Nyheder og presse
Del
Fra sommeren 2019 og de følgende år indfører Dansk Håndbold Forbund løbende en række ændringer i spilformerne i børne- og ungdomshåndbold. Foto: Arkiv
Børn og unge
Bredde

Ændringer i Ungdoms-DM og aldersdispensation

18. dec 2018Kl. 11:00

U-15 skal fremover ikke deltage i landsdækkende DM, ligesom der kommer justeringer til aldersdispensation og spiludviklingsreglerne. Det har Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse truffet beslutning om på et bestyrelsesmøde mandag.

Når dansk håndbold fra den kommende sæson går fra lige til uligie årgange, medfører det en række ændringer i børne- og ungdomshåndbolden. To af disse ændringer har Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse i går truffet beslutning om; nemlig strukturen for ungdoms-DM samt reglerne om aldersdispensation og spiludvikling.

Den fremtidige struktur for ungdoms-DM
Med overgangen til ulige årgange har Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse besluttet, at de kommende U-15 årgange ikke skal deltage i ungdoms-DM som hidtil for U-14 og opefter, men i stedet skal deltage i forbundsmesterskaber. Det er endnu ikke besluttet, i hvilken form U-15 skal afvikle mesterskaber, men der bliver lagt op til drøftelser mellem distriktsforbundene og Dansk Håndbold Forbund i forhold til af afholde regionale mesterskaber med deltagelse af flere hold.

Først fra U-17 spiller man finalestævner under Dansk Håndbold Forbund, men Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse ser gerne, at det kommer til at foregå i et nyt format, som ikke nødvendigvis er ens for U-17 og U-19.

Betina Lyng Bjerre, der er medlem af bestyrelsen i Dansk Håndbold Forbund og formand for bredde- og udviklingsudvalget, fortæller om tiltagene:

”Ændringerne i strukturen for ungdoms-DM er blevet til på baggrund af et grundigt forarbejde, der er foregået i samarbejde mellem elite og bredde i Dansk Håndbold Forbund samt med fageksperter inden for elite- såvel som breddehåndbold. Eksperterne har taget afsæt i et ønske om at skabe flere gode håndboldoplevelser for alle samt viden fra blandt andet Team Danmark og Dansk Håndbolds eliteafdeling. Der er valgt en model, hvor vi ændrer fra konkurrencestruktur til udviklingsstruktur på denne årgang. Modellen tilgodeser både udviklingen af talenter samtidig med at den fremmer det gode og sociale håndboldmiljø til gavn for de mange spillere. Det er vigtigt at holde fast i, at konkurrencen er en del af vores sport, men når vi ønsker at fastholde og udvikle – både på bredde og elitesiden, så skal vi fokusere på den langsigtede udvikling af spillerne i deres første ungdomsår,” siger Betina Lyng Bjerre. Hun suppleres af Morten Henriksen, der er sportschef i Dansk Håndbold Forbund:

”I eliteafdelingen bakker vi 100 pct. op om den struktur, der er valgt som grundlag for U-DM. Strukturen er fint i tråd med teorierne om aldersrelateret træning, hvor det fastslås, at det er i direkte modstrid med en bæredygtig langvarig talentudvikling, hvis en talentudviklingsmodel har en konkurrencestruktur, der fremmer fokus på at vinde i en for tidlig alder.” 

Nye dispensations- og spiludviklingsregler med øget ansvar til klubberne
Også i forhold til reglerne for dispensation har Dansk Håndbold Forbund truffet beslutning om ændringer. Fra sæsonen 2019/2020 kan hold i alle ungdomsrækker søge om aldersdispensation til max tre navngivne spillere, som må spille i en lavere aldersgruppe. I modsætning til tidligere må spilleren samtidig spille med i den aldersgruppe, som spilleren egentlig tilhører.

Samtidig ændres der på spiludviklingsreglerne, således at det bliver mere fleksibelt at lade en spiller spille op/ned på samme eller overliggende årgang, når dette sker for at udfordre den enkelte spiller i forhold til eget niveau, f.eks. fjernes begrænsningerne på, at man ikke må spiludvikle spillere i de bedste rækker i samme eller i en ældre aldersklasse. Om ændringerne siger Anders Fredsgaard, der er formand for turneringsudvalget i Dansk Håndbold Forbund:

”Både reglerne om spiludvikling og dispensation har gennem årene udviklet sig til at være en række begrænsninger for at hindre nogle få trænere i at udnytte reglerne. Det har desværre også forhindret alt for mange i at benytte reglerne til gode for spillere, der har brug for yderligere udfordringer. Nu forsøger vi at gøre reglerne mere gennemskuelige og mindre restriktive i håbet om at kunne gøre det godt for de mange,” siger Anders Fredsgaard.

Han lægger vægt på, at der med lempelsen af reglerne også ligger en opgave hos klubberne i forhold til at få udbredt intentionerne bag brugen af mulighederne: ”Det er vigtigt, at klubberne i den forbindelse tager ansvar for at sikre, at deres trænere kender intentionerne og bruger reglerne på bedste måde, så spillerne udvikles optimalt. Ved misbrug af reglerne kan man udsætte spillere for øget skadesrisiko, men vi håber, at man i klubberne vil påtage sig at forhindre dette. De lempeligere regler skulle meget gerne give bedre muligheder for alle klubber på alle niveauer for at kunne stille hold og fastholde flere spillere i sporten.”

Dansk Håndbold Forbunds turneringsudvalg skal hen over foråret udarbejde de specifikke regler inden for de besluttede rammer. Turneringsudvalget vil følge anvendelsen af dispensationerne tæt og også komme med retningslinjer for, hvordan det skal håndteres, hvis de nye muligheder misbruges. Ændringerne i reglerne om aldersdispensation vil blive evalueret efter et år.

Fælles ansvar at sikre børnehåndbolden
Tiltagene er en del af de ændringer, som kommer i kølvandet på beslutningen om ulige årgange. Alle ændringer har været diskuteret af en række aktører på elite- såvel som breddeniveau, idet det – i takt med at arbejdet er skredet frem – er blevet tydeligt, at mange af de elementer, som er vigtige for fastholdelse af breddespillere også er vigtige for både elitespillere og talentarbejdet. Betina Lyng Bjerre fortæller:

”Det tværgående samarbejde mellem faggrupperne i Dansk Håndbold Forbund er blevet styrket, og vi har stillet krav til hinanden. Men både elite og bredde er enige om, at disse tiltag også stiller store krav til klubberne, trænerne, spillerne, forældrene og de øvrige interessenter i håndbolden. Både Morten Henriksen, Anders Fredsgaard og jeg håber, at alle forstår, at det er vigtigt, at de forvalter den frihed, nogle af reglerne giver, ansvarligt, men også at de lytter til og køber ind på budskaberne bag valget om at ændre struktur på ungdomsmesterskaber.”

I løbet af foråret vil der komme yderligere information om rammerne for at afholde ungdomsmesterskaberne for sæsonen 2019/20, ligesom der vil komme en præcisering af reglerne for spiludvikling – særligt om brugen heraf og det ansvar, man vælger at påtage sig ved brugen.

Overblik over ændringer fra sommeren 2019
Dansk Håndbold Forbund har netop åbnet op for et afsnit på www.haandbold.dk med det samlede overblik over de nye spilformer fra sæsonen 2019/2020. Afsnittet samler informationer om:

  • Oversigt over og introduktion til spilformer i børne- og ungdomshåndbold
  • Ny årgangsstruktur herunder ulige årgange og enkeltårgange til og med U-9
  • Boldstørrelser og -typer
  • Banestørrelser og -typer. Herunder information om og hjælp til etablering af DHF Kortbane


Der vil desuden være et afsnit, hvor den interesserede kan finde baggrundsinformationer og analyser på nogle af områderne. Siderne vil løbende blive opdateret, da der kan forekomme ændringer og tilføjelser i implementeringsperioden.

Vælg forbund

Luk