Info til foreninger
Del

Kredsgeneralforsamling - Kreds 1

KREDSGENERALFORSAMLING 

mandag den 21. marts 2022 kl. 19.00, Brønderslev hallen

Uddeling af hædersbevisninger:

 • Lederpokal, skænket af SparNord Bank A/S
 • Dommerpokal, skænket af SparNord Bank A/S
 • Kåring af årets håndboldforening

Dagsorden

 • Valg af dirigent.
 • Konstatering af antal stemmeberettigede og valg af stemmetællere.
 • Formanden v/ Peter Jensen aflægger beretning til godkendelse.
 • Beretninger fra udvalgene:
 • Kassereren v/ Niels Peter Nielsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag.  Herunder forslag, der ønskes fremsendt til behandling på JHF`s repræsentantskabsmøde.
 • Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer:               
  • Kasserer, nyvalg (2 år)
  • Turneringsudvalgsformand, Morten Eliasen (2 år)
  • Uddannelsesudvalgsformand Flemming Østergaard (2 år)
  • Eliteudvalgsformand Michael Abildgaard (2 år)

De 3 ovenstående med navns nævnelse er villige til genvalg

 • Valg  af  5  repræsentanter til  JHF `s repræsentantskabsmøde
 • Valg af revisor. Christian Bang (2år)
 • Valg af revisorsupleant Ole Nielsen (2 år)       
 • Eventuelt

Hver forening har  2  stemmer, der dog kan afgives af  1  repræsentant.  Kun foreninger, der er tilstede og har betalt kontingent, har stemmeret.  Udvalgsmedlemmer har taleret, men kun stemmeret, hvis de også er foreningsrepræsentanter.

Kontakt
Edvard Meyenburg Buus 50757016

 

Husk der er krav om gyldig coronapas

Vælg forbund

Luk
ANNONCE