Info til foreninger
Del

Kredsgeneralforsamling - Kreds 4

Kredsgeneralforsamling 

JHF Kreds 4 afholder generalforsamling mandag d. 21. marts 2022 kl. 19.30 i Arena Randers. 

DAGSORDEN:

 1. Konstatering af antal fremmødte foreninger samt valg af 3 stemmetællere.
 2. Valg af dirigent
 3. Kredsformandens beretning (Poul Wrang)
 4. Beretninger fra udvalgsformændene:
  1. Turneringsudvalget (Hans Andersen)
  2. Dommerudvalget (Peter Schumacher)
  3. Uddannelsesudvalget (vakant)
  4. Børn og Ungeudvalget (Inge Rønne)
  5. Eliteudvalget (Allan Kjeldbjerg)
 5. Kassereren forelægger det reviderede regnskab (Ole Ditlev)
 6. Behandling af indkomne
  1. Herunder forslag, der ønskes fremsendt til behandling på JHF’s repræsentantskabsmøde.
 7. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer:
  1. Formand for 2 år (Poul Wrang) - villig til genvalg
  2. Dommerudvalg for 2 år (Peter Schumacher) - villig til valg
  3. Børne/Ungeudvalg for 2 år (Inge Rønne) - villig til genvalg
 8. Valg af 5 repræsentanter til JHF’s repræsentantskabsmøde, lørdag den 7. maj 2022 kl. 10:00 på Scandic Hotel i Kolding.
 9. Valg revisor.
 10. Eventuelt: Lodtrækning blandt de tilstedeværende foreninger.

Ved kredsgeneralforsamlingen har hver forening to stemmer, der dog kan afgives af en repræsentant. Kun foreninger, der er til stede og har betalt kontingent, har stemmeret. Derudover har alle tilstedeværende kredsbestyrelsesmedlemmer én stemme. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder et forslag. Stemmesedler udleveres.

Vælg forbund

Luk
ANNONCE