Ærestegn
Del

Kreds 2 - Hædersbevisninger

Charles Wadmanns Ungdomslederpokal

Udover Frede Jensens Mindepokal, uddeles der også en hæder til en Ungdomsleder, som modtager Charles Wadmanns Ungdomslederpokal

I proportionerne står der blandt andet:

Pokalen tildeles en person der igennem en årrække har udført et godt og uegennyttigt stykke ungdomsarbejde i en af kredsens klubber, eller som medlem af ungdomsledelsen i kreds 2

Årets modtager er Mette Bisgaard Lund, Sortebakken HK

Mette er trods sin relativ unge alder en meget vigtig brik i hele SHK. Hun er en af primus motorerne for hele klubbens Sociale medier og udbredelsen af kendskabet til klubben og fastholdelsen/udvidelsen af dennes medlemsskare. Hun har tidligere taget stor del i vores ungdomsudvalg, hvor hun både var aktiv i organisationen og fortsat er som daglig træner for børneholdene.

I sin trænergerning gør Mette stor brug af de redskaber som JHF/DHF stiller til rådighed i form af Trille og Trolle og lignende. Mette tager også stor del i samarbejdet med skole, fritidsordning og børnehave for at udbrede kendskabet til Sortebakken HK og håndbolden generelt. Mette er ligeledes en stor del af vores Håndboldkaravane arrangement for derigennem at skaffe nye medlemmer til Sortebakken HK.
Mette er god til at inddrage forældre i den daglige træning og det sociale samvær omkring børneholdene. Specielt i denne tid med Corona har Mette gjort en ekstra indsats for at holde børn og forældre til ilden og sikre at de kom ud og røre sig.

Mette er meget initiativrig omkring Sortebakkens opslag på de sociale medier, både hvad angår reportager fra ugentlige træninger eller i form af opslag omkring den fælles opbakning vi skal yde vores landshold. Vi kan ud fra vores følgere og de folk som liker/kommenterer vores opslag på Facebook at Mette kommer langt ud over klubbens medlemmer og lokalområdet.

SHK ønsker at værdsætte Mettes store arrangement og betydning for klubben med denne indstilling. Hun har om nogen gjort et godt og fortjenstfuldt stykke arbejde til gavn for håndboldsportens fremme i hele vores lokalområde.

Frede Jensens Mindepokal

På Kredsmødet i Salling Hallerne blev der som sædvane uddelt en hæder til en håndboldleder i Kreds 2.

I proportionerne står der blandt andet:

Pokalen tildeles til en person der gennem en årrække har udført  et godt og fortjenstfuldt stykke leder arbejde til gavn for håndboldsportens fremme i Jydsk Håndbold Forbund, Kreds 2.

Årets modtager er Erik Christensen fra Skive fh

Erik Christensen er den første person nogensinde, der er tildelt en af Kredsens hædersbevisninger for 2. gang.
Den nu 76 årige Skibonit, var den kun anden person der i 1990 fik tildelt Frede Jensens Mindepokal, som i øvrigt er opkaldt og stiftet af Kredsbestyrelsen, efter afdøde Kredsformand Frede Jensen i 1989.
Her mere end 30 år efter er Erik Christensen stadig aktiv i hans elskede klub. Erik startede i 1973 i håndboldmiljøet i Skive HK, som i 1981 blev til Skive fH efter en fusion af Skive fH og Skive KFUM.
Fra 1976 og indtil Erik fyldte 70 år i 2014, sad han i turneringsudvalget i Kreds 2, og netop alt omkring turneringsplanlægning, puljer, holdnumre, m.m. har altid fyldt meget og haft Eriks store interesse og hvor hans viden og kompetencer er enorme. Erik var én af fortalerne for den gennemgribende ombrydningsstruktur for år tilbage i ungdom- og seniorbredderækkerne. Særligt for ”udsatte” ungdomshold der ellers ville kunne gå en lang sæson i møde, da de enten kunne være over- eller undermatchet igennem hele efterår- og forårssæsonen.
Som det bl.a. i indstillingen fra klubben hedder, ” Erik Christensen er for os ”nye” i Skive fH et levende leksikon med en imponerende søgehistorik mht. foreningens historie indbygget, og en komplet fabelagtig sparringspartner for både direktion, administration og daglige trænere, der i lind strøm sender spørgsmål af alverdens karakter hans vej, for som Erik siger: ”jeg er ikke lige så skarp på alle de nye regelændringer som jeg var dengang i TU, men jeg kan altid undersøge med kredsen og vende retur til jer”.
I dag møder Erik trofast op på SfH-kontoret hver dag i et par timer, og er en fantastisk frivillig, når det kommer til stævneafvikling, kampplanlægning, holdtilmeldinger, stævneadministration og meget mere. Erik er endvidere tilknyttet som tidtager til klubbens 1. hold herre, og det er en kæmpe fornøjelse, at klubbens herre er tilbage i landets bedste række, HTH-ligaen, og at Erik også får denne store oplevelse med, at være den kompetente tidtager i den kommende sæson til hjemmekampene i INTERFJORD Arena.

Årets Håndboldforening

Aalestrup IF kåret som årets håndboldforening 

På årsmødet (Kredsgeneralforsamling) i Jydsk Håndbold Forbund, Kreds 2 afholdt i Salling Hallerne i Roslev, blev Aalestrup IF fortjent hyldet som Årets Håndboldforening.

Aalestrup IF blev valgt blandt flere gode kandidater, blandt de 60 foreninger i JHF, Kreds 2 og repræsentanter fra foreningen, modtog på Aars HKs vegne, det synlige bevis, et diplom og et net med håndbold rekvisitter.

I indstillingen fra klubben står der blandt andet:

Målsætningen for Aalestrup IF er at være en breddeklub med plads til alle – hos os skal det være sjovt at spille håndbold. Vi er en samlet idrætsforening med forskellige idrætsgrene - heriblandt håndbold, Beach-sommerhåndbold, fodbold, indefodbold, basketball og gymnastik - hvor vi appellerer til at benytte flere tilbud og derigennem har fokus på, at vores spillere aldrig må blive hånboldtrætte, men derimod skal glæde sig til opstarterne hvert år.

Arrangementer er en vigtig del af at spille håndbold i Aalestrup IF, hvor vi tilstræber 1-2 stævner pr. hold og meget gerne overnattende stævner som påske- og julecup. Sådanne stævner gør en masse for sammenhold og fællesskabsfølelse, som rækker langt videre end blot de dage, stævnet varer. Hvert år tilbydes for børn- og unge opstartsfest med friluftsbadning, juleafslutning, fastelavnsfest samt stor afslutningsfest med fællesspisning, lege-hoppeland i hallen samt medalje-og pokaloverrækkelser. Ligeledes er sammenholdet i fokus for seniorholdene, hvor opstartsfest, julefrokost samt sæsonafslutningsfest prioriteres og er særdeles vigtigt for at fastholde de mange seniorer.
Vi gør således i Aalestrup IF et stort og meget bevidst arbejde for at fastholde alle spillere samt rekruttere nye. Alle spillere skal mærke, at de gør en forskel, og hos os er alle spillere og alle positioner således vigtige og ikke mindst afgørende for, at holdet kan fungere. Vi har i tråd hermed – i et samarbejde mellem DHF, Aalestrup IF samt Aalestrup Skole - arbejdet med tiltag som Håndboldkaravanen, hvilket alene resulterede i 17 nye U6- og U7-spillere, og af dem spiller 12 stadig håndbold. På seniorplan er det meget vigtigt, at klubbens flagskib - vores seniorherrer, som flot har spillet sig tilbage i 2. div. - drives af ulønnede spillere, heraf største delen af ”egen avl”. Vi er lykkes med at trække mange unge hjem til moderklubben, efter at de har prøvet lykken i flere af vores naboklubber, som rangerer højere i ungdomsrækkerne, end vi gør Aalestrup IF. Vi er til sæson 2020 efter flere års fravær lykkes med at genetablere en dameseniorafdeling. Det er meget glædeligt, og absolut noget vi er stolte af, at vores unge piger i vores dameseniorhold nu også kan finde rollemodeller og hold at se op til.

Sportspolitisk har vi i Aalestrup IF et ønske om minimum ét hold i alle rækker både for piger og drenge, hvilket vi er godt på vej til at nå, om end det ikke er helt let i ”efterskoleårgangene”. Vi har imidlertid fået forholdsvis godt fat i også de ældste ungdomsårgange, således at de efter endt efterskoleophold igen finder lysten til at mødes med ”gamle” håndboldkammerater og spille håndbold. Alle udvalg arbejder desuden med ”DHF Knæk Kurven konceptet” med opgave- og holdkort til beskrivelse af opgaver iht. Årshjulet; et værktøj som også vores gymnastik- og fodboldafdeling – på fordring af håndboldafdelingen – efterfølgende har implementeret.


De uvurderlige frivillige udgør kernen i Aalestrup IF, hvor de 234 kontingentbetalende medlemmer trænes af 37 frivillige og ulønnede trænere; ildsjæle, der - med et gavekort til et par nye håndboldsko som løn - yder en fantastisk indsats, alene fordi de vil klubben, sammenholdet og håndboldspillet. Uden dem ingen idrætsforening. De tre udvalg: børn, ungdom og senior tegnes ligeledes af 14 meget engagerede frivillige, som drives af at gøre en forskel.

Aalestrup IF har i sæson 2020 mønstret 12 børnehold, 8 ungdomshold

Tidligere modtagere

Se tidligere modtagere

Vælg forbund

Luk
ANNONCE