Turneringer & Stævner
Del

Afbud til kamp i Kreds 3

Afbud til kamp i Kreds 3

Har I behov for at sende afbud til en kamp, bedes I udfylde formularen henunder. Gerne så tidlig som muligt og meget gerne inden kl. 14.00 på hverdage for kampe den samme dag samt fredag kl. 12.00 for kampe i weekenden, så vi ikke har dommere og hold til at stå ude ved kampe, der ikke bliver spillet.

Såfremt afbuddet kommer inden for kontorets åbningstid, så har vi efterfølgende mulighed for at give modstanderne og dommerne besked om, at kampen er aflyst. Hvis afbuddet kommer så sent, at vi ikke har mulighed for at få dommerne taget af, så kan der efterfølgende opkræves dommerhonorarer samt kørsel til dommerne ud over afbudsgebyret. 

I bedes desuden orientere modstanderholdet om, at I ikke møder op, så de ikke står og venter på jer ude i hallen.

Afbudsgebyret er 1.000,- kr. 1. gang et hold sender afbud i de lokalke rækker fra U-9 og op efter. Ved gentagelse af afbud fra det samme hold i den samme turneringsrunde er afbudsgebyret 2.000 kr.

Et hold kan melde afbud til kamp op til 2 gange i en turneringsrunde. Ved flere afbud i samme turneringsrunde kan turneringsledelsen udelukke holdet af turneringen.

Covid-19 afbud

Afbud pga. Covid-19 sidestilles med afbud pga. vejrlig (Turneringsreglement § 8.5). Dvs. at hvis man melder afbud pga. Covid-19, så skal foreningen inden for 48 timer fra kampstartstidspunktet have sendt en redegørelse til det administrerende forbund/kreds med begrundelse for afbuddet samt en ny dato efter aftale med modstanderne om, hvornår kampen så kan spilles, såfremt man ønsker at spille kampen på et senere tidspunkt. Hvis der ikke foreligger aftale om et nyt kamptidspunkt inden for de 48 timer fra kampstartstidspunktet, så taberdømmes holdet, der har meldt afbud. Ønsker man ikke at spille kampen på et senere tidspunkt, så kan man gratis melde afbud til kampen, såfremt afbuddet skyldes Covid-19. 

Foreningen, der melder afbud, har pligt til at orientere dommerne om kampudsættelse jf. administrerende forbunds retningslinjer, hvilket kan gøres ved at udfylde nedenstående blanket.
Såfremt den anførte procedure ikke overholdes, regnes foreningen som udeblevet fra kampen, og holdet, der har meldt afbud, taberdømmes i kampen.

Der opkræves ikke en bøde, såfremt afbuddet skyldes Covid-19, og disse afbud gør heller ikke, at holdet udgår af turneringen, da afbuddene ikke tæller med i de afbud, der er nævnt i § 8.6 og 8.6.1.

Afbud til kampe udenfor Kreds 3 bedes sendt til den kreds, hvor kampen skal spilles, og skal derfor ikke laves på nedenstående blanket.

Dog skal afbud til kampe i 2. div. herrer og U-19 drenge liga sendes til JHF.

Foreningens navn:
Navn på kontaktpersonen
Angiv hvilken dato kampen skal spilles
Angiv starttidspunktet for kampen
Hallens navn
Hvem skal holdet, der melder afbud, spille imod
Sæt kryds (Hvis afbuddet kommer sent, så skal modstanderne kontaktes)
  • Ja
  • Nej
Hvis ja, så skal der desuden hurtigst muligt sendes en skriftlig redegørelse til JHF Kreds 3 jf. § 8.6 i Turneringsreglementet
  • Ja
  • Nej
Hvis ja, så skal der desuden angives en skriftlig redegørelse til JHF Kreds 3
  • Ja
  • Nej
Hvis ja, så skal der senest 48 timer efter det oprindelige kamptidspunkt fremsendes et nyt spilletidspunkt for kampen jf. § 8.5 stk. b. Hvis det ikke overholdes, så taberdømmes det hold, der har meldt afbud til kampen.
  • Ja (der skal fremsendes et nyt kamptidspunkt inden for 48 timer fra kampstart)
  • Nej (gratis afbud pga. Covid-19)
Her er det muligt at lave en skriftlig redegørelse for afbuddet eller tilføje yderligere bemærkninger til afbuddet
Vi har nu modtaget din forenings afbud til kampen

Vælg forbund

Luk
ANNONCE