse med ombrydningen.

De almindelige op- / nedryknings- regler mellem seniorholdene er gældende.

  1. I ungdomsrækkerne (undtagen U-14 1. Div. før ombrydning, U-14. 1. Div. A efter

ombrydning, U-16 1. Div. før ombrydning og U-16 Liga efter ombrydning) kan 1. års

spillere søge om navngiven dispensation til at spille på hold i den nærmest underliggende række.

Dispensationen gælder til ét bestemt hold, og spilleren er låst til dette hold. Der kan

søges til maks. 4 spillere pr. hold; men der må kun benyttes maks. 2 pr. kamp. En

dispensationsspiller kan dog først benyttes, når spillerens navn er meddelt

elektronisk.

Hold med dispensation kan vinde sin pulje/deltage i lokale mesterskaber.

  1. I særlige tilfælde kan der meddeles dispensation til brug af 2. års spillere i en underliggende række. Konstateres dispensationen overflødig, kan den inddrages.

 

Planlægning af kampe:

Foreningerne skal snart til at planlægge kampe i håndOffice for 1. halvdel. Denne mulighed er tilgængelig fra torsdag den 20. september 2018 kl. 18.00, og frem til lørdag den 22. september 2018 kl. 23.59.

I er naturligvis velkomne til at kontakte os i telefontiden som er fra kl. 09.30 – 15.00 på hverdage.

I tidsrummet fra søndag den 23. september 2018 – mandag den 24. september 2018 kan kampene i alle rækker flyttes gebyrfrit efter indbyrdes aftale foreningerne imellem. Flytningerne skal fremsendes via mail.

Endeligt program kan ses/udskrives efter tirsdag den 25. september 2018 kl. 18.00

 

 

Ungdomspokal 1+2:

Se propositioner for Ungdomspokal 1 og 2 her:

Ungdomspokal 1

Ungdomspokal 2

 

Aktivitetskalender 2018-19

Aktivitet: Dato: Tilmeldingsfrist
Alle tilmeldinger til turneringerne åbner den 28. juni 2018, hvor intet andet er anført    
     
Niveaustævner:    
Niveaustævne for U-9, U-10, U-12, U-14, U-16 og U-18 Se hjemmesiden/Niveaustævner 13. august /3. sep 9. sep
     
Vinterturneringen:     
2. og 3. division    
Puljeinddelingen til 2. og  3. division 7. juni 2018  
Puljeinddelingen til HRØ´s lukkede rækker (- serie 2) 7. juni 2018  
     
Turneringsstart:    
Turneringsstart divisionerne for senior og Kval-rækken 22.-23. september  
Turneringsstart ungdom 29.-30. september 16. september
Turneringsstart serie 1, 2, 3, 4 og oldies  29.-30. september 16. september
Turnering på Bornholm 28. oktober   
2er spil i U-14 1. division 8.-9. december   
Turneringstart anden halvdel 5. - 6. januar   
Opbrydning af turneringen: 10. december   
Pulje/finalekampe samt op/nedkampe 6. - 7. april   
Op/nedkampe 13. - 14. april   
Medaljestævne for U-9 og U-10 13. - 14. april  
Medaljestævne for ungdomshold med dispensation 13. - 14. april   
Turneringen slutter:    
Turneringen slutter for ungdomsligaerne  30. - 31. marts  
turneringen slutter for alle øvrige rækker 30. - 31. marts  
     
DM for Ungdom:    
DM for U-14 27. - 28. april   
DM for U-16 og U-18 Piger 13. - 14. april   
DM for U-16 og U-18 Drenge 27. - 28. april   
     
Landspokalturneringen    
Spillerunder:    
1. runde 27. september 13. august 
2. runde 1. november  
3. runde 6. december  
4. runde 24. januar   
5. runde 7. marts  
6. runde 16. maj  
     
HRØ-pokalturneringen    
Spillerunder:    
1. runde 25. oktober   
2. runde 22. november  
3. runde 13. december  
4. runde 10. januar  
5. runde 28. februar  
6. runde - Finale 21. marts  
     
Ungdomspokal 1    
Spillerunder:    
1. runde 13. september 3. september
2. runde 27. september  
3. runde 11. oktober  
4. runde 15. november  
5. runde 17. januar  
6. runde 17. marts  
7. runde - Finaler  4. maj  
     
     
     
     
     
     
Ungdomspokal 2    
Spillerunder:    
1. runde 15. november 22. oktober
2. runde 13. december  
3. runde 10. januar  
4. runde 7. februar  
5. runde 28. februar  
6. runde - Finaler  16. marts  
     
Sommerturnering:    
Starter 16. april  
Slutter 22. juni  
     
Beachhåndbold:    
Spilledatoer 20. maj 7. maj
  26. - 27. maj 7. maj
  2. - 3. juni 14. maj
  9. - 10. juni 22. maj
DM kval. 10. juni 22. maj
DM i Kerteminde 16. juni  
  16. - 17. juni 28. maj
  30. juni 4. juni
  18. - 19. august  6. august
     
Repræsentantskabsmøde  11. maj 2019  
     

Vælg forbund

Luk