Vejen frem
Del

Vejen frem

OBS: Dansk Håndbold Forbund er pt. i gang med udarbejdelse af en ny talentstrategi, som vil dække både drenge- og pigesiden. Nedenstående og de tilhørende undersider er derfor ikke helt opdaterede.

 

I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden og for såvel Damer som Herrer.

Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Dette resultat er skabt gennem mange års hårdt arbejde i såvel klubber, kredse/distrikter og i DHF. Et samarbejde, der har gennemgået en positiv udvikling til gavn for den enkelte spiller. Der er gennem årene blevet rettet til og lavet forandringer, og vi glæder os over, at samarbejdet mellem spiller, klub og DHF hele tiden bliver bedre og bedre.

Det er jo altid svært at spå om fremtiden, men vi vil dog prøve at komme med vores bud på væsentlige områder i forhold til at udvikle spillere til klubberne og DHF’s A-landshold de kommende år.

Spillertyper:

Håndbold er et meget sammensat og kompliceret spil, der kræver mange forskellige spillertyper. Især på landsholdsniveau, hvor man over få dage til et mesterskab spiller mod mange forskellige spillestile. Det er vigtigt, at vi har det for øje i vores rekruttering af spillere både i klub- og landsholdsregi.

Vi skal i vores udvikling af spillerne inddrage mange elementer, så man kan udvikle forskellige typer på de forskellige positioner. Men der er ingen tvivl om, at fremtidens håndboldspiller skal være ekstremt veltrænet, og i vores rekruttering skal vi se meget på det fysiske potentiale hos den enkelte spiller.  

Vi skal som trænere blive endnu bedre til at udvikle ”ledere” og ”vindere”. Ledere, som kan tage styringen, når tingene spidser til, og kan hjælpe holdet med at træffe de korrekte beslutninger under pres. Vindere, som er i stand til selv at afgøre kampene.

I dette arbejde skal vi være opmærksomme på, at ikke alle spillere udvikler sig i samme hastighed eller på samme måde. Nogle spillere er hurtigt udviklet, andre kommer i trin, og endelig kommer nogle meget sent i deres håndboldkarriere. Det er vigtigt, at vi ikke på et for tidligt tidspunkt afskriver de spillere der har ”talent”, men ikke p.t. er de bedste. Vi skal tro på dem og fortsætte udviklingsarbejdet med dem, så de får mulighed for at blomstre senere. Vi skal på alle niveauer se på muligheder og udviklingspotentiale i spillerne, og vi skal forsøge at se ud i fremtiden.

At se ud i fremtiden kan som bekendt være meget svært, og når man forsøger, så kan det ikke undgås, at man engang imellem ser forkert og begår fejl. Et område i talent-scoutingen, hvor man med en vis sikkerhed kan se ud i fremtiden, er, hvorvidt en spiller vil det eller ej. Hvordan er håndtrykket første gang man hilser på vedkommende? Hvordan er blikket, hvordan ser træningsdagbogen ud, og hvad udstråler spilleren under kamp og træning?

For at sikre fremtiden for dansk håndbold er det vigtigt, at vi finder den type spiller, og at vi giver plads og rum til deres udvikling. Vi har brug for spillere, der vil vinde. Spillere, der vil træne. Spillere, der vil gøre noget selv for at blive bedre. Spillere, der vil udfordre den direkte modstander. Spilleren er måske ikke den bedste lige nu, men der er en sandsynlighed for, at hun bliver det på sigt.

Vi skal selvfølgelig også arbejde med og udvikle den unge spiller, der kan alt med en bold. Hun er en vigtig spiller, fordi det mange gange er hende, der gør håndbolden seværdig. Er hun så samtidigt en type, der vil, så har vi en spiller med mulighed for at gå hele vejen. Hvis hun ”kun” kan alt med en bold, men ikke rigtigt vil det, og det samtidigt kommer til udtryk i træningsindsatsen, så er vi ved at miste et talent, og det er bare et spørgsmål om tid, før den spiller, der vil det 110 %, overhaler hende. Her bliver vores opgave som træner så i samarbejde med spilleren at motivere hende til at yde det, der skal til, og også gerne lidt ekstra. Kan vi det, så får vi en virkelig topspiller, der kan løfte spillet op på et meget højt niveau.

 

1: Kan/Vil

 

2: Kan ikke/Vil

 

3: Kan/Vil ikke

 

4:Kan ikke/Vil ikke

De 4 ruder illustrerer de forskellige situationer, som de unge spilere kan befinde sig i pga. den tidligere nævnte forskel på hastigheden i udviklingen.

Spillere i felt 1 er alle træners drøm. Vi ser dem uge efter uge, hvor de gør sig positivt bemærket både til træning og i kamp. Det er meget vigtige spillere for fremtiden, og spillere vi skal motivere gennem udfordringer både fysisk, mentalt og spillemæssigt. Spillere, der befinder sig i felt 4, hygger sig der, hvor de er, og de har det godt med det. Dem skal vi ud fra et elitesynspunkt ikke bruge tid på. Det er derimod spillere i felt 2 og 3, som vi skal bruge nogle ekstra kræfter, tid og tålmodighed på. Er de i felt 2, handler det om, at vi prøver at give dem de kompetencer, som de mangler, det kunne være fysisk, mentalt, koordinationsmæssigt, teknisk med mere. Er de i felt 3, bliver det som nævnt ovenfor vores opgave at motivere spilleren.

Planlægning:

For at give de unge spillere gode betingelser for at lykkes, er det vigtigt med en god planlægning. Den gode planlægning giver mental styrke, overskud og motivation.

At kunne planlægge, skal selvfølgelig læres og helst så tidligt som muligt. Der er mange elementer, der kan indgå i en sådan planlægning, og nedenstående illustration viser nogle af disse. Planlægning er meget individuel, det kan være et stort puslespil, og det er vigtigt, at der tages udgangspunkt i den enkelte spiller, for at talentet kan trives.

Der skal være overensstemmelse med de forskellige arenaer, som talentet befinder sig i, og der skal være overskud og tid til alle arenaer. Mangler vi en, vil det skabe ubalance, og dermed influere på de andre og gå ud over præstationen.

På den lange bane er det absolut nødvendigt, at den gode planlægning udføres således, at der laves planer for områder som:

  • Restitution
  • Kost og ernæring
  • Fysisk træning
  • Teknisk og taktisk træning
  • Mentaltræning

Disse områder er nødvendige faktorer at have med, da de ellers vil blive en hæmmende faktor for den langsigtede udvikling. Er der ikke tid til at restituere, fysisk & mentalt, går det ud over den mentale balance. Lyst og motivation falder, og risikoen for skader øges kraftigt. Den fysiske træning er nødvendig for at kunne holde til at træne meget, da al træning er nedbrydning af kroppen. Jo bedre form jo mindre belastning og dermed hurtigere restitution. Fysisk træning er også vigtig i forhold til at kunne udføre taktiske og tekniske elementer i spillet. En god fysisk basis er også afgørende for at undgå skader. Kosten er afgørende for effekten af den fysiske træning, samt kroppens mulighed for at kunne ”bygge sig op igen”. Teknisk og taktisk træning skal skabe grundlæg for at kunne spille spillet på et højt niveau. Mentaltræningen skal danne basis for at være bedst, når det gælder.

Vi forsøger at givespillere i DHF’s talentsystem det gode eksempel, der hedder 1:1 – forstået således, at har du 3 håndboldpas, har du også 3 fysiske pas. Har du 4 håndbold pas, har du 4 fysiske pas osv. 

Motivation:

For at holde hele vejen fra talent til stjerne og ikke falde fra på vejen, kræves der en høj grad af selvmotivation.

Derudover er det vigtigt, at miljøet er med til at stimulere denne motivation ved at opstille mål og udfordre talentet gennem processen. Spilleren skal udfordres gennem træningen i såvel teknik, taktik som fysik og vises, hvad der skal arbejdes med for at komme til næste niveau. Dette kan f.eks. gøres ved at træne med spillere på et højere niveau i løbet af ugen. Det er vigtigt, at man sammen med spillerne arbejder med at formulere målsætninger, men lige så vigtigt er det, at når et mål nås, så gives der gives tid til, at spilleren nyder det, inden der laves nye mål.

Gør projektet til spillerens eget projekt, så det er den indre lyst, der er drivkraften.

Derfor skal miljøet være Sjovt – Seriøst – Udviklende, for at motivationen kan bevares.

Alle vi aktører rundt om talentet, skal virke som støtter, og vi skal sørge for, at de nødvendige ressourcer er til rådighed og vejlede gennem hele processen

Kompetencer.

Vi vil give vores bud på nogle af de vigtigste kompetencer for spillerne på de enkelte pladser. Der vil selvfølgelig være andre, som kan være vigtige at udvikle, men disse har høj prioritet:

 

Fløjspiller:

¤ Kontra og returløb.

¤ Sammen med back og streg at vinde 1 mod 1 og 2 mod 2 zoner både i forsvar og angreb.

¤ Spilforståelse både i forsvar og angreb (samtaler, træning, se kampe og video)

¤ Skabe overtal via afleveringer, løb og finter.

¤ Spillet indad i banen (overgang, skud og spilforståelse).

¤ Grundskud.

¤ Bolderobring.

¤ Gerne en forsvarsposition inde i banen.


Bagspiller:

¤ Kontra og returløb

¤ Sammen med fløj og streg at vinde 1 mod 1 og 2 mod 2 zoner både i forsvar og angreb

¤ Spilforståelse både i forsvar og angreb (samtaler, træning, se kampe og video)

¤ Skabe overtal via afleveringer, løb og finter

¤ Stående skud

¤ Hopskud på1. skridt

¤ Finter

¤ Krydsspil

 

Stregspiller:

¤ Kontra og returløb

¤ Sammen med back og fløj at vinde 1 mod 1 og 2 mod 2 zoner i både forsvar og angreb

¤ Spilforståelse både i forsvar og angreb (samtaler, træning, se kampe og video)

¤ Skabe overtal via afleveringer, screeningsspil og bevægelse

¤ Rotation med en forsvarsspiller på ryggen

¤ Gribe med 1. hånd - både højre og venstre - højt og lavt

¤ Afsæt opad og til siden

 

Målvogter:

¤ Spilforståelse                  
- hvem afslutter hvordan og hvornår?
- igangsætning af spillet kort eller langt og til hvem?

¤ Stå efter parader

¤ Bolden tæt på efter redning

¤ Angribe på bolden ved skud indover

¤ Hurtig fat i bolden og igangsætning

 

I det kollektive spil opfordrer vi til:

¤ Flere forsvarsformationer og meget gerne i samme kamp

¤ Angrebsspil med udgangspunkt i det individuelle i 1 mod 1 og 2 mod 2 zoner

 

Dette materiale er efterfulgt af en række træningsøvelser på DHF’s hjemmeside der fremadrettet vil blive brugt i DHF’s talentsystem på pigesiden. Disse øvelser skal selvfølgelig tilpasses den enkelte spiller. Bliver de det, så er det øvelser, der kan være med til at give spillerne nogle af de kompetencer, hun har brug for i fremtidens håndbold.

Vi håber, at disse øvelser også vil blive en integreret del af træningen i klub og kreds/distriktsregi.

Der kan med fordel også søges inspiration i hæftet Aldersrelateret Træning, som er udgivet af DHF og Team Danmark i fællesskab.

Klubskifter:

Vi anbefaler, at spillerne bliver i samme klub så længe som muligt. Vel at mærke så længe klubben kan stille de nødvendige ressourcer til rådighed, og sørge for et træningsmiljø, der har udgangspunkt i, at det skal være sjovt, seriøst og udviklende.

4 punkter, som den enkelte spiller/træner/forældre med fordel kan inddrage i overvejelser om klubvalg:

Sundhedssektor

 - Er der adgang til faglig rådgivning/behandling i forbindelse med skader og genoptræning?

Styrketræning

 - Er der adgang til styrketræningsfaciliteter 2-3 gange om ugen. Er der vejledning i

 styrketræning, kropsstammetræning og skadesforebyggende træning?

Løbetræning

 - Er der løbetræning i forbindelse med træning, og er der vejledning i kredsløbstræning?

Matchning.

 - Er det muligt at blive udfordret på et højt niveau flere gange om ugen?

 

Som afslutning vil vi gerne understrege, at alle i hele håndbold-Danmark altid er meget velkomne til både talenttræning og landsholdssamlinger. I er selvfølgelig også altid meget velkomne til at kontakte de talentansvarlige og U-landstrænerne.

 

Med sportslig hilsen

DHF` talentsystem på pigesiden

Vælg forbund

Luk
ANNONCE