Spilleregler
Del

Spilleregler

Disse håndboldspilleregler er gældende fra 1. juli 2022.
Regelteksten, kommentarerne, de obligatoriske markeringer, fortolkningerne af spillereglerne og reglementet for udskiftningsområdet udgør til sammen det samlede regelfundament.
Bemærk også de indarbejdede retningslinjer og fortolkninger, som udgør yderligere rådgivning i forhold til forståelse af særlige regler.
Retningslinjer og fortolkninger vil blive udvidet, hvis det bliver nødvendigt.
Retningslinjer for Håndboldbaner og Mål er nu en integreret del af spillereglerne.

Vælg forbund

Luk