Nyheder og presse
Del

Boldspil styrker børns knogler, muskelstyrke og balance

 
Hvor meget betyder bevægelse i skolen? Og kan særlige former for motion løfte børns fysiske tilstand? Det giver et forskningsprojekt fra 2016 svaret på.
Peter Krustrup

Hvilke effekter er set i forbindelse med projektet?

Forskerne har set markante, bredspektrede effekter på kondition, muskelstyrke og knogletæthed, som ligger en god grund for knoglesundheden resten af livet. På kort sigt kommer børnene i markant bedre fysisk form og i det lange perspektive virker træningen som en effektiv forebyggende på livsstilssygdomme som hjertekarsygdomme, diabetes 2 og knogleskørhed.

”Der var den ekstra finesse, at da vi undersøgte børnenes bevægelsesglæde og sammenhold, så blev det fastholdt højt blandt de boldspillende, mens der var faldende værdier hen over skoleåret for de individuelle aktiviteter,” påpeger professoren.

Samlet set viste studiet, at boldspil virker positivt på sundhedsprofil og fysisk form, virker motiverende og giver høj involveringsgrad – også på den lange bane. Samtidig giver det ifølge forskningsresultaterne god mening at relancere de kendte boldspil i forhold til skolereformen, men på en måde, der adskiller sig fra de ’færdige’ spil (eksempelvis 7-mod-7 i håndbold og 11-mod-11 i fodbold). Færre spillere er ifølge studiet det, der giver den største effekt i skoleregi.

”Studiets resultater er blevet indskrevet i et konsensus-statement fra 22 internationale topforskere, så det bliver taget alvorligt i de videnskabelige kredse. Udover arbejdet med konsensuskonferencen i Snekkersten i april 2016, har vi været meget aktive med forskningskommunikationen, hvor vi har formidlet den nye viden over for blandt andet DIF, DGI, DBU og DHF, og har holdt foredrag for både lærere og ledere på mere end 200 skoler. Der er nu behov for at indlede et samarbejde med de store aktører på området for at få bredt FIT FIRST ud. FIFA 11 for Health er allerede på cirka 200 skoler, mens der ikke er en national udbredelse af FIT FIRST endnu. Modellen med tre ugentlige 40 minutters boldspil egner sig rigtig godt til Åben Skole-konceptet, og vi tænker, at det er en model, der kan vinde stor udbredelse,” slutter professor Peter Krustrup.

FIT FIRST projektet er gennemført som en del af Malte Nejst Larsens PHD-afhandling på Københavns Universitet. Man kan kontakte Malte, som nu er post doc på Syddansk Universitet, hvis man vil have mere info om projektet, udbredelsen, og hvordan man eventuelt selv kan arbejde med det. Mail: mnlarsen@health.sdu.dk.


Faktaboks
Studiet af FIT FIRST-konceptet viste, at:

  • Knogletætheden for benene og kroppen som helhed steg henholdsvis 44 % og 46 % mere for boldspilsgruppen end for kontrolgruppen, mens knogletætheden hos cirkeltræningsgruppen steg henholdsvis 39 % og 17 % mere end hos kontrolgruppen. Stigningen i knogletæthed for benene var signifikant større i boldspilsgruppen i forhold til cirkeltræningsgruppen.
  • Knogletætheden i benene steg således 7,0 % i boldspilsgruppen, 5,6 % i cirkeltræningsgruppen og 4,0% i kontrolgruppen, mens knogletætheden i kroppen som helhed steg 3,0 %, 2,9 % og 2,1 % i de tre grupper.
  • Muskelstyrke målt ved stående længdespring steg 10 % for både boldspils- og cirkeltræningsgruppen, mens der ikke var ændringer hos kontrolgruppen.
  • Balancen blev forbedret 13 % i boldspilsgruppen og 19 % i cirkeltræningsgruppen, mens der ikke var ændringer hos kontrolgruppen.Denne artikel er tagget med følgende interesseområder:

Læs flere spændende artikler

Vælg forbund

Luk
ANNONCE