Aktiviteter
Del

Kredstræning

Struktur og retningslinjer for talentarbejdet i JHF kreds 5

Mange gode håndboldspillere har fået deres håndboldopdragelse i Kreds 5 og mange af dem har været involveret i det organiserede talentarbejde i Kreds 5. For at skabe en forståelse for talentudviklingen i Kreds 5 følger herunder en udredning af, hvordan Kreds 5 arbejder med udvikling af talenter.

 

Talentarbejdet i Jylland

Som et led i den danske talentudvikling arbejder de 8 jyske kredse med udvalgte spillere fra forskellige klubber. Alle kredse tilstræber at lave tiltag, som støtter spillernes videreudvikling. Det er i kredsene, at spillerne for første gang oplever at kunne blive udtaget til noget andet end et klubhold, og talentarbejdet i kredsene opererer som et supplement til arbejdet i klubberne. Spillerne er typisk i kredsarbejdet i ca. 2 år, hvorefter enkelte spillere implementeres i DHF Talenttræning.

Talentarbejdet i Kreds 5

Det primære formål med talentarbejdet er at finde spillere, som på sigt kan begå sig på højeste plan og kan indgå i talenttræningen under DHF. Det er også et formål at skabe kontakt til mange spillere og trænere og derigennem opnå en konstruktiv dialog og udvikling.

I kredstræningen arbejder vi med udvalgte spillere, hvis potentiale synes godt og spændende. De forskellige årgange arbejder med et relativt stort antal spillere afhængigt af niveauet på årgangen. Når vi udtager spillere til samlinger, så er det bl.a. ud fra følgende parametre:

  • Indstilling
  • Træningsvillighed
  • Fysik

Enkelte spillere kan være et eller flere niveauer bedre end andre spillere, men hvis de ikke arbejder fokuseret på at dygtiggøre sig, så er der måske andre, der på et tidspunkt overhaler dem. Vi arbejder ud fra princippet, at spillerne skal komme for at træne og ikke for at blive trænet.

Derudover ser vi meget på spillernes potentiale – hvis de ikke er gode nu, så kan de måske blive gode på sigt. Trupperne er dynamiske, og vi ser ofte, at spillere kommer med på et senere tidspunkt i forløbet.

Eliteudvalget i JHF Kreds 5 rummer en blanding af erfarne håndboldtrænere samt ildsjæle, som brænder for at arbejde med talenter i lokalområdet. Vi vægter åbenhed og tydelighed i vores arbejde. Vi bestræber os på at komme rundt i klubberne og få nogle gode snakke med spillerne, trænerne og forældrene. Da kredstrænerne til dagligt også er klubtrænere, så kan det være svært at nå ud til alle – derfor er spillerne, trænerne og forældrene altid velkomne til at kontakte kredstrænerne for at snakke eller lave aftale om besøg. Det er centralt med en god dialog mellem klub og kreds, da vi alle er her for spillernes skyld.

Retningslinjer for deltagelse i kredstræning i JHF Kreds 5

JHF Kreds 5 arbejder ud fra de retningslinjer som JHF Eliteudvalg har udfærdiget. Formålet med retningslinjerne er at skabe en forståelse for kredssamlingernes rammer og derved afstemme forventninger hos spillere samt de trænere og forældre, der er i berøring med spillerne i dagligdagen.

Retningslinjer for deltagelse i kredstræning JHF Kreds 5:

  • Spillerne kan godt spille kamp dagen efter kredstræning. Vi forsøger at være opmærksomme på dette og er derfor bevidste om vores valg af træningsmetoder og belastningsgrad af spillernes fysik.
  • Der tages i klubbens planlægning højde for, at der ikke placeres klubkampe på træningsdage for kredstræningen.
  • Afbud skal ske i ugen op til træningen og ikke på selve dagen – sygdomstilfælde og pludselig opståede skader er undtaget. Særlige afbudstilfælde som ferie m.v. skal gives i god tid og hurtigst muligt. Afbud foregår individuelt fra spilleren pr. telefon – mail/sms er ikke gyldigt afbud.
  • Hvis en spiller er skadet til en enkelt træning møder denne op og overværer træningen. Hvis en spiller er skadet over en længere periode udgår denne af truppen i samråd med klubtræneren. Når spilleren er træningsklar igen laves en ny vurdering af dennes niveau på baggrund af en indstilling fra klubtræneren. Hvis en spiller gentagne gange er ramt af forskellige småskader udgår denne af truppen med en begrundelse, at man skal blive skadesfri samt opprioritere den fysiske form for at kunne klare både klub- og kredstræninger.
  • Til hver kredstræning medbringes: hvid t-shirt, bold, drikkedunk. Evt. behov for tapening klares inden træningens begyndelse.
  • Vi håber, at klubtrænerne vil følge og overvære flere af vores kredstræninger for spillernes skyld.

 

Aktivitetsplan/struktur i JHF Kreds 5

Aktivitetsplanen for de forskellige årgange kan desuden ses nederst på denne side.

Nærmere information vedr. kredstræning – kontakt:

Eliteudvalgsformand Allan Schmidt

tlf: 26 51 45 74 / mail: allancshmidt@hotmail.com

 

 

 

Retur til toppen

 

Trænere

Årgang 06 Drenge

Daniel Flyger Medlem
Martin Smedegaard Larsen Medlem +4560150146(Privat mobil)

Årgang 05 Drenge

Mikkel Staffensen Medlem 61779212(Privat mobil)
Sebastian Søndberg Thorsen Medlem

Årgang 07 Piger

Allan Schmidt 26514574(Privat mobil)
Christoffer Høj Nygaard 27573905(Privat mobil)

Årgang 06 Piger

Allan Schmidt Medlem 26514574(Privat mobil)
Christoffer Høj Nygaard Medlem 27573905(Privat mobil)

Målvogtertræner

Mads Thorbjørn Andersen Medlem +4528406773(Privat mobil)

Aktivitetsplan

Aktivitetsplan Kredstræning JHF Kreds 5  
sep. 2021 - jun. 2022    
       
       
DR 05 - Mikkel Staffensen & Sebastian Thorsen  
Dato Sted Tid Aktivitet
10.09.2021 HEI Hallen 19.00-21.15 Træning
08.10.2021 HEI Hallen 19.00-21.15 Træning
12.11.2021 HEI Hallen 19.00-21.15 Træning
10.12.2021 HEI Hallen 19.00-21.15 Træning
19.12.2021 følger følger Kampe
       
       
DR 06 - Martin Smedegaard & Daniel Flyger  
Dato Sted Tid Aktivitet
08.09.2021 Skæring Hallen 17.00-21.15 Iagttagelse
01.10.2021 HEI Hallen 19.00-21.15 Træning
05.11.2021 HEI Hallen 19.00-21.15 Træning
03.12.2021 HEI Hallen 19.00-21.15 Træning
14.01.2022 HEI Hallen 19.00-21.15 Træning
22.-23.01.2022 følger følger Kredsstævne
28.01.2022 HEI Hallen 19.00-21.15 Træning
25.02.2022 HEI Hallen 19.00-21.15 Træning
18.03.2022 HEI Hallen 19.00-21.15 Træning
08.04.2022 HEI Hallen 19.00-21.15 Træning
03.-05.06.2022 Vejlby Risskov Centeret 17.00-14.00 Medielejr
       
       
PI 06 - Christoffer Nygaard & Allan Schmidt  
Dato Sted Tid Aktivitet
15.09.2021 Hørning Idrætscenter 19.00-21.15 Træning
15.10.2021 HEI Hallen 19.00-21.15 Træning
19.11.2021 HEI Hallen 19.00-21.15 Træning
17.12.2021 HEI Hallen 19.00-21.15 Træning
18.12.2021 følger følger Kampe
21.01.2022 HEI Hallen 19.00-21.15 Træning
11.02.2022 HEI Hallen 19.00-21.15 Træning
11.03.2022 HEI Hallen 19.00-21.15 Træning
01.04.2022 HEI Hallen 19.00-21.15 Træning
       
       
PI 07 - Christoffer Nygaard & Allan Schmidt  
Dato Sted Tid Aktivitet
08.09.2021 HEI Hallen 17.00-21.15 Iagttagelse
24.09.2021 HEI Hallen 19.00-21.15 Træning
29.10.2021 HEI Hallen 19.00-21.15 Træning
26.11.2021 HEI Hallen 19.00-21.15 Træning
07.01.2022 HEI Hallen 19.00-21.15 Træning
22.-23.01.2022 følger følger Kredsstævne
04.02.2022 HEI Hallen 19.00-21.15 Træning
04.03.2022 HEI Hallen 19.00-21.15 Træning
25.03.2022 HEI Hallen 19.00-21.15 Træning
22.04.2022 HEI Hallen 19.00-21.15 Træning
13.05.2022 HEI Hallen 19.00-21.15 Træning
03.-05.06.2022 Vejlby Risskov Centeret 17.00-14.00 Medielejr
       
       
DR 07      
Dato Sted Tid Aktivitet
29.04.2022 HEI Hallen 19.00-21.15 Åben Kredstræning
20.05.2022 HEI Hallen 19.00-21.15 Åben Kredstræning
10.06.2022 HEI Hallen 19.00-21.15 Åben Kredstræning
       
       
PI 08      
Dato Sted Tid Aktivitet
06.05.2022 HEI Hallen 19.00-21.15 Åben Kredstræning
27.05.2022 HEI Hallen 19.00-21.15 Åben Kredstræning
17.06.2022 HEI Hallen 19.00-21.15 Åben Kredstræning

Retur til toppen

Vælg forbund

Luk
ANNONCE