Ærestegn
Del

DHF's Ærestegn

PROPOSITIONER FOR

DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS ÆRESTEGN

 

 § 1

Dansk Håndbold Forbund kan uddele to ærestegn, en guldnål og en sølvnål.

 

 § 2

Guldnålen, der er Dansk Håndbold Forbunds højeste udmærkelse, kan tildeles danske statsborgere, som i en længere periode, uegennyttigt og fortjenstfuldt har arbejdet indenfor Dansk Håndbold Forbunds øverste ledelse, eller som udenfor Dansk Håndbold Forbunds rammer, men på samme plan, har ydet en stor og usædvanlig indsats for dansk håndbold.

Guldnålen kan også tildeles udlændinge, som Dansk Håndbold Forbund specielt ønsker at hædre som tak for en indsats, der har haft stor og gavnlig betydning for dansk håndbold.

 

 § 3

Indehavere af Dansk Håndbold Forbunds guldnål har for livstid ret til gratis adgang med ledsager til alle kampe og stævner, som arrangeres af Dansk Håndbold Forbund, dets distriktsforbund, region eller af de foreninger, der er tilsluttet forbundet. Indehaverne får i den anledning hvert år tilstillet Dansk Håndbold Forbunds legitimationskort med oplysning om, hvorledes de skal forholde sig, når de ønsker at overvære de forskellige kampe.

 

 § 4

Sølvnålen kan tildeles danske statsborgere, som en anerkendelse for en helt særlig eller langvarig indsats til gavn for Dansk Håndbold Forbund i distriktsforbund, region, udvalg, administration, som dommer, træner, instruktør, spiller eller foreninger under Dansk Håndbold Forbund.

 

 § 5

Beslutningen om tildeling af et af Dansk Håndbold Forbunds ærestegn træffes af forbundets bestyrelse. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

 § 6

Indstilling om tildeling af et af ærestegnene kan afgives af enhver forening under Dansk Håndbold Forbund, men må ske gennem den pågældende forenings distriktsforbund. Endvidere kan distriktsforbund, region, udvalg eller enkeltpersoner under DHF foretage indstilling om tildeling af ærestegn. Indstilling sker da direkte til DHF’s bestyrelse.

 

 § 7

En indstilling til et ærestegn skal indeholde såvel en begrundelse herfor som alle relevante oplysninger om den person der indstilles.

Indstillingen skal endvidere indeholde oplysninger om tid og sted for overrækkelse, såfremt indstillingen godkendes, samt gerne ønsket om hvem, der på Dansk Håndbold Forbunds vegne, skal overrække hæderstegnet.

 

Vedtaget i Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse d. 1. marts 2014.

 

 

Vælg forbund

Luk