Nyheder og presse
Del
Børn og unge
Bredde
Nyt fra DHF

Retningslinjer for afvikling af håndboldstævner

Skrevet af Maria-Teresa Faurhøj
10. jul 2020Kl. 13:50

Onsdag den 8. juli gik vi ind i tredje fase af genåbningen af det danske samfund. Det betyder, at vi nu må være op til 100 personer forsamlet. Samtidig er DIF og DGI kommet med opdaterede retningslinjer for udendørs og indendørs idræt.

I de nye retningslinjer er der en række lempelser på stævne- og konkurrenceområdet, der gør det muligt at afvikle enkeltstående arrangementer, som fx håndboldstævner, med op til 500 personer. Det afgørende princip er, at der aldrig samles flere personer, end forsamlingsforbuddet foreskriver på samme sted på samme tid (fra 8. juli 100 personer).

Dansk Håndbold Forbund har været i dialog med DIF for at afklare, hvad arrangører af håndboldstævner skal være særligt opmærksomme på, så vi sikrer, at aktiviteten afvikles under sundhedsmæssigt forsvarlige rammer, og så forældre trygt kan sende deres børn og unge afsted.

Svaret er, at man gerne må afvikle et stævne med op til 500 deltagere, så længe der aldrig er samlet flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud samme sted på samme tid. Fx kan der om formiddagen deltage max 100 personer, som herefter tager hjem, hvorefter andre 100 personer deltager i stævnet om eftermiddagen.

Har man flere haller, må man gerne afvikle kampe i flere haller samtidig, så længe det er hold indenfor samme gruppe af maksimalt 100 personer, der spiller mod hinanden. Da det vil blive set som en del af et samlet stævne, selvom man er i flere haller, og derfor skal forsamlingsforbuddet hele tiden overholdes. 

Har man flere haller til rådighed, er der også mulighed for at afvikle flere separate stævner. På den måde kan man arrangere flere stævner med op til 500 deltagere i hvert stævne. Men det er vigtigt, at der tydeligt er tale om separate stævner, og at der på intet tidspunkt samles flere personer, end forsamlingsforbuddet foreskriver på samme sted på samme tid, og at der ikke flettes mellem deltagere, trænere, dommere, frivillige og andre officials på stævnerne.

For eksempel kan man afvikle et separat stævne med U13-hold i hal A, mens der samtidig afvikles et separat håndboldstævne for U15-hold i hal B på samme facilitet. Igen gælder reglen, om at der aldrig må samles flere personer, end forsamlingsforbuddet foreskriver på samme sted på samme tid.

Det afgørende er altså, at forsamlingsforbuddet overholdes for det enkelte stævne, at der er effektiv adskillelse mellem stævnerne, og arealerne stævner foregår på, og at deltagerne ikke flettes på tværs af stævnerne på noget tidspunkt.

Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og flettes på tværs af flere grupper i et separat stævne, så længe det gældende forsamlingsforbud til enhver tid overholdes.

Under afvikling af stævner bør der være enten personale eller frivillige til stede, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. Ved afvikling af flere separate stævner bør der udpeges mindst én ansvarlig herfor pr. stævne.

”Det er virkelig en positiv nyhed, at genåbningen af foreningsaktiviteterne udvides, og det er mit håb, at vores frivillige trænere og ledere ude i foreningerne vil benytte de nye muligheder for at genskabe de gode oplevelser for vores mange børn og unge i håndboldsporten. Og ja, jeg ved godt, at det til tider er besværligt at sætte sig ind i de skiftende regler og anbefalinger, men de ekstra anstrengelser kommer tifold igen, når man oplever, hvordan aktiviteterne gør en kæmpe forskel og får glæden tilbage hos vores medlemmer, der har savnet fællesskabet”, siger Morten Stig Christensen, generalsekretær i Dansk Håndbold Forbund.

Spisning og overnatning
Tilbyder I spisnings i forbindelse med jeres stævne, er der forskel på, om I spiser i en privat kantine, eller I selv står for madlavningen. Er det en privat kantine, er det deres regler, der gælder, og som I skal orientere jer omkring, ved at henvende jer til kantinen.

Er der ikke tale om en privat kantine, er det retningslinjerne for det almene forsamlingsforbud der gælder, præcis som ved jeres stævneafvikling. Det vil sige, at der maximalt må være grupper af 100 personer til spisning ad gangen.

Ved overnatning er det også det almene forsamlingsforbud, I skal overholde. I må altså gerne have flere grupper af maximalt 100 personer til at sove på eksempelvis den lokale skole, men der skal være effektiv adskillelse mellem grupperne, som på intet tidspunkt må flette med hinanden.

Derudover skal senge/madrasser skal placeres min. 1 meter fra hinanden. Udluftning af lokalerne/lokalet, hvor gruppen overnatter, bør ske flere gange dagligt. Kontaktflader bør dagligt rengøres med vand og sæbe

Særlige retningslinjer for publikum
Der må gerne være siddende publikum til stævnet, fx på medbragte klapstole hvis der ikke er faste siddepladser. Der kan maksimalt tillades op til 500 siddende publikum, men grænsen på 500 personer er inklusiv deltagerne i idrætsaktiviteten – altså spillere, trænere, frivillige, dommere, osv.

Publikumsarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i publikumsarealerne. Der bør sikres 1 meters afstand mellem publikum og der må maksimalt være 1 publikum pr. 2 m2 areal i publikumsarealet. Arrangøren af idrætsbegivenheden bør have fokus på styring af publikumsstrømme og overvåge dette løbende, ligesom der børe være ansatte eller frivillige til stede, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.

Der skal være særligt fokus på rengøring og håndhygiejne. Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70- 85% alkohol) tilgængeligt for publikum.

Arrangøren af idrætsbegivenheden (foreningen og/eller ejer af faciliteten) bør identificere og sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og lave en plan for rengøring og desinfektion af kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter, vandhaner, bordoverflader og andet, som hyppigt berøres af mange.

Læs DIF og DGI’s opdaterede retningslinjer her. 

Vælg forbund

Luk
ANNONCE