Nyheder og presse
Del

Foreningsnetværk i JHF Kreds 6

Af: Finn T. Jensen. Foto: Jan Christensen

JHF Kreds 6 godt i gang med Foreningsnetværk
Alle kommuner i JHF’s kreds 6 har etableret kommunale håndboldnetværk – og der er valgt forskellige arbejdsmetoder.

”I JHF Kreds 6 har vi arbejdet målrettet på at etablere et Kommunalt Håndboldnetværk i alle kredsens kommuner. Det er faktisk lykkedes, og selv om vi endnu ikke kan pege på helt konkrete resultater af arbejdet, kan vi konstatere, at vi er i dialog. Og det må alt andet lige være den første forudsætning for at få indflydelse.”

DHF-konsulent Claus Rosenbom-Jessen kan som den første melde pladen fuld, når det gælder implementering af de foreningsnetværk, der søges oprettet landsdækkende. Og den erfarne tovholder på DHF’s håndboldskoler fremhæver især to kommuner, der for alvor har taget handsken op.

”Netværksgrupperne i Hedensted og Billund er i mine øjne længst fremme på nuværende tidspunkt. De er på hver sin måde godt i gang med at indgå i et frugtbart samarbejde med deres respektive kommuner og det er interessant at se, at det lader sig gøre med en meget forskellig tilgang til opgaven.”

I Hedensted har klubberne valgt samme fremgangsmåde, som man kender fra fodboldens Formandsklubber, hvilket vil sige, at man efter at have etableret sig har indbudt relevante politikere til at deltage i netværksmøderne.

”Man har haft to udvalgsformænd med til et møde – og det kom der en fin dialog ud af. Og i november måned kommer den kommunale kultur- og fritidskonsulent forbi. Så samarbejdet med kommunen foregår på såvel det politiske som det administrative plan,” siger Claus Rosenbom-Jessen og peger på Billund som et eksempel på en mere ”lobby-agtig” tilgang til tingene.

”Her har man på et møde med kommunen forelagt nogle helt konkrete problemstillinger i forhold til tilskudsregler og egenbetaling og ad den vej fået myndighederne til at re-tænke hele den model, man har anvendt hidtil. Et arbejde, der gerne skulle udmønte sig i et kommunalt udspil til ændrede grundvilkår for kommunens foreninger.”

Følgende af Danmarks 98 kommuner har etablerede Kommunale Håndboldnetværk (medio september 2015):
Aabenraa, Billund, Bornholm, Fredericia, Guldborgsund/Lolland, Hedensted, Horsens, Ikast/Brande, Kolding, Morsø, Næstved, Silkeborg, Skanderborg, Slagelse, Sønderborg, Vejle samt Københavns Kommune, der arbejder under projekt ”Håndbolden tilbage til København”.

Baggrund
Administrativt er Danmark opdelt i 98 kommuner med Aarhus Kommune (323.477 indb.) som den største uden for København – og Læsø Kommune (1807 indb.) som den mindste. Disse kommuner er inddelt i fem regioner: Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden.
Håndboldmæssigt er Danmark opdelt i tre regioner (JHF, FHF og HRØ) og desuden er JHF opdelt i otte kredse. Hver kreds har sin konsulent, FHF har en og HRØ har tre, hvilket giver 12 konsulenter på landsplan.

Er DIN KLUB også parat til at samarbejde med de øvrige foreninger i din kommune om emner af politisk og administrativ karakter? Kontakt din regionale DHF-konsulent, eller ring og få en snak med projektleder Lars Brønserud på 6325 7168.

Læs mere on Foreningsnetværk - next step i Knæk Kurven

Denne artikel er tagget med følgende interesseområder:

Læs flere spændende artikler

Vælg forbund

Luk