JHF Kreds 5
Del
Børn og unge
Bredde

Information om Covid-19 til foreninger i JHF Kreds 5

12. aug 2020Kl. 19:59

- udarbejdet i samarbejde med DGI Østjylland og Dansk Håndbold Forbund.

På samme tid som vi glæder os over, at håndbolden er kommet i gang efter ferien, oplever vi også bekymringer og mange henvendelser om status med Covid-19. Derfor kommer vi i dette skriv med en række anbefalinger, I som forening kan tage bestik af. Det indeholder først en side med anbefalinger fra JHF Kreds 5 til alle, som har med håndbold at gøre i Aarhus og Østjylland. Derudover er der på de følgende sider nogle mere uddybende anbefalinger fra Dansk Håndbold Forbund.

Anbefalinger for håndbolden i JHF Kreds 5
Ind til smittetrykket igen er normaliseret i Østjylland, beder vi håndboldklubberne om at være særligt påpasselige, blandt andet ved at følge nedenstående anbefalinger:

  • Følg sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedrørende afstand, hygiejne og smitte.
  • Udskyd evt. træningsstarten for de yngste medlemmer under skolealderen til efter 1. september. Vores yngste håndboldspillere har mange kontaktpunkter, idet de skal transporteres til håndbold, samtidig med at en forælder ofte bliver i hallen.
  • Undlad omklædning i hallernes omklædningsrum efter træning, indtil smittetryk er under kontrol.
  • Sørg for at indlægge 5-10 minutters pause mellem hver træningsgruppe, så der er tid til afspritning af materiel etc. Dette også for at undgå, at grupper har samvær på tværs.
  • Anbefal udendørs træning, hvor det er muligt. Hvis ikke det er muligt at træne udendørs, kan I opfordre til, at træningen indledes og afrundes udendørs, så der skabes tid til pauser mellem grupperne, og der dermed ikke interageres med øvrige træningshold.
  • Udskyd evt. træningskampe de næste par uger, indtil smittetrykket er under kontrol.
  • Anbefal forældre og andre pårørende at minimere deres gang i hallen.
  • Tag en dialog med den ansvarlige halinspektør eller pedel, hvor I træner, for at afstemme regler for brug af faciliteter samt at sikre skiltning, sæbe, sprit etc.
  • Aftal, hvem der i jeres forening har ansvar for klargøring af hallen før træning med afspritning af alt fra dørhåndtag til dommerbord, musikanlæg og materiel, som fx kegler.

 

Listen med anbefalinger er ikke udtømmende men eksempler på, hvordan vi opfordrer til, at alle viser rettidig omhu i forsøget på at minimere smitte. Hvis ikke vi tager situationen alvorligt og gør vores til at forhindre smitte, risikerer vi, at vi ikke kan få lov at holde fast i, at vi har fået en del af vores hverdag tilbage med muligheden for at være i de lokale haller.

Det er meget vigtigt at understrege, at anbefalingerne er et øjebliksbillede. Vi må forvente, at der løbende sker justeringer i de udsendte lokale anbefalinger, og vi opfordrer derfor til at følge udviklingen med de nyeste lokale og nationale retningslinjer på det lokale forbunds side samt på Dansk Håndbold Forbunds hjemmeside. Der er desuden løbende nyt på Dansk håndbold på Facebook.

Har I spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte udviklingskonsulent Lars Møller på mobil: 21 631 651 eller på mail: lmo@dhf.dk.

Med venlig hilsen

Henrik Larson

Formand for bestyrelsen i JHF Kreds 5

Se yderlig information om Covid-19 udsendt fra Dansk Håndbold Forbund her

Vælg forbund

Luk