Nyheder og presse
Del
Børn og unge
Bredde
Nyt fra DHF

Nu kan der spilles håndbold udendørs

Skrevet af Katrine Munch Bechgaard
13. maj 2020Kl. 18:57

Myndighederne har her til aften opdateret deres retningslinjer for idræt, så det nu er tilladt at spille håndbold med kontakt udendørs.

Rigtigt mange håndboldspillere rundt omkring i Danmark går og venter på at kunne kaste med en håndbold og få fornemmelsen af at spille ’rigtig’ håndbold igen. Og nu skal de ikke vente længere. For her til aften har myndighederne opdateret deres retningslinjer for idræt, og opdateringerne betyder, at det nu er tilladt at spille håndbold med kontakt udendørs.

DIF og DGI har her til aften udsendt følgende retningslinjer:

  • Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte.

  • Udendørs idræt med kropskontakt er tilladt, hvis der er tale om sporadisk kropskontakt. Opfordringen er at minimere andelen af træningstid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt.

  • Udendørs idrætter med kropskontakt kan udelukkende igangsætte træningsrelaterede aktiviteter – der må således ikke arrangeres turneringer, stævner og lign. på tværs af foreninger eller i egen forening.

  • Der må bruges fælles bolde i udendørs idræt. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.

  • Der skal være en træner / frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om træning / aktiviteter for børn og unge.

  • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.

  • Der bør ikke arrangeres sociale sammenkomster i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, og efter endt aktivitet skal alle forlade idrætsfaciliteten uden at samles.

  • Omklædningsrum, badefaciliteter og forsamlingslokaler må fortsat ikke være tilgængelige i klubhuse o. lign. Der kan åbnes til toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Klubhuse mv. kan holdes åbent for administrativt arbejde.

Alle retningslinjer skal naturligvis følges ud fra de almindeligt gældende retningslinjer for samvær, nemlig at man max må være ti samlet inklusiv træner på et træningsareal, at man fortsat skal spritte af og holde høj hygiejne, og at man skal blive hjemme – eller straks gå hjem – hvis man udviser symptomer på at være syg.

DIF og DGI's retningslinjer kan i deres fulde længde læses her

Morten Stig Christensen, der er generalsekretær i Dansk Håndbold Forbund, er rigtigt glad for de nye retningslinjer, som betyder, at de mange foreninger over hele Danmark kan tage et skridt i retning af en mere normal håndboldhverdag:

”Vi er rigtigt glade for, at det er lykkedes for DIF at få håndbolden så langt frem i forhandlingerne med KUM og myndighederne, at vi igen kan spille noget, der minder om rigtig håndbold. Vi er mange, der har savnet at lave afleveringer, skud og en god tackling, og det er nu endelig muligt igen, takket være DIF’s gode benarbejde.”

https://haandbold.dk/covid-19/ vil blive opdateret løbende fra i morgen torsdag den 14. maj.  

Læs også: Opdaterede retningslinjer om baner

For mere information
Frederik G. Schmidt, presse- og kommunikationskonsulent, fgs@dhf.dk, tlf. 3068 4279

Vælg forbund

Luk