Priser og vindere
Del

Persondatabeskyttelse i forbindelse med Hverdagens Håndboldhelt indstilling

PERSONDATABESKYTTELSE I FORBINDELSE MED HÅNDBOLDENS HVERDAGSHELT

September 2022

 

I forbindelse med konkurrencen Håndboldens Hverdagshelt behandler DHF personoplysninger om de personer, som indstiller frivillige i håndboldforeninger til prisen (”indstillere”), og om de frivillige, som indstilles (”frivillige”).

Denne information har til formål at opfylde DHF’ oplysningspligt i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Dataansvarlig og kontaktinformationer:

Dansk Håndbold Forbund

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 13

2605 Brøndby

CVR-nr. 48 91 90 14

Kontaktperson: Janne Kolling - jkn@dhf.dk

 

Vi behandler følgende personoplysninger

Vi registrerer følgende personoplysninger om dig som indstiller:

  • Navn og kontaktoplysninger (telefonnummer, e-mail)
  • Indstilling (skriftlig eller i form af video)

Vi registrerer følgende personoplysninger om dig som frivillig:

  • Navn og kontaktoplysninger (e-mail)
  • Forening
  • Indstilling (skriftlig eller i form af video)

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Kontaktoplysninger og oplysninger i indstillingen bruges af DHF til at gennemføre konkurrencen om Håndboldens Hverdagshelt. Som led i konkurrencen udvælges fem frivillige af en jury og disse fem frivillige modtager alle en præmie til dem og til vinderen også deres forening. 

DHF og AutoPartner bruger udvalgte indstillinger (skriftlige såvel som videoer) på de sociale medier med henblik på at promovere konkurrencen om at blive Håndboldens Hverdagshelt og fremhæve de frivillige, som er indstillet til en pris.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger følger af interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen af oplysninger om dig som indstiller, er vores interesse i at kunne kontakte indstilleren i den periode, konkurrencen løber. De legitime interesser, der begrunder behandlingen af oplysninger om dig som frivillig, er vores interesse i at gennemføre konkurrencen om Håndboldens Hverdagshelt, hvor du er indstillet til en pris af personer, som mener du har gjort et stort stykke arbejde som frivillig i din forening.

Retsgrundlaget for brug af personoplysninger om dig i forbindelse med brug af indstillingerne (skriftlige såvel som videoer) på de sociale medier, er dit samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (a).

Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke til at DHF og AutoPartner må bruge din indstilling i forbindelse med promovering af konkurrencen. Bemærk at tilbagekaldelse af dit samtykke kun gælder fremadrettet og ikke brugen frem til tilbagekaldelsestidspunktet.

Vi gør opmærksom på, at hverken DHF eller AutoPartner kan kontrollere en eventuel deling af indstillingen fra de sociale medier.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysninger om dig som indstiller, indsamles når du indsender din indstilling til DHF.

Oplysninger om dig som frivillig indsamles fra den person, som har nomineret dig til prisen.

 

Videregivelse af dine personoplysninger til tredjepart

DHF videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart, bortset fra AutoPartner, der som sponsor af konkurrencen får adgang til udvalgte indstillinger samt oplysninger om de frivillige.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i et it-system hos DHF.

Kontaktoplysninger om dig som indstiller slettes senest den 1. april 2023, hvor konkurrencen er afviklet. Selve indstillingen slettes sammen med oplysningerne om den frivillige, du har indstillet.

Oplysninger om de frivillige slettes ligeledes senest den 1. april 2023, bortset fra oplysninger om de fem frivillige, som er udvalgt af en jury. Oplysninger om disse slettes senest to år efter konkurrencens afvikling.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via kontaktoplysningerne ovenfor.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til at tilbagekalde dit samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke.

 

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vælg forbund

Luk