Nyheder og presse
Del
Foto: Jan Christensen
Børn og unge
Bredde
Nyt fra DHF

Bolden er givet fri – men husk fornuften

Skrevet af Maria-Teresa Fauhøj
15. maj 2020Kl. 15:01

De gode nyheder, om at det nu er muligt at dyrke kontaktsport udendørs, har udover begejstring på idrættens vegne også efterladt mange trænere og foreninger med en række ubesvarede spørgsmål. Dem forsøger Dansk Håndbold Forbund og DGI Håndbold her at komme med svar på.

Der var begejstring i håndboldverdenen, da de nye retningslinjer for udendørsidræt blandt andet bekræftede, at bolden var givet fri. Men betyder de nye retningslinjer, at vi kan give lods på kast, tacklinger og alt det andet, vi kender fra indendørs håndbold?

Ikke helt, mener Dansk Håndbold Forbund og DGI Håndbold - og DIF bakker op om denne betragtning. Nogle af retningslinjerne angiver klart og tydeligt, hvilken adfærd der skal udvises i forbindelse med træning, mens andre retningslinjer lægger op til fortolkninger hos de forskellige idrætter. Derfor har Dansk Håndbold Forbund og DGI Håndbold kigget på retningslinjerne, og vi forsøger her at komme med en uddybning, som kan skabe større klarhed om hvad man må og ikke må, når man går i gang med at planlægge træningen.

Det er vigtigt at understrege, at de opdaterede retningslinjer for håndbolden forudsætter, at man følger sundhedsmyndighederne og politiets anvisninger generelt. Det væsentligste er, at der fortsat maximalt må samles 10 personer til træningen pr. udendørs bane (inklusive træner/instruktør/forældre), og at spillere og trænere skal blive hjemme, hvis de er i risikogruppen eller har symptomer, der giver mistanke om, at de er smittet med COVID-19.

Retningslinjerne forudsætter også, at man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte. Det er fortsat et fælles ansvar at sikre, at spredningen af coronasmitte kan holdes under kontrol, så samfundet kan opretholde en tilstand, der minder mere og mere om det, vi kender fra før smittespredningen. Adfærden i den kommende tid er også afgørende for, hvornår indendørs håndbold kan starte op.

Fokus på den gode, fysiske opstart
Et meget vigtigt perspektiv i opstarten af håndbolden er også hensynet til spillernes fysiske tilstand. Efter flere måneder uden håndboldtræning opfordrer vi til, at man ikke farer for hårdt frem, men fokuserer på en kontinuerlig opbygning af træningsmængden her i opstarten, præcis som man ville gøre det hvis det var indendørs opstart. En forsigtig opstart handler både om at sikre, at vi ikke spreder unødig smitte, men også om at vi tager vare på vores spillere og sikrer, at de ikke får skader.

Følgende retningslinjer gælder pr. 15. maj: 

 • Der må maksimalt forsamles 10 personer inkl. træner/instruktør/forældre pr. udendørs bane.
 • Af hensyn til et evt. opsporingsarbejde i forbindelse med smittespredning anbefaler Dansk Håndbold Forbund, at man fastholder samme træningsgruppe, hver gang man mødes og træner.

 • Dansk Håndbold Forbund og DGI Håndbold anbefaler, at minimumsstørrelsen på en bane er 20x13 meter – svarende til en totalhåndboldbane. Denne anbefaling er endnu ikke endeligt afklaret med myndighederne, og det er derfor en god ide at gå i dialog med det lokale politi, hvis man vil være helt sikker på, at man må forsamles på arealet. Dansk Håndbold Forbund og DGI Håndbold er i dialog med DIF om retningslinjer for andre størrelser af baner.

 • Arealet skal være tydeligt markeret enten med streger, kegler, toppe, snor eller kridt, og der skal være minimum to meters afstand mellem flere arealer.

 • Udgangspunktet for fysisk træning er stadig, at der skal holdes to meter afstand i træningsrelaterede aktiviteter, fordi håndbold er en sport med bevægelse og fysisk anstrengelse. Sporadisk kropskontakt er blevet tilladt, men vi anbefaler, at man holder øvelser, aktiviteter, spil etc. med gentagen krops- og ansigt-til-ansigt-kontakt på et minimum.

 • Der må, med henvisning til ovenstående, laves spilrelateret træning i begrænset omfang, hvor der spilles på et eller to mål, så længe deltagerne er indenfor samme træningsgruppe af 10 personer, der træner sammen.

 • Der må under ingen omstændigheder arrangeres kampe på tværs af træningsgrupper og hold. Ligesom der ikke må arrangeres turneringer, stævner og lign. på tværs af foreninger eller i egen forening.

 • Spillere og trænere må ikke skifte mellem forskellige grupper under træningen. Et træningspas skal foregå i samme gruppe og med samme træner(e) i hele træningen. Træneren må gerne fortsætte med en ny gruppe efterfølgende, hvis der er lagt en passende pause på 5-10 minutter mellem træningerne, så der undgås kødannelse ved træningsarealet.

 • Deltagerne til træningen skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under træningen, ligesom de skal forlade træningen uden af blande sig med de øvrige grupper.

 • Der må bruges fælles bolde i træningen. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og som minimum afsprittes før og efter en træningsession samt så hyppigt som muligt under træningen.

 • Vi anbefaler, at man ikke benytter harpiks til udendørs træning. Ønsker man alligevel at bruge harpiks, anbefaler vi, at hver spiller medbringer egen harpiks.


De nye retningslinjer er endnu et skridt i retningen mod mere almindelig håndboldtræning, men der er stadig et stykke vej. Derfor opfordrer Dansk Håndbold Forbund og DGI Håndbold til, at situationen stadig tages alvorligt, og at foreningerne overholder de angivne retningslinjer.

Har du fortsat spørgsmål, du mangler svar på, er du altid velkommen til at kontakt forbundets taskforce i forhold til corona-relaterede spørgsmål. Taskforcen kan kontaktes på covid19@dhf.dk.

Vælg forbund

Luk
ANNONCE