Aktiviteter
Del

Håndboldkaravane i JHF Kreds 2

Kreds 2’s håndboldkaravane ruller igen efter sommerferien 2023 og hjælper interesserede foreninger med at lave håndboldaktiviteter i skolen. Formålet med håndboldkaravanen er at:

 • Skabe samarbejde mellem foreningen og den lokale skole
 • Rekruttere børnespillere til foreningens håndboldtilbud
 • Inspirere lærere til at arbejde med håndbold i skolen
 • Skabe synlighed omkring foreningen

 

Eksempel på karavanebesøg

08.00-08.30:     Karavaneføreren og de frivillige mødes i hallen til opstilling og gennemgang af programmet

08.30-10.00:    Aktivitetspas 1 med max. 60 børn pr. hal – fx 0.-1. klasse

10.15-11.45:    Aktivitetspas 2 med max. 60 børn pr. hal – fx 2.-3. klasse

11.45 - :             Oprydning og fælles frokost

Programmet kan tilpasses skolens ringetider.

DHF sørger for

 • En karavanefører, der medbringer bolde og materialer samt en plan for aktiviteterne
 • ”Fit First” håndbold-undervisningsmaterialer rettet mod 0.-3. klasse til skolen
 • 2 streethåndbolde til skolen
 • Elektronisk rekrutteringsfolder, som foreningen kan udfylde, printe og udlevere til eleverne
 • Karavane-hæfte til foreningen
 • Konsulentens hjælp og sparring

 

Foreningens ansvar

 • Tage kontakt til skolen samt koordinere aftalen med skolen og udviklingskonsulenten
 • Frivillige til at afvikle dagen sammen med karavaneføreren (1 frivillig/aktiv lærer pr. 10 elever)
 • Uddele rekrutteringsfoldere i forbindelse med besøget – eller på anden måde give eleverne informationer om foreningens håndboldtilbud
 • Have et træningstilbud klar til de aldersgrupper vi afvikler karavanebesøget for og være klar til at tage imod nye medlemmer
 • Sørge for fælles frokost til karavaneførere samt egne frivillige hjælpere

 

Skolens ansvar

 • At der følger lærere – meget gerne idrætslærere – med børnene
 • At hjælpe til på halgulvet, såfremt der er brug for det, og i øvrigt bakke op om aktiviteterne
 • At stille hallen til rådighed, såfremt det er skolen, der har hallen i tidsrummet

 

I år vil vi forsøge at styrke rekruttering og fastholdelse i foreningerne yderligere i forbindelse karavanen. Vi har de sidste år haft rigtig mange karavaner og vil gerne dele de bedste erfaringer og oplevelser med jer. Derfor vil i efter ansøgningen af karavanen blive kontaktet af  udviklingskonsulent Henrik Elkjær med henblik på at lave en udvidet karavaneaftale.

Udviklingskonsulent
Henrik Rump Elkjær 42424423
 • 0. klasse
 • 1. klasse
 • 2. klasse
 • 3. klasse
 • 4. klasse
 • 5. klasse
 • 6. klasse
 • Andre klasser
Tak for ansøgningen om besøg af håndboldkaravanen. I uge 25 kan du forvente svar om håndboldkaravanen kommer forbi og hvilken dato.

Vælg forbund

Luk