Nyheder
Del

Kreds 2 - Fokus på den gode oplevelse

Skrevet af Kredsbestyrelsen JHF Kreds 2
15. nov 2022Kl. 13:08

JHF Kreds 2's Kredsbestyrelse har på sit møde den 7/11-2022 drøftet udviklingen i Kredsens håndboldkampe, hvor Kredsens breddedommere dømmer.

Hvis der sker noget forkert i henhold til spillereglerne, er det altid muligt at nedlægge / indgive en protest, som vil blive behandlet af JHF. I forbindelse med dette er det klubbens formand og ikke en vilkårlig person der foretager dette.

På det seneste er spillere, trænere, ledere og publikum begyndt at henvende sig på mail og telefonisk til dommerudvalgsformanden eller Kredsformanden angående deres syn og holdning til en dommer / dommere.

De personer der henvender sig, ønsker et svar og hvad man har tænkt sig at gøre ved det som de skriver / fortæller.

Skulle man absolut tilkendegive sin utilfredshed i forbindelse med en protest, så er korrespondancen efter kampen, altid skal foretages af foreningens formand.

I foreninger må altid henvende jer til kontoret, så vil de altid hjælpe jer med en forklaring på regler, m.m.

Kredsbestyrelsen vil gerne opfodre foreningerne til at tage hånd om dette og gå i dialog med de ovennævnte, det er vores klare holdning af mange formænd og bestyrelser ikke er informeret om dette.

Skulle dette ikke blive efterlevet, ser Kredsbestyrelsen sig nødsaget til at se på om det er døm selv kampe for nogle.

Det er klart at engagement, opbakning til holdet, tilråb og udbrud af spillere hører til håndbold spillet.

Men på ingen måde personlige og krænkende tilråb og under samtale med dommeren eller dommerne.

Lad os sammen løfte i folk, for den sport vi holder af – håndbolden.

Vælg forbund

Luk