Love
Del

Indstilling til JHF's bestyrelse

anfør dato for bestyrelsesmøde
navn på indstiller
udvalg eller andet
Ja eller nej - Hvis nej anfør baggrund
e-mail adresse
herunder sagsbehandling til dato
Ja eller nej - Hvis ja anfør hvem og hvilken konklusion
Ja eller nej - Hvis ja anfør hvilke
JHF / Kredse
Ja eller nej - Hvis ja anfør hvilke, hvis nej, beskriv hvad der har ligget til grunde for beregningerne
Ja eller nej - Hvis ja anfør hvilke supplerende oplysninger FU har indhentet
Tak for indsendte ansøgning

Vælg forbund

Luk
ANNONCE