Nyheder og presse
Del

Foreningssamarbejde styrker håndboldklubben HK Star

Af: Alexander Elverlund

Håndboldforeninger over hele landet kan få glæde af at gå i samarbejde med foreninger inden for alle mulige sportsgrene i deres lokalområde til gavn for medlemsudviklingen.

I Aalborg Øst er 11 foreninger inden for fodbold, løb, fitness, de uniformerede korps, amerikansk fodbold, floorball, cheer leading og håndbold gået i et samarbejde til gavn for området og foreningslivet.
Formålet med dette samarbejde er at få alle børn og unge i Aalborg Øst til at deltage i mindst en foreningsaktivitet.

Samarbejdet går under navnet ’Foreningssamarbejdet 9220’ og har med støtte fra Det Obelske Familiefond, TrygFonden og Spar Nord Fonden ansat en fælles koordinator, hvis primære opgaver er at koordinere samarbejdet mellem skoler og foreninger i Aalborg Øst samt understøtte den generelle foreningsudvikling blandt medlemmerne.

Håndboldklubben HK Star er blandt de 11 foreninger, der deltager i samarbejdet, og samarbejdet kan allerede mærkes på halgulvet i Tornhøj Idrætscenter, hvor klubben næsten har fordoblet antallet af U12-spillere fra 10 til 18, og deres U16-hold har fået fem nye spillere ind alene i januar måned, og 8 drenge i alderen 14- 16 år har lige spurgt klubben, om de vil lave et hold til dem.

Tornhøjhallen
De øvrige klubber i foreningssamarbejdet, som benytter Tornhøjhallen, har også kunnet mærke stor medlemsfremgang.

I Tornhøjhallen skal fem af foreningerne, HK Star (håndbold), KB 81(fodbold), Flyers (floorball), Road Runners (løbeklub) og Fitness i samarbejde fordele haltiderne mellem klubberne. Da hallen for nogle år siden gennemgik en stor renovering, dannede ovennævnte klubber et repræsentantskab, i daglig tale TSM (Tornhøj Sport og Motion), og en del af aftalen med kommunen er, at de samarbejder om fordelingen af bookingønsker og samtidig selv tjener penge til afholdelse af nogle udgifterne i hallen.

Foruden repræsentantskabets arbejde med at fordele haltider mm. har man i det samlede ’Foreningssamarbejdet 9220’ besluttet at søge midler til en samlende medarbejder på tværs af de 11 foreninger i samarbejdet.

”Vi er gået sammen i foreningerne og har sendt en masse fondsansøgninger ud, som har resulteret i midler til en ansat, der står for samarbejdet med de tre skoler, vi har i området. Han strukturerer nu samarbejdet med skoler og laver forløb for elever på alle klassetrin fra 0.-9. klasse. Det har givet fornyet interesse for håndbold og givet mange flere nye spillere i klubberne,” siger formand i HK Star, Lene Melgaard.


Mangeårig fortid i foreningslivet
Den nye fælles koordinator har en fortid i foreningslivet, hvor han har været en toneangivende figur i floorball-miljøet i Aalborg gennem 15-17 år som både bestyrelsesformand, træner og dommer. Den erfaring han har fået med at bygge bro mellem foreninger, der ikke nødvendigvis har samme agenda, er uvurderlig, når det kommer til at få foreninger fra vidt forskellige sportsgrene til at arbejde sammen og skabe synergi.

”Jeg har siddet med samarbejdet mellem to floorball-klubber i Aalborg, og der er altså blevet slugt nogle kameler. De klubber konkurrerede for eksempel på medlemmer og gik på strandhugst hos hinanden. Mange af de udfordringer der har været i arbejdet med floorball-klubberne, minder meget om det, jeg står over for i min nye rolle,” siger koordinator for ’Foreningssamarbejde 9220’, Jonas Kjær, og peger på konkurrencen om de samme børn og haltider som eksempler.

Tornhøjhallen, som er centrum i fem af foreningernes aktiviteter, er fyldt til bristepunktet, og det kræver et større koordineringsarbejde at få enderne til at mødes. Eksempelvis har cheerleadingforeningen Jam Aalborg måttet nedlægge et hold, fordi der simpelthen ikke er haltider nok.

Én samlende figur skaber synergi
”Så der er rigeligt at tage fat på, men det er virkelig også noget, der rykker noget. Skolerne har ofte svært ved at identificere, hvilke muligheder der er for fysiske aktiviteter, og hvem de skal have fat på. Med min stilling har de nu fået én samlende figur, som de altid kan tage fat i, og så kan jeg formidle kontakten og facilitere samarbejdet mellem skolerne og foreningerne,” fortsætter Jonas Kjær og anfører, at det også ligger i hans rolle at arbejde med foreningsudvikling.

Koordinatoren har også arbejdet på en stor undersøgelse på skolerne i området omkring foreningsaktivitet på de forskellige klassetrin. Håbet er, at undersøgelsen kan fastlægge hvilke årgange, der har meget lidt foreningsaktivitet og hvilke der har mange elever, der er medlemmer i en forening. På den måde kan man også målrette indsatsen mod de skoleklasser og årgange, hvor udfordringerne er størst.

”Baggrunden for at gå ind i et foreningssamarbejde på tværs af idrætsgrene er, at det understøtter en positiv medlemsudvikling i den enkelte forening. Det gælder også for os,” slutter formand i HK Star, Lene Melgaard.

Fakta
Foreningssamarbejdet 9220 arbejder for at udvikle og støtte medlemsforeningerne på følgende områder:

• Medlemsrekruttering
• Træner- og lederrekruttering
• Foreningsudvikling
• Synlighed i Aalborg Øst

Denne artikel er tagget med følgende interesseområder:

Læs flere spændende artikler

Vælg forbund

Luk