Turneringer & Stævner
Del

Info om udfyldelse af holdkortet

Holdkortet skal altid være udfyldt inden kampstart med både spillernavne og numre samt en holdansvarlig, og det er muligt at gøre det op til en uge før kampstart.
Et hold skal altid have en holdansvarlig official A på holdkortet. Der er mulighed for at have op til 4 officials i alt inkl. den holdansvarlige. For at kunne sættes ind som holdansvarlig skal vedkommende være oprettet som træner eller holdleder samt oprettet som bruger under Foreningshverv i foreningens HåndOffice. 
Den holdansvarlige official har ansvaret for, at det er de rigtige spillere og officials, der er påført holdkortet, og det kan blive en meget alvorlig sag for den holdansvarlige, såfremt der bruges spillere, der IKKE er påført holdkortet.  
Et hold kan max. bruge 12 spillere pr. kamp i U-15 og op efter, og der må max. være 12 spillere tilstede i udskifningsområdet under en kamp, og kun spillere, der står på holdkortet, må befinde sig i udskiftningsområdet, hvilket er den holdansvarligs ansvar.
I U-9 må der max. sættes 7 spillere på holdkortet. I U-10 og U-11 må der max. sættes 9 spillere på holdkortet. I U-13 må der max. sættes 10 spillere på holdkortet.
Såfremt en spiller bliver sat på holdet i løbet af kampen, så er vedkommende deltagerberettiget, så længe holdet ikke er fyldt op, og spilleren skal påføres holdkortet umiddelbart efter, kampen er slut. 
Efter kampens starttidspunkt har holdet en redigeringsperiode på 6 timer, hvor spillere kan slettes, hvis de IKKE har deltaget i den pågældende kamp. Endvidere kan spillere, der er ankommet efter kampstart, sættes på holdkortet.  
En spiller, der IKKE har været i kamp, SKAL slettes i redigeringsperioden. Det er ikke nok, at fjerne spillerens nummer på holdkortet. Vedkommende skal helt slettes fra holdkortet. Dvs. at de spillere, der står på holdkortet, når redigeringsperioden er udløbet, betragtes som spillere, der har deltaget i kampen, uanset om de har været på banen eller ej.  
Ved brug af dispensationsspillere skal det fremgå på holdkortet efter en forhåndsgodkendelse. 
Et hold, der vinder uden at spille, skal udfylde holdkortet til den pågældende kamp.  
Såfremt et holdkort ikke er korrekt udfyldt, kan foreningen idømmes en bøde.  

Spiller-certifikater: Nu hvor alle spillere er elektronisk registreret, så er fremgangsmåden ved spillerflytning, at den ”nye” forening via HåndOffice anmoder den afgående forening om en flytning af en konkret spiller. Der ligger vejledninger til HåndOffice på DHF's hjemmeside. Vælg vejledningen ”Spillerflytninger” En forening må ikke oprette personer (spillere og officials), som i forvejen findes i HåndOffice. En spiller kan først bruges i den nye forening, når anmodningen er godkendt af den afgivende forening, da det først er der, at spillercertifikatet er overflyttet til den nye forening.

Stævnelister

Vi anbefaler, at der til hvert stævne udprintes en stævneliste, som ligger ved tidtagerbordet, da det vil give et godt overblik over kamptider samt spilletid, så der ikke opstår tvivl om det. Desuden vil det være fint, hvis resultaterne også lige bliver noteret på stævnelisten, så de er lettere at indberette efterfølgende. 

Stævnelisterne kan udprintes af foreningernes postadresse, kasserer og formænd.

Det gøres således:

 • Log på HåndOffice
 • Tryk menupunktet ”Kampe” og vælg ”Stævneliste”
 • Herefter indtastes dato og spillested
 • Herefter vises de kampe, der er i hallen den pågældende dato
 • Ovre i højre side af skærmbilledet vælges eksporter til pdf. 
 • Herefter kan stævnelisten udprintes.

Udprintning af holdkort:

Der er også muligt at udprinte et holdkort til brug for en evt. speaker mv.

Det gøres således:

 • Log på HåndOffice.
 • Tryk menupunktet ”Kampe” og vælg ”Holdkort”
 • Herefter indtastes kampnummer eller dato.
 • Tryk på søg. 
 • Nu skulle den ønskede kamp gerne dukker op.
 • Ovre i højre side af skærmbilledet vælges eksporter til pdf. 
 • Herefter kan holdkortet udprintes. 

Vælg forbund

Luk