Turneringer & Stævner
Del

Cookies

Vi bruger cookies til statistik og nogle indstillinger på hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores cookies her.

Ved at trykke "Ok,forstået!" giver du accept til vores brug af cookies.

Ok, forstået!

Karantænelister

Fra og med denne sæson vil karantænelisterne ikke blive offentliggjort på hjemmesiden. Karantæner vises nu i HåndOffice under Forening.

Alle karantæner tildelt i indeværende sæson vil blive vist. Ved hak i "Kun egne hold" bliver vist karantæner, der er tildelt foreningens/holdfællesskabets hold. Fjernes hak i "Kun egne hold" vises alle karantæner.

Karantæner offentliggøres hver torsdag kl. 14:00.

For yderligere oplysninger henvises til nedenstående uddrag fra Turneringsreglementet.

Uddrag fra Turneringsreglementet

§8.11 Hvis en dommer diskvalificerer en spiller eller en official for andet end en 3. gangs udvisning, skal han inden 48 timer (via HåndOffice) fremsende en indberetning, der alene tilgår den administrative turneringsledelse, der træffer afgørelse vedrørende de indberettede forhold efter nedenstående bestemmelser.

Indberetning for forseelse begået før kampen, i halvlegen eller efter kampen skal mundtligt meddeles den holdansvarlige.

§8.11.1 Såfremt en spiller eller en official under et privat stævne eller en træningskamp begår en forseelse, der i den løbende turnering skal indberettes jf. turneringsreglement for øvrige rækker, kan indberetning også i sådanne tilfælde ske til den administrative turneringsledelse for karantæneudmåling. **

§8.12 Såfremt en forening ønsker at udtale sig om en mod foreningen, dennes spillere eller ledere indgiven indberetning, skal denne udtalelse sendes til turneringsledelsen senest 48 timer efter kampens afvikling **

§8.13 Diskvalificerede spillere og officials samt spillere og officials, der er blevet indberettede for forseelser før, under eller efter kampen, kan fungere som spillere og/eller officials indtil karantænen er offentliggjort på det administrerende distriktsforbunds/regions hjemmeside.

§8.14 En spiller eller en official, der er blevet indberettet for en forseelse før, under eller efter kampen, kan idømmes karantæne. Såfremt det vurderes at forseelsen kan
give karantæne i 3 kampe, skal det administrerede forbund forinden der træffes karantæneafgørelse altid indhente en redegørelse fra den pågældende spillers/officials forening.

Der pålægges foreningen et administrationsgebyr iht. gebyrlisten på alle indberetninger på spillere og officials uanset om der idømmes karantænedage og/eller bøde.

Ordningen om administrationsgebyr gælder for alle indberettede officials samt for indberettede spillere, der har deltaget på hold fra U-17 eller højere rangerende aldersgrupper.

§8.15 a Spiller

1. Karantæne, der er idømt i forbindelse med en kamp i den løbende turnering, skal afvikles i den nærmeste følgende turneringskamp, på det hold, som spilleren sidst har deltaget på. Skifter spilleren forening i karantænetiden (tiden fra karantæneafgørelsen er trådt i kraft, indtil karantænen er afviklet), skal karantænen afvikles på den nye forenings øverst rangerende hold for spillerens årgang.

2. Karantæne ikendt i forbindelse med en turneringskamp afvikles i førstkommende turneringskamp(e) efter bekendtgørelse af karantænen. Karantæne ikendt i forbindelse
med en kamp i landspokalturneringen / øvrige pokalturneringer afvikles i førstkommende anmeldelsespligtige kamp efter bekendtgørelse af karantænen.

3. Spilleren må ikke deltage på andre hold i karantænetiden, bortset fra repræsentative hold.

4. Spilleren må i karantæneperioden ikke virke som official for det pågældende hold, ligesom denne heller ikke på nogen måde må have kontakt med holdet fra kampens
igangsætningsfløjt til kampens slutsignal.

5. En spiller, der er idømt en karantæne på to eller flere kampe, må i karantænetiden ikke anvendes som spiller, official eller dommer i nogen kamp, uanset for hvilken forseelse og i hvilken funktion karantænen er erhvervet.

6. Overtrædelse af herværende stk. 2, 3, 4 og 5 vil medføre yderligere karantæne.

7. En karantæne kan aldrig benyttes til frigørende oversidning for deltagelse på lavere rangerende hold.

§8.15 b Official

1. Karantæne skal afvikles i de(n) nærmest følgende kampe, på det hold, hvor den karantæneudløsende forseelse er begået. Skifter official forening i karantænetiden (tiden
fra karantæneafgørelsen er trådt i kraft, indtil karantænen er afviklet), skal karantænen afvikles i den nye forening.

2. Karantæne ikendt i forbindelse med en turneringskamp afvikles i førstkommende turneringskamp(e) efter bekendtgørelse af karantænen. Karantæne ikendt i forbindelse
med en kamp i landspokalturneringen / øvrige pokalturneringer afvikles i førstkommende anmeldelsespligtige kamp efter bekendtgørelse af karantænen.

3. En official må i karantæneperioden ikke virke som official for andre hold uagtet tilhørsforhold.

4. En karantæneramt official må i karantænetiden ikke virke som spiller for det pågældende hold, ligesom denne heller ikke må have kontakt med holdet fra kampens
igangsætningsfløjt til kampens slutsignal.

5. En official, der er idømt en karantæne på to eller flere kampe, må i karantænetiden ikke anvendes som spiller, official eller dommer i nogen kamp, uanset for hvilken forseelse og i hvilken funktion karantænen er erhvervet.

6. Overtrædelse af herværende stk. 2, 3, 4 og 5 vil medføre yderligere karantæne.

7. Anvendelse af ulovlig official på samme hold under samme turnering, kan i gentagelsestilfælde medføre udelukkelse af holdet fra turneringen.

 

Vælg forbund

Luk