Info til foreninger
Del

JHF's Repræsentantskabsmøde

repræsentantskabsmøde 2023

Jydsk Håndbold Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde er fast sat til den 13. maj 2023 kl. 10.00

Mødet afholdes på Årslev Kro, Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning til godkendelse
 3. Udvalgenes beretninger til orientering
  • Turneringsudvalget
  • Dommerudvalget
  • Uddannelsesudvalget
  • Eliteudvalget
  • Børne- og Ungeudvalget
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af
  • Formand
  • Børne- og ungeudvalgsformand
  • Dommerudvalgsformand
  • Eliteudvalgsformand
 7. Valg af revision jf. §20
 8. Fastsættelse af næste års mødested

Vælg forbund

Luk