Nyheder og presse
Del
Børn og unge
Uddannelse
Bredde
Nyt fra DHF

Dansk Håndbold Forbund tager datalæk meget alvorligt

Skrevet af Katrine Munch Bechgaard
30. okt 2020Kl. 08:10

På bagkanten af det datalæk, der har været i talentregi, arbejder Dansk Håndbold Forbund hårdt på at genetablere tilliden fra klubber til forbund.

Oktober måned går over i historiebøgerne som en af de svære for Morten Henriksen, der er sportschef i Dansk Håndbold Forbund. Oktober var nemlig måneden, hvor regler og retningslinjer blev brudt efter en talentsamling for 04-drenge. En udlevering af mailadresser på spillerne til samlingen til en klubdirektør betød en overtrædelse af både GDPR-reglerne samt et brud på Dansk Håndbold Forbunds retningslinjer, hvor der omkring regler for spillerrekruttering som træner i Dansk Håndbold Forbund blandt andet står:

Senior, U19- og U17-spillere

  • DHF-trænere retter ikke direkte henvendelse til spillere fra landsholds- eller talenttræningen.
  • Hvis den klub, DHF-træneren repræsenterer, ønsker at tilbyde en spiller en aftale, er det en anden repræsentant fra klubben, der kontakter spilleren, ligesom spillerens nuværende klub skal adviseres om henvendelsen.
  • Til et evt. efterfølgende møde i klubben kan træneren på U19- og seniorniveau deltage som en del af klubbens repræsentation. Træneres skal i så fald gøre spilleren og evt. dennes forældre opmærksom på, at spillerens beslutning ikke har indflydelse på evt. udtagelse til landshold/talenttræning.

U15-spillere

  • DHF-trænere deltager ikke i nogen form for rekruttering af eventuelle nye spillere til egen klub.
  • I tilfælde af en DHF-træner træner et U15-hold, og en spiller skifter fra en anden klub i løbet af sæsonen, kontakter DHF-trænerens klub den afgivne klub med information herom, ligesom der er dialog med forældrene om situationen.
  • Dette gælder, uanset om spilleren er relevant i talentregi eller ej.

Tid til ransagelse
Selvom Morten Henriksen reagerede hurtigt, da han fik viden om lækken, er der en ting, han fortryder i forløbet:

”Allerede på dagen for kontakten fra klub til spillere går jeg ind i sagen. Mit primære fokus har været at sikre dialog med de vigtigste parter, dvs. spillere, forældre, spillernes nuværende klubber eller efterskoler, samt deres tidligere klubber, for dem der er på efterskole. Alle modtog en mail, hvor vi beskrev situationen og skitserede reglerne på området, samt hvilke tiltag vi ville sætte i værk for at forsøge at genetablere tilliden til os. Samtidig beklagede jeg naturligvis hændelsen dybt og forsikrede alle om, at det er noget, vi tager meget alvorligt. Desuden har vi naturligvis meldt databruddet til Datastyrelsen, som vi er forpligtede til,” fortæller sportschefen og fortsætter:

”Internt synes jeg faktisk, at vi har handlet både hurtigt og kompetent oven på lækken, men jeg ærgrer mig over, at jeg ikke også i den proces har tænkt på at involvere vores kommunikationsafdeling og melde lækken ud mere offentligt. I og med at jeg ikke gør det, kan det virke som om, at vi har noget at skjule, og det er på ingen måde tilfældet. Vi vedkender os den store fejl, der er sket, og jeg tager ansvaret på mig, men jeg skulle have meldt det mere åbent ud, så der ikke kom snak i hjørnerne om forløbet,” siger sportschefen.

En streng nok straf?
Morten Henriksen har naturligvis haft mange og lange samtaler med både trænere i systemet og de talentansvarlige på herre- og damesiden, hvor reglerne og retningslinjerne er blevet gennemgået i detaljen. Og som leder for afdelingen har Morten Henriksen også gjort sig mange tanker om, hvad der skulle ske i forhold til sanktionering. Nogle i håndboldverdenen har været hurtige til at undsige de involverede og kræve afskedigelse, men for Morten Henriksen har det ikke været helt så sort og hvidt:

”Der er mange ting, jeg er nødt til at tage i betragtning, hvis nogen i min afdeling begår en fejl. Det er jo netop mit job som leder at se situationen fra alle perspektiver. I landsholdsafdelingen har vi på det her område meget firkantede regler, men vi har ikke firkantede konsekvenser. Min tilgang til lederjobbet er, at alle situationer skal håndteres individuelt. Hvis alt kan skrives ned i en bog, er der ingen grund til at have ledere. En leder skal netop vurdere, hvad der er bedst i den enkelte situation, og her har jeg altså vurderet, at en alvorlig påtale ville være den rette sanktion,” siger Morten Henriksen. 

Troværdigheden skal genetableres
Morten Henriksen er godt klar over, at tilliden fra klubberne til Dansk Håndbold Forbund og talentsystemet har lidt et alvorligt knæk. Derfor har sportschefen også nogle klare budskaber til alle, der er i kontakt med talentsystemet i Dansk Håndbold Forbund:

”Tillid er noget, man gør sig fortjent til. Det er jeg fuldt ud klar over, og jeg er virkelig, virkelig ked af den her hændelse, som jo sætter vores troværdighed over styr og koster på tillidskontoen. Derfor er det også vigtigt for mig at sige, at vi fortsat har høje ambitioner for vores talentarbejde. Og jeg er faktisk også helt overbevist om, at den her hændelse har været med til at løfte barren for vores arbejde fremover.”

Talentarbejdet i Dansk Håndbold Forbund er bygget op på nogle klare strategier, og her fremhæver sportschefen nogle vigtige pointer, som han håber, at alle – både klubber, forældre og spillere – vil lade veje højere end en enkelt fejltagelse:

”I talentregi er det vores klare ambition, at vi skal være en neutral og kompetent interessent i spillerens vej gennem håndbolden. Hos os skal man kunne få et godt råd eller vejledning uden skjulte dagsordener, og man skal være forvisset om, at vi udelukkende har spillerens bedste og en langsigtet udvikling i fokus. Blandt andet derfor er det vigtigt for os, at alle spørgsmål om klubber og klubskifte i talentregi overlades til de to talentansvarlige for drenge- og pigesiden, da de ikke har nogle klubtilhørsforhold,” fortæller sportschefen og fortsætter:

”Vi ønsker at vejlede den enkelte spiller ud fra tilgangen om det hele menneske og med en målsætning om at forløse mest muligt potentiale frem mod topniveauet som seniorspiller. Samtidigt ønsker vi at bidrage til spillerens glæde og motivation i håndboldsporten. For at sikre vores målsætninger er vi i gang med at revidere vores talentstrategi og meget apropos sagen om datalæk, så ser vi blandt andet på anbefalinger i forhold til klubmiljø og klubskifter. Vi oplever desværre, at der er alt for mange unødvendigt tidlige klubskifter – i langt de fleste tilfælde vil klubskifter tidligst være nødvendigt for spillerens udvikling, når de når U17. Indtil da vil spillerne som hovedregel kunne udfordres i alle klubber, fx gennem yderligere muligheder for fysisk træning, træning med andre hold e.l. Her arbejder vi på mere konkrete anbefalinger til såvel klub som spillere og forældre.”

Morten Henriksen håber, at de reviderede strategier kan ligge klar i løbet af 2021, og i det arbejde går han og de to talentansvarlige i dialog med de klubber, som har interesse og andel i talentarbejdet. Han forsikrer også om, at alle i talentsystemet i forbindelse med strategiarbejdet har kigget hinanden dybt i øjnene og givet håndslag på, at troværdigheden og tilliden fra klubberne om muligt er endnu vigtigere nu end før.

Vælg forbund

Luk
ANNONCE