Nyheder og presse
Del
Fra den kommende sæson indføres U-19 Liga i den højst rangerende turneringsrække. Foto: Jan Christensen, DHF
Børn og unge
Bredde
Nyt fra DHF

Ny U-19 Liga ser dagens lys fra den kommende sæson

Skrevet af Maria-Teresa Faurhøj
25. maj 2019Kl. 15:01

Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse har vedtaget en ændring i turneringsstrukturen for den højst rangerende turneringsrække for U-19 piger og drenge, der fremover bliver betegnet U-19 Liga.

Opdateret den 27. maj 2019:

Fra den kommende sæson skal U-19 afvikles som en differentieret turnering med en U-19 Liga for den højst rangerende turneringsrække og en turnering med ombrydning og regionale mesterskaber for de U-19-hold, der ikke spiller Liga. DHF's bestyrelse har i samme ombæring vedtaget, at disse ændringer i turneringstrukturen skal evalueres efter sæsonen. 

Beslutningen betyder konkret, at U-19 Liga afvikles som en ligeud-turnering med enkeltkampe ude og hjemme i en dobbeltturnering, der begynder i efteråret og slutter i foråret. Øvrige rækker under U-19 Liga betegnes som U-19 Ungdomsdivision og afvikles med ombrydning/niveaudeling med det antal hold, de deltagende distriktsforbund eller regioner har besluttet. Turneringsformen er en dobbeltturnering med enkeltkampe ude og hjemme.

I sæsonen 2019/2020 vil U-19 Liga være inddelt i en øst og vest pulje, men fra 2020/2021-sæonen er det ambitionen at overgå til en landsdækkende turnering.

”Ønsket har været at lave et tilbud, der er sportsligt stærkt og attraktivt for de unge talenter, der er meget tæt på overgangen til senior. Vi har afholdt en række møder med klubberne, hvor vi mødte en gruppe trænere, der var meget positive overfor en landsdækkende turnering, men også en række klubledere, der var bekymrede for økonomien i en sådan landsdækkende turnering,” fortæller Anders Fredsgaard, formand for turneringsudvalget hos Dansk Håndbold Forbund.

Implementering i flere faser
Implementeringen af den nye U-19 Liga sker i to faser for at mindske risikoen for, at nogle klubber fravælger at stille op i U-19 Liga af økonomiske årsager.

”Vi ønsker at udvise økonomisk ansvarlighed, så klubberne får tid til at forberede sig på, at en landsdækkende turnering eventuelt indføres fra år to eller tre. Desuden skal vi undersøge, om der kan skaffes en ligasponsor, eller om der kan skabes økonomi via rabataftaler omkring transport, så man evt. kan gøre byrden lidt lettere for de implicerede klubber,” forklarer Anders Fredsgaard.

Turneringsudvalget er også parate til at se på alternative turneringsmodeller. Eksempelvis en model, der arbejder med øst og vest puljer med to indbyrdes kampe og derudover én kamp mod holdene fra den anden del af landet.

”Det er absolut en model, der bør overvejes, for at få en så attraktiv turneringsmodel som muligt for spillere og trænere, men også gøre det mere spiseligt for de økonomiansvarlige rundt omkring i klubberne,” forklarer Anders Fredsgaard.

Langsigtet udvikling
I efteråret 2019 påbegyndes fase et, og U-19 Liga startes op. I 2019/2020-sæsonen bliver ligaen en ligeud-turnering for cirka 10 hold i vest, der mødes indbyrdes ude og hjemme, og tilsvarende i øst-puljen.

Turneringen begynder medio september og slutter medio april. To hold fra øst og to hold fra vest går videre til DM (Final Four), der afvikles efter den kendte model fra U-18. Distriktsforbund og regioner melder hurtigst muligt ud, hvordan man finder de cirka 10 hold i henholdsvis øst og vest.

”Ved at fjerne ombrydning ved jul forlænges turneringsperioden i begge ender, og der kan spilles kampe i hele december. Samtidig er der ikke behov for, at holdene topper formmæssigt gennem efteråret på samme måde som tidligere, hvor man skulle opnå en topplacering for at kunne få gode kampe efter ombrydningen. I stedet kan klubberne fokusere mere langsigtet, og man undgår at have en lang pause fra omkring starten af december til starten af januar,” siger Anders Fredsgaard.

Turneringsudvalget undersøger de mulige modeller i løbet af efteråret, således at en turneringsmodel kan præsenteres i god tid inden de efterfølgende sæsoner for klubberne. Som klub kan man dog med fordel allerede nu begynde at indstille sig på en ny struktur.

Vælg forbund

Luk