Info til foreninger
Del

Bestilling af dommere i Kreds 3

Bemærk at det ikke længere er muligt at bestille dommere til træningskampe mellem jul og nytår, da vore dommere er brugt i forbindelse med de julestævner, der afholdes i den periode. 

Bestilling af dommere:
Bestilling af dommere til alle kampe i Kreds 3's område skal ske gennem kredskontoret. Det gælder også DGI-kampe, Jysk Cup, LP-kampe, Elite Cup, træningskampe, Cups og lignende. Dog skal dommere til liga og 1. div. kampe i senior rækkerne bestilles direkte hos DHF.

Da vi i Kreds 3 har et meget højt sportsligt niveau med mange divisions- og ligahold på både senior- og ungdomsplan, har vi oplevet et øget pres på brugen af vore kreds- og divisionsdommere i forbindelse med afviklingen af træningskampe med videre.

I den forbindelse vil vi gerne opfordre til, at foreningerne bestiller dommere til træningskampe mv. så tidligt som muligt. Påsætningen vil blive prioriteret i den rækkefølge, som bestillingerne modtages. Det betyder, at vi for at kunne dække alle kampe evt. vil bruge dommere fra nabokredsene de dage, hvor vore egne dommere er påsat.

Bestillingen skal dog ske mindst 5 hverdage før for enkeltkampe. Træningsstævner skal bestilles i god tid, og stævner med mere end 5 kampe aftales med kredskontoret og skal bestilles mindst 14 dage før stævnets start. Ved stævner med mere end 150 kampe skal bestillingen af dommere ske mindst 21 dage før. Dvs. at kampene skal være sendt til kredskontoret på et specielt Excel-ark på dette tidspunkt.

Foreningerne har dog ret til at bruge egne dommere i forbindelse med afviklingen af træningskampe. Det gælder også i 2-dommerkampe. Det skal præciseres, at foreningerne kun må kontakte og bruge dommere, som har klubtilhørsforhold til den pågældende forening.

Foreningen er selv ansvarlig for evt. afregning samt forsikringsforhold, hvis den benytter egne dommere.
I alle andre tilfælde skal dommerne bestilles gennem kredskontoret, som så efterfølgende sørger for opkrævning og afregning af dommerne til den forening, der har bestilt dommerne. 

Dommerne må i træningskampe mm. dømme en række højere, end de normalt gør i turneringen.
Bemærk at dommerne kun må dømme den bestilte spilletid (f.eks. 2x30 min. eller 2x25 min.)

Aflysning mindre end 24 timer (1 døgn) før kampstart: 500,- kr. (Opkræves hos den forening, der har bestilt dommerne, uanset hvem der er skyld i aflysningen)
Aflysning mellem 1 og 5 dage før kampstart: 300,- kr. (Opkræves hos den forening, der har bestilt dommerne, uanset hvem der er skyld i aflysningen)
For ændring af spilledato, klokkeslæt og spilletid efter bestillingen er afgivet, opkræves et gebyr på 300,- kr. Gebyret opkræves hos den forening, der har bestilt dommerne, uanset hvad årsagen til ændringen er. 

Til alle turneringskampe og pokalkampe sørger kredsen for påsætning af dommere, såfremt kampen er fastsat mindst 5 dage før.

Angiv navnet på den forening, der bestiller dommere
Navnet på den person, der laver bestillingen
Tlf. nr. på den, der laver dommerbestillingen
E-mail adressen på den, der bestiller dommerne
Vælg i dropdown om det er damer, herrer, piger eller drenge hold
Navnet på hjemmeholdet
Navnet på udeholdet
Angiv hvilken ugedag kampen skal spilles
Angiv hvilken dato kampen skal spilles
Vigtigt at spilletiden bliver angivet korrekt, da der vil blive opkrævet et gebyr, såfremt spilletiden efterfølgende skal ændres.
Angiv hvornår kampen skal starte
Angiv hvilken hal kampen skal spilles i. Har man mere end 1 hal, så er det vigtigt, at fremgår om det er hal 1 eller 2
Bestillingen skal være kredskontoret i hænde mindst 5 hverdage før kampen. Ved bestilling mindre end 5 hverdage før, vil der IKKE blive påsat dommere. Bemærk at dommerne kun må dømme den bestilte spilletid (f.eks. 2x30 min.) For ændring af spilledato, klokkeslæt og spilletid eller aflysning af kampen efter bestillingen er sendt opkræves et gebyr på 300,- kr. Hvis aflysningen sker mindre end 24 timer før kampstart, så vil gebyret stige til 500 kr., og sker det så sent, at vi ikke kan få fat i dommerne, så vil der endvidere blive opkrævet dommerhonorar samt kørsel. Dommerne vil blive påsat i den rækkefølge, som dommerne bliver bestilt i. Det betyder, at vi ikke kan garantere dommere til alle kampe, hvis dommerne bliver bestilt meget sent.
Din bestilling er nu sendt.

Med venlig hilsen
JHF Kreds 3

Vælg forbund

Luk