Info til foreninger
Del

JHF's Repræsentantskabsmøde 2021

repræsentantskabsmøde

Jydsk Håndbold Forbunds 89. ordinære repræsentantskabsmøde er fast sat til den 25. august 2021 kl. 18.00

Mødet afholdes i Hammel Idrætscenter, Thorsvej 4, 8450 Hammel

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning til godkendelse
 3. Udvalgenes beretninger til orientering
  1. Turneringsudvalget
  2. Dommerudvalget
  3. Uddannelsesudvalget
  4. Eliteudvalget
  5. Børne- og Ungeudvalget
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af
  1. Formand (for en 2-årig periode)
  2. Børne- og ungeudvalgsformand (for en 2-årig periode)
  3. Dommerudvalgsformand (for en 2-årig periode)
  4. Eliteudvalgsformand (for en 2-årig periode)
 7. Valg af revision jf. §20 for en 1-årig periode
 8. Fastsættelse af næste års mødested

JHF's bestyrelse 2021, foto: Mogens Bay

Tak til afgående formand i Kreds 1, foto Mogens Bay

Repræsentanterne 2021, foto Mogens Bay

Vælg forbund

Luk
ANNONCE