Hjernerystelser
Del

Vejen tilbage til håndbold

Har man fået en hjernerystelse, er det vigtigt, at man ikke presser på i forhold til at komme tilbage på håndboldbanen. Dette kan forlænge processen og give ubehagelige gener.

Trappediagrammerne nedenfor viser, hvordan man trin for trin kan bevæge sig henimod at blive klar til skole, sport m.v. Igennem hele forløbet er det vigtigt, at man lytter til sin krop og sikrer sig, at man ikke mærker nogen symptomer, før man rykker op til næste trin på trappen.

Kurven nedenfor viser, hvilke gener man kan opleve efter en hjernerystelse. Symptomerne kan være forskellige fra person til person, da der kan være andre faktorer, som også spiller ind i forhold til, hvordan man har det.

Vælg forbund

Luk