Info til foreninger
Del

Kredsgeneralforsamling i Kreds 3 mandag d. 06.03.2023

Kredsgeneralforsamlingen i JHF Kreds 3 afholdes mandag d. 6. marts 2023 kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter. 

Der vil være spisning kl. 18.00. Tilmeldingen til spisningen bedes lavet nederst på siden senest torsdag d. 2. marts 2023 Hvis man ikke ønsker at deltage i spisningen men kun at deltage i generalforsamlingen, så er tilmelding ikke nødvendigt, idet man så bare møder op til generalforsamlingen kl. 19.00. 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Overrækkelse af årets hædersbevisninger:
 3. Formandens beretning til godkendelse.
 4. Udvalgenes beretning til orientering:
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 6. Udviklingskonsulentens orientering.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg til kredsbestyrelsen:
  • Valg af Formand (Per Skovgaard - modtager genvalg).
  • Valg af Dommerudvalgsformand (Bjarne Mikkelsen - modtager genvalg). 
  • Valg af Børne- og Ungeudvalgsformand (Vakant)
 9. Valg af kredsens repræsentanter til Jydsk Håndbold Forbunds repræsentantskabsmøde d. 13. maj kl. 10.00 på Årslev Kro.
 10. Valg af Revisor (Magna Dalsgaard - modtager genvalg).
 11. Valg af Revisorsuppleant
 12. Eventuel

Hver forening har 2 stemmer.
Ved alle skriftlige afstemninger kan kun de udleverede stemmesedler anvendes. Kun foreninger, der er til stede, har stemmeret. Udvalgsmedlemmer i Kreds 3 har taleret, men kun stemmeret, hvis de er foreningsrepræsentanter.

Jydsk Håndbold Forbund er repræsenteret ved kredsgeneralforsamlingen.

Der vil være spisning kl. 18.00 i Aulum Fritidscenter.

Tilmelding til spisningen kan ske via nedenstående blanket senest d. 2. marts 2023. Deltagere, som ikke er foreningsrepræsentanter, bedes skriv Gæst i rubrikken forening, og udvalgsmedlemmer i Kreds 3 bedes skriv navnet på udvalget i rubrikken forening.

Angiv e-mailen på den person, der tilmelder
Såfremt man udebliver fra spisningen, så vil foreningen/man blive opkrævet det beløb, som spisningen koster pr. person.
Tak for din tilmelding til spisning ved kredsgeneralforsamlingen i Kreds 3 i Aulum Fritidscenter mandag d. 6. marts 2023 kl. 18.00

Vælg forbund

Luk