Nyheder og presse
Del

Rekruttering af seniorspillere

Af Alexander Elverlund. Foto: Jan Christensen

Rekruttering af seniorspillere
Mange forbund kæmper med det såkaldte ”teenagefrafald”, og mens mange idrætsgrene oplever en fornyet interesse for deres sport fra det voksne segment, har mange håndboldforeninger en udfordring, når det kommer til rekruttering af seniorspillere.

Danmarks Idrætsforbunds rapport ”Håndbold i Danmark” fra februar 2015 viser et konstant fald blandt medlemmer i aldersgruppen 25-59 år. Siden 2006 har man oplevet et medlemsfrafald på 32,2 % i denne aldersgruppe. Helt så voldsomt er faldet ikke i aldersgruppen 19-24 år, men der er stadig tale om et frafald på 12,6 %. I reelle tal står de to aldersgrupper for en samlet medlemsafgang på 11.520 personer i perioden.

Når man sammenholder det med rapportens bemærkning om, at det ”netop er blandt de voksne grupper af befolkningen, at man i de seneste 30 år har oplevet et drastisk stigning i antallet af idrætsaktive, og at denne store stigning i idrætsdeltagelsen er sket uden, at håndbolden har formået at opsamle de nye idrætsaktive”, viser det, at foreningerne har nogle klare udfordringer.

Magasinet Håndbold har talt med tre forskellige foreninger, der på hver deres måde har succes med at tiltrække voksne spillere med ret simple midler. Selvom mange faktorer spiller ind, og hver enkelt klub er forskellig, kan nogle af nedenstående cases tjene til inspiration for andre foreninger.

CIK Team Amager
”Vi ved, at det som voksen kan være svært at starte på en ny sport, og der har vi som noget nyt brugt Håndboldfitness til at nedbryde den barriere. Det er uforpligtende, det er sjovt, og alle kan være med. Samtidig er vi startet med en gratis prøveperiode på to måneder. Det har betydet, at vi har set mange nye ansigter i klubben de seneste uger, og selv dem, der var nye, første gang vi afholdt Håndboldfitness, har hevet venner og bekendte med. Sidst var otte ud af tolv deltagere i Håndboldfitness ikke medlemmer af klubben.”

”Vi har reklameret for tiltaget med et Facebook-opslag, der er lavet som en begivenhed, man kan tilmelde sig. Det har vores medlemmer så delt med deres familie, venner og kolleger. Vi har også oplevet, at forældre til vores børnemedlemmer faktisk ikke ved så meget om håndbold, og så kan det være en fin introduktion til både spillet og vores klub. Så vi bruger det både som et tilbud til nuværende medlemmer men også for at tiltrække nye,” siger formand i CIK Team Amager, Cecilie Dvoracek.

Aalborg HK
”I første omgang er vi selvfølgelig begunstiget af, at vi er i en universitetsby. Vi sætter plakater op på blandt andet universitetet og læreruddannelsen, og vi har også lige været til en event på Nordkraft i Aalborg, hvor forskellige idrætsforeninger kan komme ud og reklamere over for danske og udenlandske studerende. Det betyder også, at vi har rigtig mange udenlandske studerende, som vi også godt ved, vi kun har i en begrænset tid.”

”Det, vi har mest succes med, er dog, at vores medieudvalg bruger rigtig meget krudt på at promovere alle vores hold på de sociale medier og ikke kun Herre og Dame 1 og 2. Ud over at involvere alle holdene i fortællingen om klubben stiller vi også krav til, at man deltager i mange af klubbens aktiviteter. Lige fra at stå i cafeteriaet over deltagelse i kunstudstillinger til vin- og ølfestivaller. Det giver et super godt socialt sammenhold og et rigtig godt ry som en klub, folk har lyst til at være i. Derfor ser vi også mange af vores tidligere medlemmer, der kommer tilbage til arrangementer, selvom de ikke bor i byen mere,” siger formand i Aalborg HK, Nicki Larsen

VHC/Vidar
”Vi har nogle aktive medlemmer med store netværk. Vi har for eksempel en spiller på herresiden, der er rigtigt god til at sætte sig ned og snakke med fædrene, når børnene er til træning. Så står der lige pludselig tre-fire fædre til træning med herresenior-holdene. Et andet af vores medlemmer har været meget opsøgende i forhold til lokalavisen og har fået dem til at skrive om klubbens kampe.”

”Vi har selvfølgelig også deltaget i arrangementer i lokalområdet for at gøre os synlige over for potentielle medlemmer. Vi ser også en del tidligere medlemmer komme tilbage, og der vi har en tro på, at de oplevelser, det sammenhold og den klubånd, vi har, er med til at trække nogle af de medlemmer tilbage til klubben. Den atmosfære, tror vi også, er med til at fastholde nye medlemmer. I opstarten til hver sæson får vi en halv snes nye spillere, og cirka halvdelen bliver hængende. Vi er på få år gået fra et herrehold og to damehold til, at vi nu har fire herrehold og også overvejer at åbne et fjerde damehold, så det går bestemt den rigtige vej for vores voksenhold,” siger formand i VHC/Vidar, Jens Andersen.

Denne artikel er tagget med følgende interesseområder:

Læs flere spændende artikler

Vælg forbund

Luk
ANNONCE