Konsulenten
Del

Konsulenten

Find inspiration eller hent hjælp til stort set alt i din forening. Finder du ikke svaret her, så står konsulenten altid klar til at besvare dit spørgsmål over mail eller telefon. 

Gør brug af konsulenten, det koster ikke en krone!

For at styrke og støtte arbejdet rundt omkring i JHF kreds 6's håndboldforeninger har DHF, JHF og JHF kreds 6 med støtte fra DIF ansat en udviklingskonsulent, som foreningerne kan gøre brug af. Konsulenten er klar til at hjælpe foreningen med udvikling samt råd og vejledning i relation til at drive den gode forening.

Konsulentens opgave er, at komme med de bedst mulige input til foreningen og synliggøre de muligheder foreningen har.

Hvornår kan din forening bruge konsulenten?

Stort set altid, men særligt til:

 • Foreningsaftner 
 • Debatmøder 
 • Bestyrelsesmøder 
 • Trænermøder / samlinger 
 • Forældrearrangementer 
 • Tema aftener 
 • ......

Hvad kan konsulenten bruges til?

 • Lederrekruttering og fastholdelse 
 • Trænerrekruttering og pleje 
 • Forældreinddragelse 
 • Forældreroller - Etik og moral 
 • Træneruddannelse og Lederkurser 
 • Samarbejde med skole og SFO 
 • En rød tråd i ungdomsarbejdet 
 • Implementering af AT (Aldersrelateret træning) 
 • Holdfællesskaber 
 • PR arbejde, synliggørelse af foreningen 
 • Indsats mod pædofili 
 • Økonomi, forsikringer, skat, moms og folkeoplysningsloven 
 • Netværk - samarbejde mellem foreninger

 

Og meget meget mere, der er kun dig og din forening til at sætte begrænsningerne!

 

Mads Bo Jensen
Mads Bo Jensen 41820937

Vælg forbund

Luk