Nyheder og presse
Del
Børn og unge
Uddannelse
Bredde
Dommer
Nyt fra DHF

Opstartsmøder om nye spilformer for U9, U11 og U13

Skrevet af Katrine Munch Bechgaard
02. jul 2021Kl. 12:47

Efter sommerferien holder Dansk Håndbold Forbund en række opstartsmøder for trænere – og andre interesserede – for U9, U11 og U13. Til møderne vil hensigten bag de nye spilformer, banestørrelser og bolde blive kortlagt, ligesom der vil være plads til at få svar på spørgsmål om spilformerne.

Når vi alle efter sommerferien møder ind til en ny håndboldsæson, vil der som en del af implementeringen af nye spilformer være nogle ændringer i spillet. Det vil være særligt tydeligt for U11 og kan give anledning til usikkerhed blandt trænere og forældre ude i foreningerne. Derfor vil opstarten af sæsonen være med et nyt initiativ på programmet i Dansk Håndbold Forbund. Belært af de gode erfaringer med digitale møder og oplæg, vil der blive afholdt digitale opstartsmøder for alle trænere og interesserede i U9-, U11- og U13-rækkerne.

Nye spilformer for børneårgangene
I 2019 indførte Dansk Håndbold Forbund de første af en række løbende ændringer i spilformerne i børne- og ungdomshåndbold. Sæsonen 2021/2022 er år tre i implementeringen, og den væsentligste ændring er, at U11 ligesom U9 i den kommende sæson skal spille på kortbane.

Dansk Håndbold Forbund gennemfører ændringerne i børnehåndbolden ud fra en ambition om, at danske børn på alle niveauer spiller den mest børnevenlige, udviklende og involverende håndbold. Ændringerne bliver foretaget på baggrund af både grundige analyser af håndboldspillet, afdækning af forskning og inddragelse af praktikere rundt omkring i hele Danmark. Som et vigtigt element i udviklingen af de nye spilformer er der blandt andet blevet gjort brug af progressionstrappen i forhold til spiludvikling, hvor man har kigget på spillernes udvikling fra årgang til årgang. Her har banens størrelse været et vigtigt element, men banens størrelse har ikke stået alene. Der også er blevet arbejdet med antallet af spillere på banen, som har betydning for de spilmæssige rum, der bliver skabt set i relation til banens størrelse. Samlet har man altså kigget på spillernes udvikling set i forhold til både bane og antallet af spillere på banen.  

Der er afsat en fireårig projektperiode til at implementere ændringerne, ligesom der undervejs såvel som i slutningen af implementeringsperioden blive evalueret. Coronasituationen har desværre betydet, at implementeringen og evalueringen af de nye spilformer har været knap så synlig som oprindeligt tænkt. Selvom der har været en række benspænd i forhold til processen, har den dog – om end på sværere vilkår – været opretholdt for at sikre, at vi efter den fireårige periode står tilbage med de erfaringer og målinger, som hele tiden har været målsætningen. 

Opstartsmøder for alle
For at sikre at alle føler sig klædt på til at starte sæsonen op på de ændrede vilkår, vil Dansk Håndbold Forbund i slutningen af august afholde digitale opstartsmøder. Møderne vil både være for nye og rutinerede trænere, og formen vil bestå af korte oplæg om de politiske motivationer bag ændringerne af spilformerne i børnerækkerne, ligesom der vil være indlæg, der kortlægger de sportslige, pædagogiske og sociale aspekter af børnehåndboldspillet og spilformernes berettigelse set fra Dansk Håndbold Forbunds perspektiv. Der vil naturligvis også være mulighed for at stille spørgsmål og få svar fra repræsentanter fra Dansk Håndbold Forbund.

De nye spilformer kan for nogle virke meget anderledes, og de stiller ændrede krav til den måde, man som træner tænker og handler på i børnehåndbolden. Derfor vil Dansk Håndbold Forbund gerne til opstartsmøderne synliggøre, hvilke kompetencer de nye spilformer gerne skal give spillerne og ikke mindst komme med input til, hvilke udviklende håndboldfaglige elementer, der med fordel kan bringes i spil i træningen og kampene, når man skifter fra en årgang til en anden. Det er formålet, at møderne skal være med til at klæde alle på til at forstå de enkelte spilformer og hensigterne bag, ligesom de skal give alle et indblik i den videre arbejdsproces med de nye spilformer og evalueringen af dem. De input, der måtte komme til møderne, vil indgå i det videre evalueringsarbejde. Møderne er dog ikke evalueringsmøder, hvor der vil blive foretaget ændringer på den baggrund. De input, der må komme til møderne, vil blive taget med til de evalueringer, som foregår hen over den kommende sæson, hvor der vil være særligt fokus på U11 på kortbane.

For at sikre en grundig evaluering af netop U11 på kortbane, var det hensigten, at der også skulle laves sammenlignelige analyser af U11-spillet på 20x40 i den forgangne sæson. På grund af nedlukningen af håndbolden bortfaldt disse analyser desværre, men Dansk Håndbold Forbund har i stedet sikret en række testkampe med årgangen på 20x40, sådan at der stadig kan laves sammenlignelige evalueringer af spillet på både kortbane og stor bane.

Opstartsmøderne kommer til at ligge på de nedenstående datoer. Dansk Håndbold Forbund garanterer, at der er væsentlig viden at hente til møderne og håber derfor at se rigtigt mange trænere fra de tre årgange. Når vi nærmer os datoerne, vil der komme yderligere information ud om møderne.

Indtil da er der blot tilbage at ønske rigtigt god sommer. Vi glæder os til en ny sæson – forhåbentlig uden flere corona-benspænd. Rigtig god sommer!

Oversigt over tidspunkter for opstartsmøder

Tid/dato Mandag d. 23.8. Tirsdag d. 24.8. Torsdag d. 26.8.
17.00-17.50 U9 U13 U11
18.00-18.50 U11 U9 U13
19.00-19.50 U13 U11 U9

 

 

Vælg forbund

Luk
ANNONCE