Nyheder og presse
Del

Dalum Hjallese Håndbold knækker kurven

Tekst: Frederik G. Schmidt Foto: DHF/DHG

Flere års strategisk rekrutteringsarbejde, et stærkt værdisæt og uddelegering af ansvar er blot nogle af de parametre, der har betydet, at medlemstallet igen blomstrer i fuldt flor hos den fynske håndboldklub.

Der er i de sidste par år blevet lagt mærke til en helt bestemt håndboldklub fra Odense. Klubben er nemlig gået forrest og har taget stort ansvar på skulderne i kampen om at knække kurven. Et ansvar der i denne sæson er blevet hædret med priserne ’Årets Håndboldklub på Fyn’ og ’Årets Håndboldforening 2016’.

”Vi er meget stolte over prisen som ’Årets Håndboldforening 2016’. Det er først og fremmest et kæmpe stort skulderklap til alle de frivillige, som yder et fantastisk stykke arbejde. Det er også vigtigt at fortælle, at der ligger mange års arbejde bag de resultater, vi nu kan nyde godt af. Det har krævet en total omstrukturering af, hvordan vi for år tilbage gjorde tingene mht. økonomi, rekruttering, fritidstilbud, uddannelse m.m. Vi syntes selv, at vi er lykkedes med meget af det, vi har sat os for. Specielt det at fagpersoner nu giver os denne hæder, betyder, at vi måske har fat i den lange ende,” siger bestyrelsesformand i DHG, Pernille Stærke.

Klare værdier har gjort DHG bedst der, hvor det er svært
Buddene og indstillingerne var mange, da prisen som ’Årets Håndboldforening 2016’ skulle findes. Da alt kom til alt, var der dog ikke den helt store tvivl. DHG’s arbejde fortjente at blive belønnet og hædret.

”Igen i år var der mange kvalificerede bud, hvilket glæder mig. Klubberne og foreningerne yder en stor indsats, og det kan virkelig ses i de mange succeshistorier, vi hører om. Da det kom til selve afgørelsen, var der flere ting, der gjorde udfaldet. DHG har først og fremmest formået at knække kurven, og de har knækket den ved aldersgrupper, hvor det ikke er så nemt. De har taget ansvar og har formået at samle en stor gruppe breddespillere op og fået dem integreret i klubben. De er skarpe på deres idéer, de ved hvad de vil og har måske vigtigst af alt skabt et solidt værdisæt omkring deres klub – et værdisæt de ovenikøbet uddanner i. Sidst men ikke mindst har de haft modet til at skævtænke og udvikle atypiske tilbud til foreningens medlemmer,” siger Formand for DHF’s bredde- og udviklingsudvalg, Sigurd Skovborg.

Netop det klare værdisæt har betydet og betyder meget for den succes, som klubben oplever. For fem år siden lavede klubben deres egen ’Blå Bog’. Denne bog fungerer som manual og er blevet et billede på DHG’s DNA.

”Vores ’Blå Bog’ beskriver helt præcist, hvordan vi gerne vil være som klub, og hvad vi stræber efter. Her står det sort på hvidt, hvordan vi er bygget op, hvad vores mål og visioner er, hvordan vi opfører os på og uden for banen, hvilke punkter vores udvalg arbejder med og meget mere. Det har ikke kun givet nogle klare signaler til vores omverden, men vi er i den grad også blevet klogere på os selv, og hvad vi gerne vil opnå,” siger bestyrelsesmedlem og projektleder for fastholdelse og rekruttering af unge, Julie Holst Junker.


Kurven er blevet knækket

Det er ikke nogen hemmelighed, at medlemstallet i visse årgange er faldet de sidste par år. Specielt aldersgruppen 16-25 år har lidt. Den tendens har man i DHG i høj grad formået at vende. Det skyldes ifølge Julie Juncker, at man har været god til at lytte og har turdet at give ansvar fra sig.

”For at kunne tiltrække og fastholde unge medlemmer har vi været nødt til at sætte os ind i, hvad der har gjort, at de er faldet fra. Dertil har det været vigtigt at spørge, hvad de har savnet og dernæst lytte til deres respons. Her er det tydeligt, at den enkelte persons disponible tid er blevet mindre. Derfor tilbyder vi en form for flex-træning med én fast træning om ugen, og derefter er det frivilligt, hvilke andre dage man kan træne. Det fjerner den dårlige samvittighed ved ikke at skulle møde op hver gang og samtidig opfylde målgruppens efterspørgsel på fysisk aktivitet, social aktivitet og opbygning af de gode relationer,” siger Julie Holst Junker.

En anden vigtig del har været at booste de unge med selvtillid og give dem ansvar i deres funktioner i klubben. For DHG har det ikke kun handlet om at erhverve nye spillere, for klubben er også vokset helt enormt i antallet af ungdomstrænere og unge dommere. Dette skyldes, at man fra klubbens side har vist tiltro til de unges arbejde samtidig med, at man har beskyttet dem via bl.a. en mentorordning.

”Unge mennesker i alderen fra 14-18 år er ofte vante til at skulle være i lærlingerollen. Har oplever man aldrig helt at få tildelt et vigtigt ansvar. Vi har forsøgt at give dem det ansvar, der gør det sjovt at træne andre unge eller dømme kampe. Dernæst er de ’beskyttet’ af en mere erfaren voksen træner eller dommer, som kan træde ind ved diskussioner omkring spillet. Denne mentor sparer den 15-årige for at skulle tage kampen op med en sur forælder, og vedkommende kan dermed koncentrere sig om sin dommer- eller trænergerning. Sidst men ikke mindst har vi gjort et stort arbejde i at sammensætte de unge i par. En ung træner eller dommer har fået muligheden for at arbejde sammen med en jævnaldrende, og det har givet noget ekstra i form af gode kammeratskaber og nye relationer uden for banen,” siger Julie Holst Junker.


Nytænker tilbud

I kampen om at tiltrække bestemte målgrupper har DHG forsøgt at skævtænke deres foreningstilbud. Det har betydet en helt ny gren af tilbud og aktiviteter. Klubben er begyndt at tilbyde tider til ’E-gamere’, som kan mødes i klubben og spille computer mod hinanden.

”Vi forsøger at tilbyde, hvad der bliver efterspurgt og som en forening, kan vi bidrage med at danne de sociale rammer for målgrupperne. Det kunne lige så vel være volleyball, tennis eller fodbold vi tilbyder sammen med E-sport. Vores største udfordring er at få haltid nok - ikke mindst haller, hvor der må spilles med harpiks. Med E-gamerne tænker vi, at vi kan udfordrer træningstiderne, og måden hvorpå man mødes i vores klub. Vi håber også, at vi med en helt ny dimension til vores adfærdskodeks kan sættes fokus på og minimere den digitale mobning, og måden hvorpå vi snakker til hinanden på nettet. Jeg tror, det er vigtigt hele tiden at tænke i produktudvikling og lytte til sin omverden. Så længe vi står fast ved vores værdier, så tror jeg, vi kan forsætte vores positive opblomstring,” siger Pernille Stærke.

Hør flere reaktioner fra Pernille Stærke og Julie Holst Junker i videoen her:

Fakta:
- DHG har opnået et medlemstal på 521 medlemmer – heraf er ca. 100 i alderen fra 18-25 år. 70 spiller i DHG’s lokale miljø – 35 i klubbens talentcenter HC Odense.
- Klubben er gået fra 25 til 50 ungdomstrænere over de sidste tre sæsoner – væksten består primært af egne U-14-ung-senior spillere (under 27 år), som er blevet trænere.
- DHG uddannede i 2015 ti unge ledere gennem klubbens eget interne lederakademi
- DHG har oplevet en stigning på 15 medlemmer til klubbens forskellige udvalg.
- De ti deltagere blev efter lederakademiet integreret i fem af klubbens forskellige udvalg.
- Der er nu 15 nye unge ledere i alderen 18-27 år integreret i klubbens udvalg.

Denne artikel er tagget med følgende interesseområder:

Læs flere spændende artikler

Vælg forbund

Luk